intTypePromotion=1
ADSENSE

Đờing tôn giáo

Xem 1-20 trên 4272 kết quả Đờing tôn giáo
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: công tác vận động tín đồ tôn giáo trong thời kỳ đổi mới: thực trạng, phương hướng và giải pháp', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p dellvietnam 23-08-2012 788 205   Download

 • bài viết Công tác vận động tín đồ tôn giáo ở tỉnh Yên Bái: Góp phần chỉ ra những kết quả đã đạt được và một số điểm cần lưu ý khi thực hiện công tác vận động quần chúng có tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hokhaikyky 17-04-2018 50 8   Download

 • Bài viết Về chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc trình bày quyền lợi cơ bản của người dân được ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, cũng là nguyên tắc cơ bản để Đảng Cộng sản Trung Quốc ứng xử với tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p hokhaikyky 17-04-2018 33 2   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo là những chỉ dẫn tuyệt vời mà ngày nay chúng ta còn phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ. Bản thân Người cũng là mẫu mực của một cán bộ làm công tác tôn giáo không những giỏi về nghệ thuật quản lý mà còn giỏi về việc vận động đồng bào có đạo với những phương thức linh hoạt.

  pdf7p vinobinu2711 03-03-2020 32 2   Download

 • Bài viết "Giáo hội phật giáo Việt Nam trong cuộc đấu tranh với những luận điệu sai trái về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam" có nội dung là các thế lực thù địch với vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam với cuộc đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 27 1   Download

 • Bài thuyết trình tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo; thực trạng công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo tại tỉnh Đồng Nai; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo.

  ppt23p quoctoan1987dongnai 22-06-2020 17 0   Download

 • Bài viết này khảo cứu về hoạt động của Giám mục Pellerin; làm rõ các hoạt động cụ thể của một giáo sĩ thừa sai Pháp nhằm giành tự do tôn giáo ở Việt Nam cùng với bối cảnh lịch sử tác động đến các hoạt động đó. Những hoạt động nhằm giành tự do tôn giáo của Giám mục Pellerin là minh chứng tiêu biểu cho sự liên kết giữa hai thế lực: thực dân và tôn giáo trong cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

  pdf9p viamman2711 07-08-2020 5 0   Download

 • Tôn giáo là một thực thể xã hội xuất hiện sớm trong lịch sử loài người, có nguồn gốc hình thành, phát triển và ảnh hưởng đến đời sống chính trị, văn hoá, xã hội khác nhau trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Tự do tôn giáo là một trong những quyền tự nhiên của con người và phải được pháp luật bảo vệ, đồng thời đó cũng là một mặt của giá trị dân chủ trên thế giới hiện nay. Tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của nhân dân, nhưng tôn...

  pdf21p vascaravietnam 21-08-2012 1954 351   Download

 • Với tính cách là một hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc, tôn giáo tác động mạnh mẽ, vừa tích cực, vừa tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, tôn giáo luôn được các quốc gia trên thế giới quan tâm, nhằm phát huy cao nhất mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó. ở Việt Nam, khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, Đảng ta đã có những đổi mới căn bản về quan điểm, chính sách đối với tôn giáo, đánh dấu bằng việc, ngày 16/10/1990, Bộ chính...

  pdf131p dellvietnam 24-08-2012 328 122   Download

 • a/ Tiếp cận niềm tin tôn giáo từ góc độ sinh học: các nhà nghiên cứu tôn giáo cho rằng 1 tín đồ, 1 con người có niềm tin tôn giáo đều được qui định bởi yếu tố sinh học (theo nghĩa đen có nghĩa là có những người khi sinh ra có sẵn niềm tin tôn giáo, nhưng bị chi phối bởi các tố chất ).

  doc8p p12hieu2401 17-12-2012 294 57   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng, tôn giáo là những chỉ dẫn đúng đắn mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu. Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm nhất quán xuyên suốt mọi thời kì cách mạng do Đảng lãnh đạo. Vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay sẽ đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, vạch trần mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 164 35   Download

 • Ấn Độ được xem là một đất nước của thần linh, Ấn Độ không bao giờ là Ấn Độ nếu thiếu những tín ngưỡng và sự bí mật của nó, bài giảng Văn học Ấn Độ: Bài 2 - Tôn giáo Ấn Độ sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các loại tôn giáo tồn tại ở Ấn Độ bao gồm Phật giáo, Hindu giáo, Sikh giáo.

  ppt10p cocacola_04 21-10-2015 165 19   Download

 • Dựa trên kết quả cuộc khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện năm 2013 ở địa bàn Tây Nguyên, bài viết trình bày quan điểm cơ bản của một số tôn giáo về môi trường; lý giải luân lý của các tôn giáo tác động như thế nào tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của người tín đồ. Từ đó, bài viết nêu một số vấn đề đặt ra đối với mối quan hệ giữa tôn giáo với môi trường hiện nay cũng như cách nhìn nhận về mối quan hệ đó.

  pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 56 3   Download

 • Từ năm 1991, khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được đề cập tới ở Việt Nam và chính thức trở thành một nguyên tắc hiến định, định hướng cho quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Việt Nam vào năm 2002. Để xây dựng một nhà nước pháp quyền, cùng với các lĩnh vực khác, cần xây dựng một nhà nước pháp quyền về tôn giáo. Tham khảo bài viết sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf6p thiendiadaodien_9 04-03-2019 36 3   Download

 • Trên cơ sở khái quát mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội trước khi Tổng thống Benigno Simeon Aquino III lên nắm quyền năm 2010, bài viết này phân tích sự can thiệp của tôn giáo vào chính trị Philippines hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p bautroibinhyen16 16-02-2017 37 2   Download

 • Bài viết phân tích chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (giai đoạn từ 1949 - 1982). Từ thành lập nước năm 1949 đến trước Đại cách mạng Văn hóa chính sách đó chủ yếu là đúng đắn, bao gồm: coi tự do tôn giáo là quốc sách hàng đầu; phân biệt và xử lý đúng đắn hai mâu thuẫn không cùng tính chất của vấn đề tôn giáo.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 21 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích khái niệm nhà nước pháp quyền (Rule of law state) xã hội chủ nghĩa về tôn giáo, đồng thời, phân tích tính tất yếu của việc hoạch định một mô hình Nhà nước pháp quyền như thế ở nước ta.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 25 1   Download

 • Bài viết Tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ: Tập trung phân tích và làm rõ hàm lượng tôn giáo và nội dung cơ bản của nó trong chính sách đối ngoại qua các thời tổng thống Mỹ từ R. Nixon đến B. Obama. Đặc biệt đối với chính quyền Obama, Mỹ coi tự do tôn giáo là một quyền con người cơ bản ảnh hưởng đến an ninh và ổn định của quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p hokhaikyky 17-04-2018 52 1   Download

 • Bài viết này tiếp cận các nền văn hóa Ả Rập từ góc độ tôn giáo, với mục đích làm rõ các đặc điểm văn hóa cũng như vai trò của tôn giáo trong quá trình phát triển.

  pdf7p nguathienthan1 20-11-2019 10 1   Download

 • Đức là nhà nhà nước thế tục, quyền tự do tôn giáo của người dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Cộng đồng Islam giáo ở Đức mặc dù là nhóm thiểu số nhưng vẫn được luật pháp đảm bảo quyền thờ phụng, giảng dạy giáo lý. Bài viết này bước đầu đề cập một số vấn đề xã hội mà người Islam giáo ở Đức đang phải ứng phó và hệ lụy của chính sách nhập cư.

  pdf9p vishizuka2711 03-04-2020 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đờing tôn giáo
p_strCode=doingtongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2