intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo dao động mực nước

Xem 1-20 trên 72 kết quả Dự báo dao động mực nước
 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Cuốn sách "Dự báo thủy văn biển" được bố cục thành 9 chương, trình bày về những thông tin thủy văn biển, cơ sở xây dựng và đánh giá các phương pháp dự báo thủy văn biển, tính tới hoàn lưu khí quyển trong dự báo thủy văn biển, những nguyên tắc chung xây dựng các dự báo ngắn hạn, dự báo sóng biển, dự báo dao động không tuần hoàn của mực nước,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf173p coc_xanh 17-01-2013 121 34   Download

 • CHƯƠNG 6 - DỰ BÁO DAO ĐỘNG KHÔNG TUẦN HOÀN CỦA MỰC NƯỚC B iến thiên mực nước trong biển xảy ra dưới tác động của những nhân tố chủ yếu sau: các lực tạo triều, dòng nước sông, bốc hơi, mưa, áp suất khí quyển và gió. Dự báo biến thiên của mực nước biển chủ yếu thực hiện cho những vùng gân bờ và các c ả ng biển. Trong trường hợp đó những nhân tố như địa hình đáy biển, hình dạng của đường bờ gần điểm cần dự báo là những đặc điểm quan trọng quyết định...

  pdf5p northernlight 11-07-2011 58 5   Download

 • Triển khai ứng dụng phương pháp khai triển thành phần chính để phân loại các quá trình dao động mực nước biển trên toàn dải bờ Việt Nam. Đã xác định được một cách định lượng những nhóm trạm có tính đồng nhất về đặc điểm dao động mực nước biển làm cơ sở ứng dụng phương pháp khôi phục và dự báo hiệu quả mực nước biển cho mỗi trạm quan trắc thuộc các đoạn bờ biển khác nhau. Phân tích các ma trận chuyển tiếp cho thấy những đặc điểm chính quyết định sự khác nhau trong dao...

  pdf7p banhbeovodung 25-06-2013 66 4   Download

 • Bài viết trình bày một số đặc điểm xuất hiện dòng Rip tại các bãi tắm chính của Quảng Nam; từ đó có những định hướng để dự báo sự xuất hiện dòng Rip làm cơ sở cho công tác cứu hộ bãi tắm tốt hơn.

  pdf11p trinhthamhodang1214 06-08-2020 11 0   Download

 • Chương III: Tài nguyên nước ngầm -4.0 y = -0.0029x + 97.328 Độ sâu mực nước (m) -8.0 -12.0 -16.0 -20.0 6/95 12/96 6/98 12/99 6/01 12/02 6/04 12/05 6/07 12/08 Thời gian Hình 3.10. Dao động mực nước lỗ khoan quan trắc Q.17704T tầng chứa nước Pliocen Độ sâu mực nước lớn nhất cách mặt đất của tầng chứa nước Pleistocen hạ (qp1) ở Bình Chánh - thành phố Hồ Chí Minh tại lỗ khoan quan trắc Q.015030 là - 28,36 thấp hơn giá trị này năm 2006 là 2,02m. Dự báo tháng 6 năm 2008 mực nước có thể hạ thấp xuống độ sâu - 28,5m. -2.0 -6.0 Độ sâu mực n ước (m) -10.0 -14.0 -18.0 -22.0...

  pdf20p zues01 09-06-2011 185 63   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Luận văn tập trung xác định ảnh hưởng của các yếu tố gió, khí áp lên dao động của mực nước phi tuần hoàn tại bờ Tây vịnh Bắc Bộ. Các kết quả của Luận văn có thể phục vụ cho việc kiểm tra các kết quả dự báo về trường gió và trường khí áp so với sự dâng rút của mực nước phi tuần hoàn, xây dựng các công trình ven biển như cầu cảng, đê...qua việc xác định được sự dâng rút mực nước phi tuần hoàn tại khu vực xây dựng.

  doc100p change14 07-07-2016 44 3   Download

 • Đề tài thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của dao động nội mùa quy mô tựa hai tuần đến trường gió và trường nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực biển ven bờ Việt Nam trong mùa hè. Số liệu tái phân tích trên lưới của nhiệt độ nước biển bề mặt (SST) và ứng suất gió bề mặt (WSTR) của hệ thống chuẩn đoán hoàn lưu và khí hậu đại dương (ECCO2), bức xạ sóng dài (Outgoing Longwave Radiation - OLR) và gió mực 850 mb của Trung tâm Quốc gia dự báo môi trường Mỹ (NCEP) được sử dụng trong nghiên cứu này.

  pdf8p hanh_tv23 29-03-2019 44 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm nghiên cứu dự báo mức độ suy thoái diện phủ của các hệ sinh thái chủ yếu biển đảo côn đảo theo kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu khoa học, tính toán thiệt hại kinh tế do suy thoái hệ sinh thái dưới tác động của BĐKH, NBD và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 52 0   Download

 • Dự báo sự thay đổi mực nước dưới đất trong tương lai là một bài toán thường gặp trong quản lý và quy hoạch khai thác nước dưới đất. Trong bài báo này, phần mềm GMS 10. được lựa chọn sử dụng để mô phỏng dòng chảy nước dưới đất tại Đảo Côn Sơn - Huyện Côn Đảo. Dựa trên các số liệu quan trắc mực nước, khai thác, bổ cập và bốc hơi theo thời gian kết hợp cùng với lý thuyết về mô hình hóa dòng chảy theo Modflow thì mô hình dòng chảy nước dưới đất tại đảo Côn Sơn được xây dựng.

  pdf11p mangamanga 21-02-2020 25 0   Download

 • Thùng chìm bê tông cốt thép thông thường (BTCT) là một loại kết cấu trọng lực dạng tường đứng thường dùng để xây dựng các công trình biển và công trình bảo vệ bờ (chân đế giàn khoan, đê chắn sóng, tường bến cảng, cảng nổi…). Đặc điểm của công trình tường đứng làm cho sóng tới bị phản xạ mạnh, tạo dao động mực nước lớn trước tường và tăng áp lực lên công trình.

  pdf6p hoa_thuyvu 21-10-2011 130 30   Download

 • Số liệu về các yếu tố khí tượng là những dữ liệu đầu vào quan trọng cho các mô hình tính toán, dự báo sóng và nước dâng, đặc biệt trong trường hợp có bão, gió lớn và mực áp suất thấp tại tâm sẽ là các yếu tố chủ đạo tác động đến sự hình thành và phát triển của sóng và nước dâng.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 63 4   Download

 • Trong nghiên cứu này sơ đồ tham số hóa đối lưu Kain-Fritsch cải tiến được áp dụng cho mục đích dự báo quĩ đạo xoáy thuận nhiệt đới (TC) trên khu vực Biển Đông. Những cải tiến sơ đồ bao gồm phương trình mới tính tốc độ dòng thăng, giả thiết khép kín đối lưu và hàm kích hoạt đối lưu được thực hiện bằng cách đưa vào gradient thẳng đứng của nhiễu động hàm Exner.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 60 3   Download

 • Năm 2017, công tác chỉ đạo điều hành giá đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính phủ. Trong điều kiện tình hình kinh tế quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Chính phủ đã chỉ đạo theo dõi sát, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

  pdf3p thayboitinhyeu 05-03-2020 49 0   Download

 • Đánh giá những biến động khí hậu ở Việt Nam. Các hoạt động chính bao gồm: - Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; - Đánh giá dao động của các yếu tố khí hậu chính, chi tiết cho các vùng khí hậu của Việt Nam và xu thế mực nước biển dâng, thiên tai liên quan đến khí hậu và các cực đoan khí hậu, v.v.

  pdf17p haidang 11-06-2009 283 76   Download

 • Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 9 đến chương 16 với các nội dung: dự báo thời tiết và dịch vụ khí tượng, đại dương thế giới và các đặc điểm cơ bản của nó, đáy đại dương thế giới, tính chất lý - hóa của nước biển, nhiệt độ nước biển và đại dương, sóng biển, dao động mực nước đại dương thế giới, hiện tượng thủy triều và các hải lưu.

  pdf64p kloi1122 17-10-2017 130 26   Download

 • Trong quỏ trỡnh giao dịch vúi khỏch hàng thụng qua cỏc tài khoản, Ngõn hàng một phần cú thể nắm được tính hỡnh tài chớnh của họ qua một số dấu hiệu quan trọng như: Phát hành séc quá bảo chứng, khó khăn trong thanh toán lương, sự dao động của các tài khoản mà đặc biệt là giảm sút số dư các tài khoản tiền gửi, tăng mức sử dụng bỡnh quõn cỏc tài khoản, thường xuyên yêu cầu hỗ trợ vốn lưu động từ nhiều nguồn khác nhau, không có khả năng thực hiện các hoạt...

  pdf0p giamdocamnhac 06-04-2013 39 4   Download

 • Không gian bao la trên độ cao 4.000m so với mực nước biển, một màu trắng mơ mộng khiến du khách có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích, đó là cánh đồng muối Uyuni ở Bolivia. Uyuni là một đồng muối tự nhiên được hình thành do sự vận động của vỏ trái đất. Trong những tháng mùa đông, khu vực này hoàn toàn khô ráo.

  pdf3p hongmon_1 17-06-2013 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự báo dao động mực nước
p_strCode=dubaodaodongmucnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2