Đồng bộ hóa tiến trình

Xem 1-20 trên 1174 kết quả Đồng bộ hóa tiến trình
 • Nội dung bài giảng trong chương 4 Đồng bộ hóa tiến trình thuộc bài giảng Hệ điều hành nêu các nội dung chính xử lý đồng hành các vấn đề: vấn đề tranh đoạt điều khiển, vấn đề phối hợp xử lý; bài toán đồng bộ hóa; các giải pháp đồng bộ hóa; các bài toán đồng bộ hóa kinh điển.

  pdf85p loud_12 31-07-2014 203 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 5: đồng bộ hóa tiến trình', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p trinh02 18-01-2013 57 17   Download

 • Bài giảng bài ôn tập "Đồng bộ hóa tiến trình" cung cấp cho các bạn 16 câu hỏi bài tập có đáp án về đồng bộ hóa tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.

  pdf29p tamtranduongtam 13-03-2016 40 10   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình nêu lên xử lý đồng hành và các vấn đề, bài toán đồng bộ hóa, các giải pháp đồng bộ hoá, bài toán đồng bộ hoá kinh điển (Producer – Consumer, Readers – Writers, Dinning Philosophers).

  pdf88p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 36 4   Download

 • Mục tiêu của chương: Giới thiệu các giải pháp cụ thể để xử lý bài toán đồng bộ hoá. lGiải pháp « busy waiting ». lGiải pháp « sleep and wakeup ». Kiến thức sinh viên phải nắm dược sau chương này: Nhiệm vụ của việc đồng bộ hóa tiến trình. Hiểu và áp dụng được các giải pháp đồng bộ, đặc biệt với các giải pháp “sleep and wakeup”.

  ppt55p tuyengaktcn 26-11-2010 249 63   Download

 • Tiến trình ghi P: while (true) { while (counter==SIZE) ; buf[in] = nextItem; in = (in+1) % SIZE; counter++; } buf: Buffer SIZE: cỡ của buffer counter: Biến chung Tiến trình đọc Q: while (true) { while (counter==0) ; nextItem = buf[out]; out = (out+1) % SIZE; counter--; } Đây là bài toán vùng đệm có giới hạn

  pdf10p star_move286 04-01-2011 149 32   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Tiến trình" cung cấp cho sinh viên các nội dung: Khái niệm tiến trình, mô hình trạng thái, thao tác trên tiến trình, điều phối tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf54p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 34 12   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình" trình bày các nội dung: Xử lý đồng hành các vấn đề, bài toán đồng bộ hóa, các giải pháp đồng bộ hóa, các bài toán đồng bộ hóa kinh điển. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf235p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 28 8   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) cung cấp những nội dung kiến thức sau đây: Tổng quan về hệ điều hành, cấu trúc Hệ điều hành, quản lý tiến trình (Processes), định thời CPU, đồng bộ hóa tiến trình, tắc nghẽn (Deadlocks), quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf322p youcanletgo_03 13-01-2016 36 5   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Tiến trình" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các khái niệm tiến trình, mô hình trạng thái, thao tác trên tiến trình, điều phối tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf54p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 26 4   Download

 • Bài giảng tuần 4 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trình bày một số nội dung như: Đồng bộ hóa tiến trình, Semaphore, một số bài toán đồng bộ hóa cơ bản, cơ chế monitor,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p namthangtinhlang_01 03-11-2015 24 3   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu (Background), vấn đề miền tương trục (Critical-section problem), các giải pháp cho vấn đề miền tương trục, đồng bộ hóa bằng phần mềm (Software Sync.), đồng bộ hóa bằng phần cứng (Hardware Sync.), hiệu báo (Semaphores), các bài toán đồng bộ hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p doinhugiobay_14 16-02-2016 15 3   Download

 • Chương 6 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trình bày một số nội dung liên quan đến đồng bộ hóa tiến trình như: Cơ sở đồng bộ hóa tiến trình, vấn đề đoạn găng, giải pháp của Peterson, phần cứng đồng bộ hóa, kỹ thuật cờ báo (Semaphores). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf6p hihihaha10 06-02-2017 14 2   Download

 • Ngày nay, một trong những hướng nghiên cứu quan trọng trong hệ thống phân tán đó là vấn đề đồng bộ hóa các tiến trình sử dụng tài nguyên dùng chung. Để đạt được điều đó thì chúng ta phải đảm bảo được trật tự như nhau các thông điệp yêu cầu tài nguyên ở tất cả các trạm/máy chủ có trong hệ. Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề đồng bộ hóa các tiến trình của bài

  pdf5p meoden89nd 21-01-2011 161 40   Download

 • Một tiến trình là một chương trình đang được xử lý, sở hữu con trỏ lệnh , tập các thanh ghi, biến và để hoàn thành nhiệm vụ của mình một tiến trình phải sử dụng các tài nguyên máy tính như CPU, bộ nhớ chính, các tập tin và thiết bị nhập xuất.

  ppt28p thethanghd 01-11-2013 35 7   Download

 • Ví dụ đồng bộ hóa (1) Tiến trình ghi P: while (true) { while (counter==SIZE) ; buf[in] = nextItem; in = (in+1) % SIZE; counter++; } buf: Buffer SIZE: cỡ của buffer counter: Biến chung Tiến trình đọc Q: while (true) { while (counter==0) ; nextItem = buf[out]; out = (out+1) % SIZE; counter--; } Đây là bài toán vùng đệm có giới hạn 3 Ví dụ đồng bộ hóa (2) Các toán tử ++ và -- có thể được cài đặt như sau: counter++ register1 = counter; register1 = register1 + 1; counter = register1; counter-register2 = counter; register2 = regist...

  pdf10p kanguru_91 28-09-2010 117 31   Download

 • Đồng bộ hóa tiến trình (Process Synchronization) Là kỹ thuật cho phép các tiến trình phối hợp thực hiện một cách đồng bộ (có thứ tự) - Chờ nhau thực hiện - Chia sẻ tài nguyên yêu cầu, truy cập độc quyền trên vùng găng (Critical Section - CS) Vấn đề trên được thực hiện nhờ loại trừ lẫn nhau để độc quyền trên găng tại bất kỳ thời gian nhất định.

  ppt45p nhatnam06 18-03-2013 115 23   Download

 • Bài viết Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nam bộ trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề cập đến chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nam bộ; các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nam bộ cùng một số nội dung khác.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 13 4   Download

 • Bài 1 : Xét giải pháp phần mềm do Dekker đề nghị để tổ chức truy xất độc quyền cho hai tiến trình . Hai tiến trình P0, P1 chia sẻ các biến sau : var flag : array [0..1] of boolean; (khởi động là false) turn : 0..

  ppt10p trinh02 18-01-2013 64 13   Download

 • Signal Không truyền được dữ liệu Pipe  Truyền dữ liệu không cấu trúc Shared Memory  Broadcast  Mâu thuẫn truy xuất = nhu cầu đồng bộ hoá Message  Liên lạc trên môi trường phân tán Socket  Liên lạc trên nhiều môi trường khác biệt

  pdf6p zues09 07-07-2011 54 10   Download

Đồng bộ tài khoản