intTypePromotion=1
ADSENSE

Định nghĩa dữ liệu

Xem 1-20 trên 1990 kết quả Định nghĩa dữ liệu
 • Các hàm hyperbolic có nhiều tính chất tương tự hoặc giống các tính chất của các hàm lượng giác, mặc dù chúng được định nghĩa như là những hàm mũ. Vì vậy, nhiều tài liệu còn gọi các hàm này là hàm lượng giác hyperbolic. Bài viết này giới thiệu một số bất đẳng thức của các hàm hyperbolic, nhằm gợi ý và làm cơ sở cho những chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p andromedashun 16-05-2022 1 0   Download

 • Bài báo đề xuất phương pháp cải tiến cách xác định trọng số cảm xúc của các từ và cụm từ tiếng Việt dựa trên mối quan hệ ngữ nghĩa và các yếu tố đặc trưng của tiếng Việt trong một miền dữ liệu cụ thể là chủ đề đánh giá xe ô tô. Bài báo có đánh giá kết quả của phương pháp đề xuất bằng thử nghiệm phân loại ý kiến đánh giá xe ô tô trên các trang báo mạng tiếng Việt với phương pháp học máy Support Vector Machine, và đối sánh kết quả với phương pháp học sâu – Deep learning – không dựa vào từ điển cảm xúc.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Mạng định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Network - SDN) là một mô hình mạng mới dựa trên sự phân tách giữa mặt phẳng dữ liệu và mặt phẳng điều khiển, giúp cho mạng trở nên linh hoạt, dễ quản lý, vận hành và được kiểm soát một cách tập trung. Tuy nhiên, đây cũng là một nhược điểm với SDN trước tác động của các cuộc tấn công mạng.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 7 0   Download

 • Tài liệu "Thực phẩm chức năng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sức khỏe và giá trị của sức khỏe; Các yếu tố ảnh hướng đến sức khỏe; Các nguy cơ về cơn thủy triều dịch bệnh mạn tính và "Vaccine" dự phòng; Định nghĩa, công bố, phân loại, phân biệt và lịch sử phát triển của thực phẩm chức năng; Tác dụng của thức phẩm chức năng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf580p viedison 13-04-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 trình bày nội dung về danh sách liên kết kép: định nghĩa, các thao tác trên list kép; Danh sách liên kết vòng: Danh sách có nhiều mối liên kết. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p redrose24 11-04-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp chương 5, Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 giới thiệu nội dung về cây và cây nhị phân: định nghĩa, khái niệm và ví dụ minh họa, một số tính chất của cây nhị phân, cấu trúc dữ liệu và duyêt cây nhị phân. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p redrose24 11-04-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 trình bày nội dung về cây nhị phân tìm kiếm, cây nhị phân tìm kiếm cân bằng: định nghĩa, cấu trúc dữ liệu, các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, Các trường hợp mất cân bằng. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p redrose24 11-04-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2, cuốn sách 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit giới thiệu cho bạn học kiến thức về hàm số Logarit, khái niệm, định nghĩa và tính chất, các dạng bài tập và có hương dẫn cách giải các bài tập ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p huyenhuyen0827 04-04-2022 3 0   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay để làm sáng tỏ các vấn đề mang tính lý luận và thực trạng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf191p caphesuadathemchanh 29-03-2022 19 7   Download

 • Trong những năm gần đây, các hiện tượng thiên tai xảy ra thường xuyên và có xu thế cực đoan hơn. Việc đo đạc, dự báo, cảnh báo lũ lụt là một hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực giúp cho các ngành sản xuất cũng như ổn định đời sống của người dân cả nước. Báo cáo tập trung trình bày các nội dung chính sau: Mô hình mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếp, WebGIS và cơ sở dữ liệu; Xây dựng hệ thống dự báo; Thử nghiệm hệ thống dự báo cho một số lưu vực.

  pdf77p vikissinger 03-03-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2016): Phần 1 trình bày khái niệm và định nghĩa cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Một số mô hình thuật toán kinh điển ứng dụng trong Công nghệ Thông tin; Trình bày về các kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm; Các kiểu dữ liệu tuyến tính (ngăn xếp, hàng đợi và danh sách liên kết);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf128p chenlinong_0310 23-02-2022 12 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày về các cấu trúc dữ liệu rời rạc (cây, đồ thị). Đối với với mỗi cấu trúc dữ liệu, tài liệu tập trung trình bày bốn nội dung cơ bản: Định nghĩa, biểu diễn, thao tác và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu. Ứng với mỗi thuật toán, tài liệu trình bày bốn nội dung cơ bản: Biểu diễn, đánh giá, thử nghiệm và cài đặt thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf101p chenlinong_0310 23-02-2022 13 2   Download

 • Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề Công nghệ XML và Ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về XML; tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng; định nghĩa kiểu tài liệu; định dạng tài liệu XML với CSS và XSL; lược đồ XML; dom và xử lý XML với javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p hoathachthao090 25-02-2022 14 2   Download

 • Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Luật Đất đai năm 2003 ra đời nhằm giải quyết những vấn đề căn bản mà từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  pdf134p cucngoainhan7 23-02-2022 11 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là: (1) phân tích và xác định được số lượng NST soma của 250 nguồn gen khoai môn sọ miền Bắc, (2) cung cấp tư liệu đa dạng kiểu nhân phát hiện trong tập đoàn gen đang được bảo tồn. Kết quả phân tích góp phần làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu đối với nguồn gen khoai môn sọ bản địa của Việt Nam và có ý nghĩa phục vụ bảo tồn cũng như khai thác các nguồn gen bản địa trong các chương trình chọn tạo giống mới.

  pdf8p vigandhi 23-02-2022 5 0   Download

 • Áp dụng khoa học công nghệ vào trong nông nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện phối hợp các công nghệ mới của lĩnh vực công nghệ thông tin như kết nối vạn vật (IoT), quản lý dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây (Cloud computing) để tạo ra một hệ thống thông minh ứng dụng trong nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân tăng thêm giá trị dưới dạng đưa ra được những quyết định khai thác, quản lý hiệu quả hơn.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 3 1   Download

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng CNTT ở hầu hết các lĩnh vực đồng nghĩa với lượng dữ liệu đã được thu thập và lưu trữ ngày càng lớn. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chỉ khai thác được một lượng thông tin nhỏ không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, những thách thức mới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu kỹ thuật phát hiện tri thức trong CSDL việc làm và hỗ trợ định hướng xu hướng việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 20 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu; tính đầy đủ của SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p hoathachthao090 10-02-2022 5 2   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu thi hành Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức thực hiện nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

  pdf7p olivia36 17-01-2022 4 0   Download

 • Việc nghiên cứu sử dụng các trạm này ứng dụng trong công tác bay chụp ảnh hàng không rất có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả công tác bay chụp. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát độ chính xác nguyên tố định hướng ngoài từ dữ liệu GNSS/IMU của máy Vexcel Ultracam XP w/a được tính từ nhiều trạm Base.

  pdf4p thebadguys 15-01-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa dữ liệu
p_strCode=dinhnghiadulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2