intTypePromotion=1

Dòng ngân lưu của dự án

Xem 1-20 trên 92 kết quả Dòng ngân lưu của dự án
 • Bài giảng Bài 08: Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn với nội dung chính như: Xem xét ảnh hưởng của lạm phát, Giới thiệu các tác động của lạm phát lên ngân lưu của dự án, trình bày một số kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm mô phỏng Crystal-Ball dùng để xem xét các tổ hợp tỷ lệ lạm phát trong tương lai,...

  ppt27p nghqcp 14-11-2017 43 5   Download

 • Tài liệu "Phân tích tác động của lạm phát đến ngân lưu của dự án" dưới đây gồm có 3 phần được trình bày như sau: Các định nghĩa về giá, các giá trị được điều chỉnh theo lạm phát, phân tích tác động của lạm phát đến ngân lưu của dự án thông qua các hạng mục khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p huykhanh1989 21-08-2017 46 4   Download

 • Các thông số cơ bản của dự án, các công cụ tài chính dùng để phân tích dòng ngân lưu của dự án là những nội dung chính trong bài giảng chương 3 "Phân tích tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  ppt59p thanhtranngoc01 15-10-2015 65 6   Download

 • Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo từng năm. Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời điểm cuối năm. Trong phân tích tài chính dự án, chúng ta sử dụng ngân lưu chứ không sử dụng lợi nhuận như là cơ sở để đánh giá dự án....

  ppt75p mrbinhson 12-03-2010 1253 677   Download

 • Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo từng năm. Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời điểm cuối năm. qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được ở thời điểm cuối năm...

  ppt75p phongson989 05-01-2011 795 379   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 7: Tác động của lạm phát lên dòng ngân lưu của dự án cung cấp cho người đọc những hiểu biết về tác động và ảnh hưởng của lạm phát đến dự án, vì sao phải xem xét quá trình lạm phát trong quản lý dự án,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf22p luungoc91 01-04-2014 74 22   Download

 • Bài giảng Chương 3: Thẩm định đầu tư công xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án từng bước giải thích cách xây dựng các biên dạng ngân lưu của một dự án, đồng thời thảo luận tác động của những quan điểm đầu tư khác nhau lên biên dạng dự án.

  pdf16p codon_08 20-02-2016 43 4   Download

 • Ngân lưu tự do: là dòng tiền cuối cùng chỉ thuộc về nhũng người có quyền lợi trong dự án là chủ sở hữu và chủ nợ

  pdf36p daisyshop 27-07-2010 162 89   Download

 • Bài 8 - Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án. bài này tập trung giải thích tại sao phải xem xét ảnh hưởng của lạm phát và giới thiệu các tác động của lạm phát lên ngân lưu dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p tangtuy18 12-07-2016 26 4   Download

 • Không có một nguyên tắc hay quy định nào ấn định hình thức (form) của một báo cáo ngân lưu của một dự án.  Nhưng về tổng thể, báo cáo ngân lưu thường thể hiện Dòng ngân lưu vào (Inflows) và Dòng ngân lưu ra (Outflows), sau đó là Dòng ngân lưu ròng (NCF: Net cash flows)  Ngân lưu ròng = Ngân lưu vào – Ngân lưu ra Các chỉ tiêu đánh giá dự án sẽ được dựa vào Dòng ngân lưu ròng.

  pdf32p henchidaubung 29-08-2013 654 66   Download

 • Báo cáo ngân lưu tài chính của dự án là một bảng mô tả các khoản thực thu (cash receipts) và thực chi (cash expenditures) của dự án qua thời gian. Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) ...

  ppt102p khoanguyendang0409 09-02-2012 181 45   Download

 • Nội dung của chương 12 Ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư thuộc bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về quá trình dự toán vốn đầu tư, đặc điểm của dòng ngân lưu, nguyên tắc của ước lượng ngân lưu tăng thêm và ước lượng chi phí đầu tư ban đầu.

  pdf14p yellow_12 02-06-2014 95 31   Download

 • Chương 5: Phân tích tài chính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quát về phân tích tài chính của dự án, huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án, xác định suất chiết khấu, tác động lạm phát đến dự án, giá trị tiền tệ theo thời gian, xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án.

  ppt118p tangtuy20 27-07-2016 47 10   Download

 • Trong thẩm định tài chính một dự án, các báo cáo ngân lưu được lập theo hai quan điểm: Quan điểm Tổng Đầu tư (TI) và Quan điểm Vốn cổ đông. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là ước tính các tỉ lệ chiết khấu tài chính đúng cho hai quan điểm này. Khi có thuế, lợi ích của lá chắn thuế nhờ được trừ thuế có thể được loại trừ hoặc đưa vào ngân lưu tự do (FCF) của dự án. Tùy thuộc vào việc lá chắn thuế được đưa vào hoặc loại trừ, công thức...

  pdf34p vuzlong 23-07-2010 430 177   Download

 • Trong thẩm định dự án về mặt tài chính, suất chiết khấu áp dụng cho việc chiết khấu ngân lưu của dự án trong tương lai về hiện tại chính là chi phí vốn mà chủ dự án phải trả để huy động vốn cho dự án.

  pdf12p ziwan 10-03-2009 688 167   Download

 • Tóm tắt Trong thẩm định tài chính một dự án, các báo cáo ngân lưu được lập theo hai quan điểm: Quan điểm Tổng Đầu tư (TI) và Quan điểm Vốn cổ đông. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là ước tính các tỉ lệ chiết khấu tài chính đúng cho hai quan điểm này. Khi có thuế, lợi ích của lá chắn thuế nhờ được trừ thuế có thể được loại trừ hoặc đưa vào ngân lưu tự do (FCF) của dự án.

  pdf34p maikitucxa135a 29-07-2011 167 75   Download

 • Sự khác nhau về dòng ngân lưu: Quan điểm Tổng đầu tư xem xét dòng ngân lưu chưa chia- còn gọi là dòng ngân lưu tự do; Quan điểm chủ sở hữu chỉ xem xét dòng ngân lưu còn lại của chủ sở hữu

  pdf16p daisyshop 27-07-2010 168 69   Download

 • Nội dung chương 5 Phân tích tài chính thuộc bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về các nội dung chính: tổng quát về phân tích tài chính của dự án, huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án, xác định suất chiết khấu, xác động lạm phát đến dự án, giá trị tiền tệ theo thời gian, xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án.

  pdf116p expensive_12 07-07-2014 141 60   Download

 • KHUNG PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯTài sản cố định sẽ xuất hiện trong lịch đầu tư và lịch khấu hao - Tài sản ngắn hạn xuất hiện trong kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch sản xuất - Giá vốn hàng bán thể hiện trên báo cáo thu nhập của dự án - Tổng tài sản thể hiện trong bảng cân đối kế toán của dự án, đồng thời thể hiện tổng vốn đầu tư

  pdf20p henchidaubung 29-08-2013 154 26   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Đầu tư dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư dài hạn, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, kế hoạch ngân lưu của dự án, thẩm định các dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p tieu_vu11 17-06-2018 18 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dòng ngân lưu của dự án
p_strCode=dongnganluucuaduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản