intTypePromotion=1
ADSENSE

Dung dịch HCl 1M

Xem 1-15 trên 15 kết quả Dung dịch HCl 1M
 • Dịch chiết nước lá cây thuốc lá trồng tại Thái Nguyên đã được chiết lại bằng một hệ các dung môi có độ phân cực tăng dần và dịch nước cuối cùng được sử dụng làm chất ức chế ăn mòn cho thép CT38 trong dung dịch HCl 1M.

  pdf5p blackwidow123 15-06-2018 50 1   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả đã nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn cho thép thường trong dung dịch axit HCl của dịch chiết nước lá chè xanh bằng phương pháp điện hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở các nồng độ dịch chiết nước lá chè xanh khác nhau đều có khả năng ức chế ăn mòn thép thường. Hiệu quả ức chế ăn mòn nói chung tăng khi nồng độ dịch chiết tăng.

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 25 1   Download

 • Câu I: (1,5 điểm) Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 6,1 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và một oxit của kim loại R đốt nóng, tới khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn còn lại trong ống có khối lượng 4,82 gam. Toàn bộ lượng chất rắn này phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thấy thoát ra 1,008 lít khí H2 (ở đktc) và còn lại 1,28 gam chất rắn không tan. (a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. (b) Xác định kim loại...

  pdf1p meodentinhnghich 15-07-2011 496 154   Download

 • Câu 1: Cho 20g hỗn hợp 3 amin đơn chức tác dụng vừa đủ với đung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68g hỗn hợp muối khan. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là A. 100ml B. 50ml C. 200ml D. 320ml Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít CO2 (đkc), 0,56lít N2(đkc) và 3,15g H2O. Khi X tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm của muối H2NCH2COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H2NCH2COOC3H7 B. H2NCH2COOC2H5 C. H2NCH2COOCH3 D....

  doc0p anhnho1212 17-12-2012 73 16   Download

 • Câu 1. Cho 20 hỗn hợp 3 amin đơn chức no, đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl 1M vừa đủ,sau đó cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Biết tỉ lệ mol của các amin theo thứ tự từ amin nhỏ đến amin lớn là 1:10:5 thì ba amin có Công thức phân tử là: A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 C4H9NH2 C. C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2 D. Tất cả đầu sai. B. C2H5NH2, C3H7NH2

  pdf8p paradise3 12-12-2011 141 13   Download

 • Chuyên đề : HỢP CHẤT CỦA NITƠ Câu 1. Cho 0,9 mol Cu vào 400 ml dung dịch hổn hợp H2SO4 1 M và NaNO3 1M, số mol NO thoát ra là: A. 0.2 B. 0.4 C. 0.6 D. 0.8 Câu 2. Cho dung dịch NH3 đến dư lần lượt vào các dung dịch FeCl2, CuCl2, BaCl2, AlCl3 , số kết tủa thu được là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3. Cho các chất Cu, FeSO4, Na2SO3, FeCl3, số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 và HCl là: A. 1 B. 2...

  pdf5p abcdef_50 16-11-2011 174 6   Download

 • Trong nghiên cứu này, sự hấp thụ Cr (VI) trên vật liệu polyaniline biến đổi (MPM) đã được nghiên cứu. MPM được tổng hợp giữa Aniline và Ammonium Persulfate (APS) dưới dạng chất oxy hóa trong môi trường axit H2SO4 1M / HCl 1M với chiết xuất Rhodomyrtus tomentosa trong nước và dư lượng chiết xuất Rhodomyrtus tomentosa sử dụng làm chất hấp phụ. Cơ chế của các ion hấp thụ Cr (VI) trên MPM đã được so sánh và thảo luận ở đây.

  pdf6p khidoichuoi 04-03-2020 7 0   Download

 • Thép cacbon là một trong những hợp kim quan trọng của sắt, có nhiều ứng dụng công nghiệp và kỹ thuật vì tính chất cơ học tuyệt vời của nó. Mặc dù thép cacbon có ứng dụng rộng rãi, nhưng nó rất dễ bị ăn mòn do tính không ổn định nhiệt động của nó. Việc sử dụng các chất ức chế là một trong những phương pháp thiết thực nhất để bảo vệ chống ăn mòn, đặc biệt là trong các dung dịch axit để ngăn chặn sự hòa tan kim loại.

  pdf11p vitokyo2711 03-09-2020 28 1   Download

 • Bài 1: Cho 17,7 gam hỗn hợp kẽm và magiê tác dụng hết với dung dịch axit HCl 0.1M thu được 0,6 gam khí và dung dịch X.a) Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng? 2HCl - H20,6(mol) 0,3 (mol)Khối lượng muối khan = mhhKL + mCl = 17,7 + 0,6*35,5 = 39(gam)

  pdf4p abcdef_50 16-11-2011 311 35   Download

 • Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là: A. 1,68 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 2. Cho các thí nghiệm sau: (1). Cho HCl đặc vào MnO2 đun nóng (2). Cho SiO2 vào dung dịch HF (3). Cho Si vào dung dịch Na2SiO3 (4). Nhiệt phân KNO3 Dãy thí nghiệm đều sinh ra đơn chất khí là: A. 1,2,3,4 B. 2,3,4 C. 1,3,4 D. 1,2,3 Câu 3: Số đồng phân cấu tạo của C4H8 phản ứng được...

  doc3p quynhdao11991 18-04-2013 81 7   Download

 • Câu1: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là A. H2NC3H5(COOH)2. B. H2NC2H3(COOH)2. C. (H2N)2C3H5COOH. D. H2NC3H6COOH.

  pdf5p paradise3 12-12-2011 77 6   Download

 • Bài 1: ĐH Y Thái Bình 1999 a. : Tính pH của dung dịch sau ở 250C: Dung dịch NaCl 0,1M ; dung dịch H2SO4 0,005M ; dung dịch Ba(OH)2 0,05M b. Tính pH của dung dịch NaOH, biết 1 lít dung dịch đó có chứa 4 gam NaOH c. Hoà tan 0,56 lít khí HCl (đktc) vào H2O thu được 250 ml dung dịch. Tính pH của dung dịch thu được? d. ĐH Thương Mại 2001

  doc2p chukien 03-11-2010 553 113   Download

 • Câu 1: Dung dịch X là HCl 0,1M pha loãng X 100 lần được dung dịch Y có pH=b Nếu lấy 2lít dung dịch Y hoà thêm vào 12,474 g HNO3 thu được dung dịch Z có pH=c .Giá trị của b và c tương ứng là A. b=3, c=2. B. b=3, c=1. C. b=4, c=2 . D. b=2, c=1. Câu 2: X là một anđehit no, mạch hở có công thức (C2H3O)n. Công thức cấu tạo của X là: A. C4H8(CHO)2 B. C2H4(CHO)2 C. CH2(CHO)2 D. C3H6(CHO)3

  doc7p nhoklokbok101 27-11-2012 122 33   Download

 • I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Dung dịch X là HCl 0,1M pha loãng X 100 lần được dung dịch Y có pH=b Nếu lấy 2lít dung dịch Y hoà thêm vào 12,474 g HNO3 thu được dung dịch Z có pH=c .Giá trị của b và c tương ứng là A. b=3, c=2. B. b=3, c=1. C. b=4, c=2 . D. b=2, c=1.

  doc7p nhoklokbok101 27-11-2012 86 11   Download

 • Câu 1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 35,50 C. 49,09 D. 34,36 Câu 2: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít H2 ở (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được...

  doc35p thuyduong1332 04-01-2013 73 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dung dịch HCl 1M
p_strCode=dungdichhcl1m

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2