intTypePromotion=1
ADSENSE

Doanh nhân APEC

Xem 1-0 trên 0 kết quả Doanh nhân APEC
 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf7p conchokon 22-09-2012 55 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp thẻ abtc - thẻ đi lại của doanh nhân apec', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p hoacuc_tim 21-07-2012 87 11   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh,...

  pdf6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 86 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công...

  pdf7p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 84 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Lễ tân Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các...

  pdf5p ca_chepvang 26-10-2010 62 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không...

  pdf4p satthuquachanhxanh 25-11-2010 51 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf5p conchokon 12-09-2012 71 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Công Thương Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND Q7, UBND huyện Bình Chánh, Sở LĐ TBXH, Cục thuế. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ...

  pdf4p haisannuongmuoiot 24-10-2010 83 2   Download

 • Quyết định 50/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp thẻ ABTC của doanh nhân APEC

  doc2p thinhlien 14-08-2009 132 5   Download

 • Quyết định 45/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

  doc11p diennghia 19-08-2009 168 4   Download

 • Quyết định 516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ kinh phí triển khai Chương trình thẻ đi lại cho doanh nhân APEC

  doc1p nuoanh 15-08-2009 106 4   Download

 • Thông tư 10/2006/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ

  doc3p diennghia 19-08-2009 108 3   Download

 • Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tiền giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec ban hành kèm theo quyết định số 14/2012/qđ-ubnd ngày 20 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang.

  pdf5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 55 0   Download

 • Quyết định số: 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Quyết định số 45/20/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 60 0   Download

 • Quyết định số: 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân Apec ban hành kèm theo quyết định số 45/2006/QĐ-TTG ngày 28 tháng 02 năm 2006 của thủ tướng Chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;...

  pdf5p cuonghuyen0628 13-11-2015 45 0   Download

 • Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

  doc2p daoquocmanh28 13-12-2017 29 0   Download

 • Quyết định số 4575/2017/QĐ­-UBND ban hành bãi bỏ điều 7 trong quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo quyết định số 1545/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc1p trangan_123 03-03-2018 17 0   Download

 • Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 27 0   Download

 • Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 26 0   Download

 • Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 1 điều 6 của quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 30 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1101 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Doanh nhân APEC
p_strCode=doanhnhanapec

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2