DNA methylation

Xem 1-20 trên 71 kết quả DNA methylation
 • Tham khảo sách 'dna methylation – from genomics to technology edited by tatiana tatarinova and owain kerton', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf400p donghanhmuathi 04-05-2013 23 4   Download

 • Alterations in the normal DNA methylation processes are known to have major consequences for embryonic development and are associated with congenital defects, autoimmunity, aging and malignant transformation. The main purpose of this book is to provide information about the importance of methylation mechanisms in human health and disease.

  pdf310p camchuong_1 04-12-2012 31 4   Download

 • DNA methylation affects important developmental processes in both plants and animals. The process of methylation of cytosines at C-5 is catalysed by DNA methyltransferases (MTases), which are highly conserved, both struc-turally and functionally, in eukaryotes. In this study, we identified and characterized cytosine DNA MTase genes that are activated with the onset of reproductive development in rice.

  pdf11p viettel02 20-02-2013 17 2   Download

 • We present two volumes of the Current Topics in Microbiology and Immunology devoted to work on DNA methylation. Although the 25 contributions appearing herein are by no means the proceedings of the Weissenburg Symposium on DNA Methylation held in May 2004, many of the authors of the current volumes and of the speakers at the symposium are the same; additional authors were invited later. The authors have been asked not to write a summary of their talks at the symposium but rather to outline their latest and most exciting discoveries and thoughts on the topic.

  pdf327p ozon_ozon 02-05-2012 43 17   Download

 • Kể từ khi tác giả là cũng một trong các biên tập viên của loạt của chủ đề hiện tại ở Miễn dịch học và Vi sinh vật methyl hóa DNA này, để mà đóng góp của nhiều đồng nghiệp của chúng tôi trong lĩnh vực này đã được mời, lương tâm của tác giả là giảm nhẹ rằng ông đã không được trích dẫn nhiều các báo cáo có liên quan và tuyệt vời bởi những người khác.

  pdf33p kimku12 26-10-2011 70 12   Download

 • Chúng tôi trình bày hai khối lượng của các chủ đề hiện tại trong Vi trùng học và miễn dịch dành để làm việc trên methyl hóa DNA. Mặc dù những đóng góp 25 xuất hiện ở đây không có nghĩa là thủ tục tố tụng của các Hội nghị chuyên đề Weissenburg methyl hóa DNA được tổ chức tháng 5 năm 2004, nhiều người trong số các tác giả của khối lượng hiện tại và trong những diễn giả tại hội nghị chuyên đề là cùng; thêm tác giả được mời sau đó....

  pdf33p kimku12 26-10-2011 63 11   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài:Aberrant DNA methylation of cancer-related genes in giant breast fibroadenoma: a case report

  pdf4p toshiba24 07-12-2011 47 9   Download

 • Hiệp hội kéo dài trong G2 và M-giai đoạn với nhiễm sắc thể cho phép đủ thời gian cho methyl hóa đầy đủ của tất cả các trang web hemimethylated, đặc biệt là tại nhiều methyl hóa chuỗi tạp sắc (Easwaran et al. 2004). Ngoài ra, Dnmt1 đã được báo cáo để tương tác với histone deacetylases (HDACs) (Fuks et al 2000; Robertson et al 2000; Rountree et al 2000.)

  pdf33p kimku12 26-10-2011 45 8   Download

 • Hai báo cáo khác cho thấy, trái lại, RNA-methyl hóa DNA qua trung gian có thể xảy ra ở động vật có vú. Trong một nghiên cứu trên tế bào thận của con người, siRNA nhắm mục tiêu cho nhà sáng lập của phương tiện dẫn truyền lentiviral đã được tìm thấy sự im lặng gen EF1A nội sinh, im lặng là liên quan với methyl hóa DNA (Morris et al 2004).

  pdf33p kimku12 26-10-2011 44 8   Download

 • Một khi các yếu tố DNA tự sao chép bất hoạt và methyl hóa, áp lực chọn lọc sẽ được gỡ bỏ và họ sẽ tích lũy tỷ lệ cao của C → T quá trình chuyển đổi và các đột biến khác. Như vậy sự xói mòn của chuỗi mục tiêu methyl hóa cũng nhìn thấy ở các đảo CpG pseudogenes phát sinh bằng cách sao chép

  pdf30p kimku12 26-10-2011 38 7   Download

 • Bất hoạt và methyl hóa retrovirus xảy ra ngay sau khi giới thiệu vào các tế bào phôi (Jahner et al 1982; Stewart et al 1982), nhưng methyl hóa cũng có thể được tiếp theo với một sự kiện im lặng ban đầu phiên mã, vì những thay đổi trong thay đổi histone có thể được phát hiện trước khi methyl hóa gen vừa được giới thiệu

  pdf33p kimku12 26-10-2011 22 6   Download

 • Phương pháp của methyl hóa phân tích nhạy cảm với sự khác biệt đại diện (MS-RDA) là dựa trên một giao thức lai trừ sau khi chọn chống lại các mảnh DNA được rất nhiều methyl hóa và do đó, không bị phân cắt bởi các hạn chế endonuclease HpaII (Ushijima et al 1997).

  pdf33p kimku12 26-10-2011 34 5   Download

 • Demethylation soma mô hoặc tế bào mầm dẫn đến derepression phiên mã của một số những yếu tố này và mức cao của phiên mã, chỉ ra rằng methyl hóa là quan trọng cho việc duy trì sự im lặng của họ (Walsh và cộng sự 1998; Bourc'his và Bestor năm 2004)

  pdf33p kimku12 26-10-2011 36 4   Download

 • Changes in the pattern of DNA methylation are commonly seen in human tumors. Both genome wide hypomethylation (insufficient methylation) and region-specific hypermethylation (excessive methylation) have been suggested to play a role in carcinogenesis2. A common cause of the loss of tumor-suppressor miRNAs in cancer is the silencing of primary transcripts by CpG island promoter by hypermethylation3.

  pdf400p yeutinh98 22-09-2012 25 4   Download

 • The Dnmt3a DNA methyltransferase is responsible for establishing DNA methylation patterns during mammalian development. We show here that the mouse Dnmt3a DNA methyltransferase is able to transfer the methyl group fromS-adenosyl-L-methionine (AdoMet) to a cysteine residue in its catalytic center. This reaction is irreversible and relatively slow.

  pdf9p cosis54 05-01-2013 19 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về bệnh học thý y được đăng trên tạp chí Acta Veterinaria Scandinavica cung cấp cho các bạn kiến thức về bệnh thú yđề tài: DNA methylation patterns detected by the Amplified Methylation Polymorphism Polymerase Chain Reaction (AMP PCR) technique among various cell types of bulls...

  pdf9p coxanh_1 22-10-2011 23 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Chromatin and siRNA pathways cooperate to maintain DNA methylation of small transposable elements in Arabidopsis ...

  pdf11p thulanh19 09-11-2011 47 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: MethMarker: user-friendly design and optimization of gene-specific DNA methylation assays...

  pdf0p thulanh21 15-11-2011 18 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Dynamics of DNA methylation and Histone H4 acetylation during floral bud differentiation in azalea

  pdf14p panasonic06 25-12-2011 18 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Nucleosome deposition and DNA methylation at coding region boundaries...

  pdf0p thulanh21 15-11-2011 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản