intTypePromotion=3

Đối tượng được ưu đãi thuế

Xem 1-20 trên 29 kết quả Đối tượng được ưu đãi thuế
 • Công văn 2972/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng được ưu đãi thuế

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 39 2   Download

 • Thủ tục Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau). Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở KHĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận:

  doc2p toanphuc 08-01-2010 82 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoàn thuế gtgt đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p xanh_hyvong 10-08-2010 70 6   Download

 • Công văn 3278/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 70 3   Download

 • Công văn 4369/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p kevintu 14-08-2009 52 2   Download

 • Công văn 4858/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  doc0p kevintu 14-08-2009 54 1   Download

 • Công văn 2813/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf2p landai 14-08-2009 27 1   Download

 • 1. Các khoản thu của tổ chức tín dụng: bao gồm cả phát hành, xác nhận, thông báo thư tín dụng L/C thuộc quy trình cho vay, bảo lãnh của tổ chức TD đối với khách hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Các khoản thu khác nếu được phép của cơ quan QLNN có thẩm quyền và được cơ quan quản lý chuyên ngành xác định thuộc quy trình cho vay, bảo lãnh của tổ chức TD đối với khách hàng cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  ppt64p romdaica91 20-04-2012 255 120   Download

 • Thông tư 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo NĐ 51/1999/NĐ-CP của CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

  doc13p tuuyen 17-08-2009 82 8   Download

 • Doanh nghiệp chỉ đựoc ghi nhận là tài sản thuế thu nhập hoãn lại đối với các khỏan chênh lệnh tạm thời đựơc khấu trừ, giá trị được khấu trù của khoản lỗ tính thuế và ưu đãi về thuế chưa được sử dụng từ các năm trước chuyển sang năm hiện tại trong trường hợp doanh nghiệp dự tính chắc chắn có đựơc lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để sử dụng các khỏan chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khỏan lỗ tính thuế và ưu đãi thuế...

  doc3p chikorita 03-12-2009 698 160   Download

 • Bài giảng Thuế Thu nhập doanh nghiệp của ThS. Nguyễn Chi Mai gồm một số nội dung sau sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp: Đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, ưu đãi lãi suất,ưu đãi thời gian miễn giảm, các trường hợp giảm thuế khác.

  ppt32p muadongcotuyet 04-04-2014 258 83   Download

 • dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu. v. Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được Ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản...

  doc5p anhtuan 27-08-2009 112 14   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03 – 4E/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãI Đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật và phần thu từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội theo ...

  pdf2p meomaythongminh 12-08-2010 181 11   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: i. Công hàm đề nghị hoàn thuế GTGT của cơ quan đại diện; ...

  doc5p phihung 25-08-2009 78 9   Download

 • Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT). + CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp...

  doc5p phihung 25-08-2009 64 5   Download

 • Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

  doc18p khuongduy 15-10-2009 59 3   Download

 • Phát sinh hiện tượng chồng thuế nếu sử dụng thuế doanh thu. Thuế GTGT chỉ đánh vào những phần giá trị chưa tính thuế được tăng qua mỗi giai đoạn luân chuyển của hàng hóa. Không đánh trùng như thuế doanh thu. Bảo hộ hàng hóa sản xuất trong nước. Kích thích xuất khẩu – thể hiện qua thuế suất 0% . Không là một khoản chi phí, do đó không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp...

  ppt101p anhhaovuong 29-05-2011 232 76   Download

 • Thông tư 113/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

  doc1p thuylam 16-08-2009 129 3   Download

 • Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10

  doc19p thuylam 16-08-2009 107 2   Download

 • Tài sản thuế thu nhập hỗn lại: L thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản: a) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ; b) Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng; và c) Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản ưu đi thuế chưa sử dụng.

  pdf5p phuoctam56 26-08-2011 43 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
676 lượt tải

p_strKeyword=Đối tượng được ưu đãi thuế
p_strCode=doituongduocuudaithue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản