intTypePromotion=1
ADSENSE

Định nghĩa dữ liệu

Xem 1-20 trên 1960 kết quả Định nghĩa dữ liệu
 • Tổng quan về các thành phần DML, DDL, và DCL của SQL Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này, Phần 6 của loạt bài hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2 , phát triển theo ngôn ngữ xử lý dữ liệu (DML) và giới thiệu ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) và ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu (DCL). Nó cũng...

  pdf34p hoa_kimngan 13-09-2011 114 15   Download

 • Các nội dung: tổng quan về ngôn ngữ SQL; các ngôn ngữ giao tiếp; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu; ngôn ngữ thao tác dữ liệu; ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc và ngôn ngữ điều khiển dữ liệu được trình bày trong "Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 5: Ngôn ngữ SQL" dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf41p minhminhquangtri32 07-07-2014 78 15   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 92 12   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu chương 3: Ngôn ngữ SQL trình bày nội dung về định nghĩa dữ liệu, các câu lệnh truy tìm dữ liệu, câu lệnh SQL, các câu lệnh truy vấn lồng, các câu lệnh cập nhật dữ liệu. Tham khảo tài liệu để nắm bắt môn chi tiết môn học.

  ppt22p lamtran89 11-07-2014 100 10   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Kiểu dữ liệu trình bày về các kiểu dữ liệu trong SQL; câu lệnh định nghĩa dữ liệu như tạo bảng, câu lệnh cập nhật dữ liệu, câu lệnh thay đổi cấu trúc bảng, xóa bảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf52p daihocquocgia32 18-07-2014 78 8   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Database) - Chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu" trình bày các nội dung: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf52p tsmttc_008 14-09-2015 49 7   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Ngôn ngữ vấn tin SQL trình bày về kiến thức ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulate Language - DML)ngôn ngữ thủ tục và ngôn ngữ phi thủ tục; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL).

  pdf62p thick_12 14-07-2014 67 6   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Ngôn ngữ SQL giới thiệu về SQL; kiểu dữ liệu; định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf115p cocacola_10 02-12-2015 57 6   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn (view), chỉ mục (index). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf134p doinhugiobay_16 29-02-2016 46 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt48p nguoibakhong02 19-03-2018 45 5   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Cơ sở dữ liệu SQL" trình bày các câu lệnh trong SQL, các câu lệnh định nghĩa dữ liệu, các câu lệnh truy tìm dữ liệu, câu lệnh SQL với những tình huống phổ biến. hi vọng đây sẽ là một tài liệu rất hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf22p tsmttc_007 12-09-2015 46 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 5 trang bị cho người học những hiểu biết về ngôn ngữ SQL. Các nội dung chính của chương này gồm: Các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p youcanletgo_03 14-01-2016 39 2   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_15 22-02-2016 55 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn (view), chỉ mục (index). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf141p doinhugiobay_17 01-03-2016 39 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p tieu_vu11 30-06-2018 34 2   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 3: Ngôn ngữ SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ SQL, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf81p tamynhan3 05-08-2020 5 2   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về ngôn ngữ truy vấn SQL. Nội dung chính trong chương này gồm: Các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngon ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p tangtuy12 01-06-2016 26 1   Download

 • Bài 5 giới thiệu về ngôn ngữ SQL thông qua những nội dung cụ thể sau: Các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu.

  pdf43p nhanmotchut_3 20-10-2016 30 1   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p thuongdanguyetan11 16-09-2019 20 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn, chỉ mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p larachdumlanat 09-11-2020 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa dữ liệu
p_strCode=dinhnghiadulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2