intTypePromotion=1
ADSENSE

Ebook Đề cương tuyên truyền 40 năm chiến thắng

Xem 1-1 trên 1 kết quả Ebook Đề cương tuyên truyền 40 năm chiến thắng
  • Nội dung chính của tài liệu gồm có 2 phần: Phần 1 - Cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ tháng 12 năm 1972, phần 2 - Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và phần 3 - Phát huy tinh thần chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Mời các bạn tham khảo!

    pdf40p praishy 05-03-2019 44 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ebook Đề cương tuyên truyền 40 năm chiến thắng
p_strCode=ebookdecuongtuyentruyen40namchienthang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2