intTypePromotion=3

Dự án viện trợ không hoàn lại

Xem 1-20 trên 48 kết quả Dự án viện trợ không hoàn lại
 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại trực thuộc Bộ Y tế để tìm ra các mặt hạn chế và nguyên nhân của chúng. Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn tới.

  pdf117p anhinhduyet000 01-07-2019 11 2   Download

 • Công văn 4247/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT dự án viện trợ không hoàn lại

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 124 6   Download

 • Luận văn được kết cấu như sau: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại; Thực trạng công tác quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại trực thuộc Bộ Y tế quản lý; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại trực thuộc Bộ Y tế quản lý

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 3 0   Download

 • Công văn 3646/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 76 6   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng phát triển Châu Á và các bên vay vốn tháng 7 năm 2013 đưa ra các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát các chuyên gia tư vấn cần thiết cho các dự án khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) được tài trợ một phần hoặc toàn bộ từ các khoản vay của ADB, các khoản viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc các nguồn tài trợ do ADB quản lý.

  pdf45p cobetocxul9 26-08-2015 67 5   Download

 • Công văn 3239/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT cho dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 51 1   Download

 • Kế hoạch Hoạt động Quốc gia giai đoạn 2012-2014 mô tả sự nhất quán của kế hoạch hoạt động này với chiến lược đối tác quốc gia, bao gồm cả các dự án không hoàn lại và vốn vay dự kiến tại Việt Nam. Nội dung tài liệu gồm có: Sự nhất quán của Kế hoạch Hoạt động với Chiến lược Đối tác Quốc gia, nguồn lực dự kiến, tóm tắt những thay đổi trong các chương trình cho vay và viện trợ không hoàn lại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p nhanmotchut_2 06-10-2016 15 1   Download

 • JICA (tiếng việt đọc là giai-ca) là tên viết tắt của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (tiếng Anh: The Japan International Cooperation Agency); tiếng Nhật: 独立行政法人 国際協力機構 dokuritsu gyōseihōjin kokusai kyōryoku kikō; Hán Việt: Độc lập Hành chính pháp nhân quốc tế hiệp lực cơ cấu).

  pdf15p htc_12 14-05-2013 45 6   Download

 • Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS" do tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV) tài trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

  pdf3p vanthanhthiennu22 21-05-2014 27 0   Download

 • Quyết định số: 190/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án HTKT "phát triển các đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

  pdf2p connhangheo91 28-06-2014 27 0   Download

 • Dự án do Trung tâm Viễn thám (Tổng cục Địa chính cũ) thực hiện từ tháng 02 năm 2000 đến tháng 06 năm 2002. Nguồn vốn của dự án bao gồm vốn viện trợ không hoàn lại của Vụ các vấn đề kinh tế- xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA) và vốn đối ứng thuộc ngân sách của nhà nước Việt Nam.

  doc9p bangac12 18-10-2010 263 105   Download

 • Ngoài ra, nguồn ODA cũng hỗ trợ đáng kể cho ngân sách của chính phủ để thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế và thực hiện chính sách cải cách kinh tế ( các khoản tín dụng điều chỉnh cơ cáu kinh tế, điều chỉnh cơ cáu kinh tế mở rộng, quỹ Miyazawa, PRGF,PRSC). Trong những năm qua, nhiều dự án đầu tư bằng vốn ODA đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo như...

  pdf10p phuoctam29 20-06-2011 40 6   Download

 • Thứ ba, Các nguồn vốn viện trợ cho từng lĩnh vực cần phải phân bổ theo trật tự ưu tiên với cơ cấu cụ thể, kết hợp với những khả năng và nhu cầu vốn đối ứng có tính toán cụ thể, phải xác định rõ về vốn đối ứng ngay từ khi bắt đầu, đảm bảo tính khả thi. Nhà nước chỉ bố trí vốn đối ứng cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng không có khả năng thu hút vốn trực tiếp. Các dự án còn lại chủ đầu tư cần có phương án bố trí...

  pdf10p phuoctam29 20-06-2011 94 6   Download

 • Quy định 1686/QĐ-TLĐ về chế độ trả lương, phụ cấp đối với cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

  pdf4p lawttnh16 13-11-2009 61 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ "PHÁT TRIỂN NƯỚC NGẦM CUNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN MỘT SỐ TỈNH TÂY NGUYÊN VIỆT NAM" (THUỘC NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 50 2   Download

 • Công văn 1567/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT dự án viện trợ không hoàn lại

  pdf1p phamvu 14-08-2009 25 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

  pdf25p lawttyt5 30-11-2009 81 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THU TỪ KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHO DỰ ÁN ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC CHO CÁC NÔNG DÂN BỊ THIỆT THÒI (DỰ ÁN 2KR)

  pdf6p socoladaungot 13-07-2012 75 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM- GIAI ĐOẠN 2” DO CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf3p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 56 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

  pdf2p tinhkhiet2012 06-03-2012 55 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Dự án viện trợ không hoàn lại
p_strCode=duanvientrokhonghoanlai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản