intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đối tượng của kế toán

Xem 1-20 trên 2401 kết quả Đối tượng của kế toán
 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân bổ chi phí và hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể hiểu được sự cần thiết của phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu chi phí; nắm vững phương pháp phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ; giải thích sự khác nhau giữa giá thành đầy đủ và giá thành khả biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt53p thuyduong0906 01-07-2024 4 0   Download

 • Bài giảng Thuế nhà nước - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm, đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế; các trường hợp không chịu thuế; hoàn thuế, khấu trừ, giảm thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p thuyduong0906 01-07-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán (Ngành: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái niệm về kế toán, đối tượng của kế toán, những kiến thức cơ bản về các phương pháp kế toán, nhiệm vụ, yêu cầu, vai trò của kế toán; khái niệm, nội dung của các phương pháp kế toán; phương pháp đánh giá tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p gaupanda039 24-06-2024 6 2   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng Động cơ hiến máu tình nguyện của Sinh viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, năm 2024. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang mô tả có phân tích trên toàn sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2024.

  pdf5p visergeyne 18-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp ngành thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh" đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán góp phần giúp nhà quản lý, các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thời trang chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn. Mặt khác, kết quả nghiên cứu của tác giả còn là tài liệu tham khảo cho các đối tượng quan tâm khi nghiên cứu và học tập trong cùng lĩnh vực.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 3 1   Download

 • Bài viết "Từ kế toán kép tới kế toán 3D trong hệ sinh thái blockchain: Bàn về tương lai của kế toán, kiểm toán" nhằm làm rõ hơn về kế toán 3D, từ đó trao đổi về tương lai của kế toán, kiểm toán. Qua phân tích cho thấy trong môi trường của Blockchain, đối với một số giao dịch, các đơn vị chỉ cần sử dụng bút toán đơn, bút toán còn lại sẽ được ghi chép trên một sổ cái chung (public shared ledger) – đó chính là kế toán 3D; kế toán 3D là một phương pháp kế toán mới hiệu quả hơn, gia tăng và cải thiện chất lượng thông tin tài chính.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kế toán và đào tạo kế toán trong hoàn cảnh mới" trình bày các cách thức mà cách mạng 4.0 có thể thay đổi kế toán và nghề kế toán. Cụ thể là, các kiến thức và kỹ năng mà kế toán viên cần phải có để phù hợp với hoàn cảnh mới. Từ đó, bài viết đề cập các nội dung cần thay đổi trong đào tạo kế toán chuyên nghiệp nhằm chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người làm kế toán để thích nghi với môi trường nghề nghiệp trong tương lai.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, bài viết "Kỹ năng mềm của kế toán viên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" đã xác định các kỹ năng mềm cần thiết đối với kế toán viên tương lai để làm việc và thành công trong nghề nghiệp kế toán, đó là: khả năng thích nghi, học suốt đời, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề động và trí tuệ cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhận thức của sinh viên ngành kế toán và định hướng áp dụng IFRS" phát hiện vai trò trung gian thúc đẩy của các yếu tố bên ngoài như môi trường học tập, môi trường pháp lý và áp lực xã hội đối với thái độ hướng tới áp dụng IFRS của các đối tượng tham gia khảo sát. Thông qua kết quả nghiên cứu 03 khuyến nghị được đưa ra nhằm cải thiện hiệu quả các giai đoạn 2 và 3 trong lộ trình áp dụng IFRS mà Bộ Tài chính đưa ra.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Đổi mới đào tạo kế toán tại các trường đại học Việt Nam nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của kế toán viên chuyên nghiệp" trình bày những yêu cầu của kế toán viên chuyên nghiệp trong điều kiện hội nhập và phát triển khoa học công nghệ, từ đó đưa ra một số giải pháp để đổi mới đào tạo kế toán tại các trường đại học Việt Nam nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn của kế toán chuyên nghiệp trong tương lai, trong đó tập trung vào đổi mới chương trình đào tạo và chuyển đổi phương pháp giảng dạy truyền thống sang giảng dạy tích cực.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Yêu cầu của doanh nghiệp đối với năng lực sinh viên tốt nghiệp đại học ngành kế toán: Thực trạng & giải pháp" góp phần góp phần làm rõ thực trạng yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên cử nhân kế toán về những năng lực cần có sau tốt nghiệp, làm căn cứ hữu ích giúp các cơ sở giáo dục đào tạo hoàn thiện khung năng lực đào tạo, nâng cao chất lượng chương trình và thích ứng với những thay đổi mới trong tương lai.

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài nghiên cứu "Vai trò thúc đẩy của các tổ chức nghề nghiệp, lập quy đối với áp dụng phân tích dữ liệu kiểm toán" phân tích các nỗ lực của một số tổ chức nghề nghiệp, lập quy chủ yếu tại các thị trường kiểm toán đã phát triển nói trên trong việc thúc đẩy áp dụng phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính, qua đó đề xuất những khuyến nghị cho việc thúc đẩy đổi mới công nghệ trong quy trình kiểm toán nói chung và áp dụng phân tích dữ liệu kiểm toán nói riêng tại Việt Nam trong tương lai.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam trước yêu cầu hội nhập" trình bày về hội nhập kinh tế Quốc tế sâu rộng và cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập hiện nay là một yêu cầu bức thiết và cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng sử dụng thông tin trong và ngoài nước, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Xu hướng và tương lai của kế toán, kiểm toán trong thực hiện chuyển đổi số ở Việt Nam" sẽ đi vào trình bày (1) tác động của công nghệ số đến kế toán, kiểm toán; (2) xu hướng và tương lai của kế toán, kiểm toán trong chuyển đổi số; (3) một số những kiến nghị nhằm giúp kế toán, kiểm toán thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của những kỹ thuật đổi mới mang tính đột phá đối với lĩnh vực kiểm toán" đưa ra các kỹ thuật phổ biến nhằm mang lại đổi mới mang tính đột phá. Từ đó, các đổi mới duy trì phát triển với kinh nghiệm triển khai và phản hồi từ các bên liên quan sẽ là chìa khóa cho các hoạt động áp dụng trong thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 3 0   Download

 • Qua bài viết "Những tác động của Blockchain và trí tuệ nhân tạo tới hành nghề kiểm toán tại Việt Nam trong tương lai", tác giả nhận thấy Blockchain và AI có tác động to lớn tới lĩnh vực Kiểm toán trong tương lai. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với người học, người hành nghề Kiểm toán cũng như các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Tác động của hệ thống kiểm soát quản trị đến hiệu suất: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam" nhằm đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát quản trị (MCS) đến hiệu suất của các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập được từ 308 đối tượng là kế toán, giám đốc và quản lý trong doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng là phân tích thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và nhân tố khẳng định, kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Nghiên cứu hệ thống các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam" là phát triển hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. Quá trình nghiên cứu dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính: sử dụng kỹ thuật phỏng vấn sâu chuyên gia với đối tượng nghiên cứu là các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Phát triển kế toán Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0" được thực hiện với mục đích đánh giá sự phát triển của kế toán Việt Nam trong bối cảnh chịu sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Để đạt được mục tiêu trên, nhóm tác giả thực hiện một nghiên cứu định tính trên cơ sở phỏng vấn bán cấu trúc 31 đối tượng có liên quan đến kế toán ở các đơn vị khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Vai trò của chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế với sinh viên kế toán – kiểm toán thời kỳ hội nhập" với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trau dồi tri thức, nâng cao năng lực chuyên môn để gia tăng giá trị của bản thân, tăng mức độ cạnh tranh với các ứng viên khác trên thị trường lao động, và việc sở hữu chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế sẽ là bước đệm vững chắc để sinh viên đạt được những thành công và thăng tiến trong tương lai.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2