Đối tượng nghiên cứu

Xem 1-20 trên 7249 kết quả Đối tượng nghiên cứu
 • Nội dung chương 1: Khái niệm thống kê kinh doanh, đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh, Nhiệm vụ của thống kê kinh doanh, Phân ngành kinh tế của Việt Nam.

  pdf7p sasu111 14-03-2014 107 22   Download

 • Bài viết "Tổng lược về lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục: Các lối tiếp cận và đối tượng nghiên cứu" trình bày về sự xuất hiện và quá trình phát triển của các lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục, cách tiếp cận lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 31 6   Download

 • Bài viết Góp phần bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học tập trung làm rõ đối tượng nghiên cứu của xã hội học bao gồm hệ thống xã hội, xã hội hóa và sai lệch xã hội, biến đổi xã hội. Mời các bạn tham khảo bài viết để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf0p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 22 2   Download

 • Khái niệm xã hội học, đối tượng nghiên cứu và những cuộc tranh luận xã hội học, hành động xã hội, cơ cấu xã hội, phương pháp luận xã hội học là những nội dung chính trong bài viết "Thử bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 26 0   Download

 • Mỗi khoa học đều có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Địa lý nhân văn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến xã hội, nhân văn trong địa lý học. Địa lý học nhân văn bao gồm các chuyên ngành như địa lý kinh tế, địa lý chính trị, địa lý xã hội, địa lý đô thị, địa lý lịch sử, địa lý văn hóa, địa lý nhân khẩu, v.v.

  doc5p phamtuantu 10-12-2010 298 77   Download

 • 1. Số giai đoạn trong "Qui trình tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên" là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8 @ 2. Giai đoạn 1 trong "Qui trình tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên" là: A. Xác định quần thể; @ B. Chọn đối tượng nghiên cứu; C. Nhận các đối tượng tham gia; D. Phân phối làm 2 nhóm; E. Thực nghiệm;

  doc10p hoangvanduc199 07-05-2011 195 40   Download

 • Một công trình nghiên cứu thường dựa vào một mẫu (sample). Một trong những câu hỏi qua trọng nhất trước khi tiến hành nghiên cứu là cần bao nhiêu mẫu hay bao nhiêu đối tượng nghiên cứu.

  pdf29p ony123 30-11-2013 86 21   Download

 • Mục tiêu trình bày chương 1 Đối tượng nghiên cứu thống kê thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê nêu đối tượng nghiên cứu của thống kê, quá trình nghiên cứu, thu thập quan sát xử lý phân tích, các hiện tượng kinh tế - xã hội thống kê thường nghiên cứu.

  pdf18p wide_12 28-07-2014 64 17   Download

 •  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học: Thuyết minh đề tài nghiên cứu" cung cấp cho người học các yêu cầu đặt ra khi trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học bao gồm: Tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p doinhugiobay_06 14-12-2015 101 16   Download

 • Tài liệu tham khảo phân tích đối tượng nghiên cứu của KTCT Mác-Lê Nin. Tại sao KTCT Mác-Lê Nin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế?

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 121 14   Download

 • Tuyển tập báo cáo khoa học trường đại học Quốc Gia Hà Nội đề tài: Làng Việt – đối tượng nghiên cứu của khu vực học...

  pdf9p phalinh20 24-08-2011 47 11   Download

 • Bài viết "Một số ý kiến về đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị" trình bày một số ý kiến về các khoa học chính trị và xã hội học chính trị, đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị, chức năng, nhiệm vụ xã hội học chính trị,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 30 8   Download

 • Bài viết Tâm linh là một đối tượng nghiên cứu của khoa học và Triết học: Đưa ra quan niệm và ý nghĩa về duy vật tâm linh, như một giả thuyết nghiên cứu các hiện tượng tâm linh hiện nay, nghĩa là xét vấn đề theo hệ thống quan niệm chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hokhaikyky 17-04-2018 10 1   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá là tư tưởng và tấm gương trong sáng, mẫu mực, kết tinh văn hóa của nhân loại...

  pdf24p vascaravietnam 15-08-2012 131 44   Download

 • Tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Hương - đối tượng nghiên cứu và bảo vệ Lưu vực sông Hương nằm gọn trong địa giới hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế, theo phân loại lưu vực sông là lưu vực sông nội tỉnh, với 2 dòng chính là sông Hương và sông Bồ. Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Dự án sông Hương,(1) lưu vực sông Hương có diện tích 3.223km2, nằm trên địa bàn 134 phường, xã trên tổng số 152 phường, xã của 9 huyện, thành phố. ...

  pdf10p gaunau123 24-11-2011 77 29   Download

 • Nghiên cứu khoa học là tìm hiểu, xem xét, điều tra có phương pháp khoa học để từ những dữ liệu đã có muốn đạt đến một kết quả nghiên cứu mới hơn, cao hơn, giá trị hơn. Mục đích của nghiên cứu khoa học xét về thực chất là nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện.

  pdf108p trancongphuc 29-10-2010 2000 736   Download

 • Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu thống kê doanh nghiệp - Hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp - Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp

  ppt25p lemymeo 18-01-2010 958 307   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 1: định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng hồ chí minh; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc52p nguyenson468 28-09-2011 733 221   Download

 • Nêu lên được mối liên hệ giữa các bộ phận, các mặt của đối tượng nghiên cứu và giữa đối tượng nghiên cứu với các hiện tượng có liên quan..

  ppt60p cr7cr9 28-04-2011 660 211   Download

 • Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác không hoàn toàn mang tính chất nghiên cứu khoa hoc, chẳng hạn như:

  doc10p baohung1989 25-12-2009 412 158   Download

Đồng bộ tài khoản