intTypePromotion=1
ADSENSE

Dữ liệu tĩnh

Xem 1-20 trên 24860 kết quả Dữ liệu tĩnh
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nước - 150 thông tin liên quan đến nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nước và sự sống; Băng sông vượt biển; Sức nước; Giải trí với nước; Sinh vật thủy cư; Du hành trên biển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf40p viellenkullman 16-05-2022 3 0   Download

 • Xây dựng được mô hình làng nghề truyền thống sản xuất và quản lý hiện đại tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu, gắn với hoạt động du lịch làng nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn và phát huy nghề và văn hóa nghề, tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển các hoạt động phi nông nghiệp và du lịch trên địa bàn, xây dựng mô hình mẫu để rút kinh nghiệm trong việc mở rộng các mô hình tại địa phương.

  pdf11p viellenkullman 17-05-2022 6 0   Download

 • Bài viết này mang tính chất là nghiên cứu định tính, dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp phong phú từ các tập san chuyên ngành về phát triển và chuyển đổi nông nghiệp, du lịch nông nghiệp… và kết quả khảo sát thực địa tại một số địa phương ở ĐBSCL nhằm: Phân tích tổng hợp lý luận về chuyển đổi phát triển nông nghiệp đa chức năng; Khái quát thực trạng phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL và sự cần thiết phải chuyển đổi; Định hướng chuyển đổi nông nghiệp đa chức năng ở ĐBSCL thông qua hình thức du lịch nông nghiệp.

  pdf12p viellenkullman 17-05-2022 8 0   Download

 • Các hàm hyperbolic có nhiều tính chất tương tự hoặc giống các tính chất của các hàm lượng giác, mặc dù chúng được định nghĩa như là những hàm mũ. Vì vậy, nhiều tài liệu còn gọi các hàm này là hàm lượng giác hyperbolic. Bài viết này giới thiệu một số bất đẳng thức của các hàm hyperbolic, nhằm gợi ý và làm cơ sở cho những chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p andromedashun 16-05-2022 1 0   Download

 • Bài báo trình bày một thuật toán phát hiện dụng cụ phẫu thuật ở thời gian thực dựa trên mạng nơ-rôn tích chập (CNNs). Tập dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được tạo ra từ những video phẫu thuật cắt túi mật. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng thuật toán có thể hoạt động ở thời gian thực với tốc độ khung hình là 25,4 (fps) và độ chính xác trung bình của phát hiện dụng cụ (mAP) là 71,54%. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p andromedashun 16-05-2022 5 0   Download

 • Bài viết đưa ra giải pháp phân cụm ảnh siêu phổ bằng cách sử dụng thuật toán phân cụm mờ cộng tác sau khi đã thực hiện giảm chiều dữ liệu ảnh siêu phổ với phép chiếu ngẫu nhiên dựa trên định lý Johnson Lindenstrauss (Thuật toán C2JL). Các kết quả thử nghiệm với tập dữ liệu ảnh vệ tinh siêu phổ và các chỉ số đánh giá cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn các phương pháp đã có. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 18 0   Download

 • Đồ án trình bày trước hết sơ lược vài nét về lịch sử di động đến thế hệ 3.5G HSDPA, khái quát về nền tảng 3G WCDMA UMTS, chương tiếp theo giới thiệu một số tính năng kỹ thuật tiên tiến của công nghệ HSDPA về khả năng hỗ trợ tốc độ dữ liệu và tính di động và cuối cùng là đi vào tìm hiểu công nghệ HSDPA và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G.

  pdf51p bakerboys02 10-05-2022 6 0   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh" cung cấp cho học viên những kiến thức về: nghiên cứu và vai trò của nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu; phương pháp định tính; phương pháp định lượng; phương pháp hỗn hợp; đo lường và thu thập dữ liệu định lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p hoangquoctrung05061991 17-05-2022 39 2   Download

 • Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về Nếch- ke - mưu toan trình bày sự đối lập của các giai cấp trong chủ nghĩa tư bản như là sự đối lập giữa sự nghèo nàn và sự giàu có; biểu kinh tế của Kê-nê; lanh-ghê - sự phê phán đầu tiên đối với các quan điểm tư sản tự do về sự "tự do" của công nhân;...

  pdf235p andromedashun 13-05-2022 22 0   Download

 • Trình tự gen 18S rRNA của bốn chủng đã được đăng ký lên dữ liệu của ngân hàng gen quốc tế với mã số: M403 (MW479130), M583 (MW479131), M584(MW015805) và M612 (MW015801). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy môi trường biển là tiềm năng lớn để phân lập các chủng vi nấm cho mục đích tìm kiếm các chất kháng khuẩn cũng như các hoạt chất sinh học khác.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 8 0   Download

 • Nghiên cứu này xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản tại tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tác giả cũng kiểm định việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản có thật sự mang lại lợi ích hay không? Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 quan sát thực tế tại tỉnh Tiền Giang.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 20 0   Download

 • Nghiên cứu này đề xuất một giải pháp tích hợp công nghệ IoT (Internet of Things) lên ghế văn phòng, gọi tắt là ghế IoT. Mô-đun IoT ESP8266 sẽ thu thập các cử động của người ngồi và gửi dữ liệu về máy tính qua kết nối WiFi.

  pdf9p viellenkullman 13-05-2022 43 0   Download

 • Bài viết này phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp (khảo sát thực địa và phỏng vấn bằng bảng hỏi), nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại cù lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long, gồm 9 nhân tố: Tài nguyên du lịch, Cơ sở hạ tầng, Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch, Nguồn nhân lực, Ẩm thực, Giá cả dịch vụ, Tình trạng an ninh trật tự – an toàn, Công tác quảng bá – xúc tiến du lịch và Giáo dục diễn giải về môi trường.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Quyền học tập, vui chơi, giải trí và phát triển năng khiếu của trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích tổng hợp dữ liệu liên quan chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Kết quả cho thấy chuyển đổi số trong giáo dục đại học dựa trên các tiền đề và những thách thức xuất phát từ bối cảnh hiện nay. Kết quả phân tích cũng xác định chuyển đổi số trong giáo dục đại học là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 8 2   Download

 • Bài viết "Phát triển các doanh nghiệp trồng cây dược liệu ở Đông Nepal: Bài học kinh nghiệm và thách thức phía trước" trình bày sơ lược về các doanh nghiệp cây dược liệu và hương liệu ở Đông Nepal, tiến trình dự án và bài học kinh nghiệm cơ bản, nghiên cứu tính khả thi đối với sản phẩm địa phương, kỹ năng và thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 18 6   Download

 • Sự phát triển của thế giới trong thời đại 4.0 đặt ra cho Việt Nam những cơ hội cũng như thách thức không nhỏ. Cùng với đó, những ảnh hưởng trong tình hình hiện nay về biến đổi khí hậu đòi hỏi pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam cần có những giải pháp hoàn thiện trong việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường nhằm thực hiện trách nhiệm trong quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát vấn đề bảo vệ môi trường giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá sự hội tụ của các nước ASEAN thông qua nghiên cứu chỉ số Catch-up và số năm hội tụ với Mỹ và Brunei. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tính chỉ số Catch-up của Kant (2019) và dữ liệu thu thập của các quốc gia ASEAN trong giai đoạn năm 1970 đến 2019 từ Penn World Table 10.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 39 8   Download

 • Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội từ dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình đánh giá hiệu năng chiết tách cho 2 nhóm đối tượng này bằng 2 phương pháp chiết tách ảnh chỉ số và phân loại ảnh.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 13 6   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ thu chi tài chính tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Dữ liệu thu thập thông qua khảo sát 120 nhân viên đang làm việc tại Trường.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dữ liệu tĩnh
p_strCode=dulieutinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2