Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 10084 kết quả Đổi mới doanh nghiệp
 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS); hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p hanlamcoman 26-11-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm bán lẻ tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bán lẻ tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)" là mong muốn đưa ra được đề xuất về các giải pháp mới để phát triển kênh phân phối, tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm bán lẻ MIC, góp phần đạt được mục tiêu đưa MIC trở thành doanh nghiệp bảo hiểm bán lẻ thuận thiện hàng đầu Việt Nam.

  pdf80p bigdargon04 24-11-2022 4 0   Download

 • Luận văn "Nâng cao chất lượng quan hệ đối tác tại Công ty TNHH TM Dược phẩm Vạn Xuân" có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan cơ sở lý luận về quản lý mối quan hệ đối tác trong doanh nghiệp, thiết kế nghiên cứu và địa bàn nghiên cứu; thực trạng chất lượng quan hệ đối tác tại Công ty TNHH TM Dược phẩm Vạn Xuân; kiến nghị và giải pháp.

  pdf83p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán giúp ích cho người làm kế toán, kiểm toán và các đối tượng khác trong đánh giá hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p trangvang0906 25-11-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Mục đích của báo cáo tài chính; Hệ thống báo cáo tài chính; Trách nhiệm lập, trình bày báo cáo tài chính; Yêu cầu lập và trình bày; Các nguyên tắc kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p trangvang0906 25-11-2022 19 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM; Mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh); Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán.

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Chương 1 Đối tượng và nhiệm vụ của thống kê học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học; Đối tượng nghiên cứu của thống kê học; Một số khái niệm thường dùng trong thống kê; Quá trình nghiên cứu thống kê;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p trangvang0906 25-11-2022 3 1   Download

 • Bài viết Mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê khu vực Tây Nguyên tập trung đánh giá mối liên kết ngang và dọc trong chuỗi giá trị cà phê trên khu vực Tây Nguyên bằng phương pháp khảo sát, điều tra bảng hỏi và phỏng vấn tay đôi với 157 hộ nông dân, 48 thương lái thu mua, 35 cơ sở sơ chế và 19 doanh nghiệp chế biến dựa trên phân tích chuỗi giá trị M4P.

  pdf4p vispyker 16-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học chương 4 "Môi trường tổ chức" được biên soạn bởi ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc có mục tiêu nhằm giúp học viên nhận biết được sự tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài đến một tổ chức; giải thích được cách thức thích ứng của doanh nghiệp đối sự không chắc chắn hay bất trắc của môi trường; hiểu biết văn hóa tổ chức và các biểu hiện của nó; mô tả bốn loại văn hóa tổ chức và giải thích văn hóa tổ chức có quan hệ như thế nào với môi trường;...

  pdf11p phuongduy205 02-11-2022 5 1   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của quản trị công ty đến thành quả công ty cổ phần Việt Nam qua các giai đoạn của vòng đời doanh nghiệp" được nghiên cứu với nội dung gồm 5 chương. Chương 1: giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Chương 2: cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước; Chương 3: phương pháp nghiên cứu; Chương 4: kết quả nghiên cứu; Chương 5: kết luận và gợi ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết luận án tại đây.

  pdf29p phuongduy205 01-11-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Kế toán chi phí môi trường tại công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị đối với kế toán chi phí môi trường tại công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam. Nhằm tìm được các yếu tố làm thúc đẩy công ty quan tâm đến kế toán chi phí môi trường nhằm hướng tới doanh nghiệp phát triển bền vững.

  pdf107p matroinho2510 08-11-2022 6 1   Download

 • Phần 2 cuốn "Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây nhãn theo VietGAP" hướng đến đối tượng sử dụng chính là các nhà quản lý trang trại, cán bộ kỹ thuật, nông dân trực tiếp sản xuất tại các vùng trồng nhãn tập trung. Tài liệu này sẽ tiếp tục được đánh giá hiệu lực và rà soát, hiệu chỉnh trong khi triển khai các mô hình áp dụng VietGAP trong khuôn khổ Dự án. Trong bối cảnh đó, nhóm tác giả mong muốn sẽ nhận được các ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, kỹ thuật và nhà sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p phuongduy205 04-11-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 2 "Đối tượng kế toán" được biên soạn với mục tiêu giúp các em sinh viên nhận diện được các đối tượng kế toán: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí. Giải thích được cân bằng kế toán. Phân tích được ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến cân bằng kế toán. Hiểu rõ được các quan hệ đối ứng kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p phuongduy205 06-11-2022 18 1   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường; tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 3   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thư tín nghiệp vụ ngoại thương; cách viết thư nghiệp vụ ngoại thương; điều tra tín dụng; thiết lập quan hệ nghiệp vụ; phúc đáp báo giá và chấp nhận; thúc giục mở tín dụng thư; góp vốn kinh doanh (liên doanh); mậu dịch hoàn trả; mậu dịch hàng đổi hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf313p duonghoanglacnhi 07-11-2022 13 2   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến DNTN; phân tích thực trạng và nêu ra được những hạn chế, nguyên nhân cản trở việc thành lập và phát triển của các doanh nghiệp, rút ra những đánh giá tổng quát về tình hình quản lý doanh nghiệp, cơ chế chính sách phát triển DN triên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua; đề xuất giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước đối với doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn TP Đà Nẵng trong những năm đến.

  pdf105p bigdargon02 10-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 11: Chức năng điều hành. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Ý nghĩa của chức năng điều hành, hoạt động của chức năng điều hành, quản trị nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân viên, bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  ppt14p runthenight01 08-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng "Khởi nghiệp và đổi mới" được biên soạn bởi TS. Nguyễn Xuân Trường nhằm giúp các em sinh viên làm quen với cơ hội và ý tưởng trong kinh doanh. Áp dụng được ba cách tiếp cận chung mà các doanh nhân sử dụng để xác định các cơ hội. Giải thích được về đặc điểm cá nhân của các doanh nhân góp phần vào khả năng nhận ra cơ hội kinh doanh của họ,... Mời các em cùng tham khảo.

  pdf204p phuongduy205 06-11-2022 13 3   Download

 • Mục tiêu bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp chương 2: Triết lý kinh doanh" nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về triết lý kinh doanh. Giúp các em hiểu được khái niệm triết lý kinh doanh; các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh; vai trò của triết lý kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp; cách thức xây dựng triết lý kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phuongduy205 06-11-2022 8 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế đối ngoại "Xử lý khủng hoảng truyền thông: trường hợp của Toyota và Malaysia Airlines và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam" với mục tiêu khái quát hệ thống lý thuyết về khủng hoảng truyền thông và cách thức xử lý khủng hoảng. Có cái nhìn cụ thể về cách thức xử lý khủng hoảng trong thực tiễn thông qua trường hợp của hai công ty Toyota và Malaysia Airlines. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p phuongduy205 06-11-2022 9 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đổi mới doanh nghiệp
p_strCode=doimoidoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2