intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá trị tương lai

Xem 1-20 trên 2530 kết quả Giá trị tương lai
 • Phần 1 cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay được trình bày với những nội dung chính như sau: tặng sản phẩm, tạo hứng thú, tập hợp những người ra quyết định lại, khiêu khích khách hàng, gửi thư "tiền thật" bỏ sản phẩm, tìm khách hàng trọng điểm, bổ sung giá trị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p gaogao2708 25-04-2022 21 8   Download

 • Gia đình có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thành quả kinh tế thị trường mang lại thì nhiều khó khăn, bất trắc đang gây ra sự bất ổn cho gia đình và xã hội. Bài viết này trên cơ sở nêu ra lý luận của Ăngghen về vấn đề gia đình đi đến phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

  pdf5p viginnirometty 04-05-2022 11 1   Download

 • Ebook Nên thân với đời phần 1 nêu lên vấn đề " nên thân" gồm các nội dung : xét lại hồ sơ “cái tôi” và tính sổ tay giá trị đời bạn, Con người và việc làm người, Con người và việc làm người, Sức khỏe và tâm lực, Những việc phá hoại tâm lực, Quan sát và phán đoán, Luyện trí tưởng tượng, Nghệ thuật nghỉ ngơi,... Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p lavender2022 26-04-2022 12 4   Download

 • Bài viết này nghiên cứu về yếu tố kì ảo thông qua việc giải mã các biểu tượng, khai mở sự thẩm thấu về cái cần nhớ và mong muốn được quên đi, về sự tử vong như một kiểu tự ý thức,... từ đó gợi dẫn cho độc giả đường hướng tiếp nhận những giá trị đượm đầy mà văn chương của ông mang lại.

  pdf8p vistephenhawking 26-04-2022 1 0   Download

 • Bài viết bàn về Internet và truyền thông ngày nay đã thâm nhập hầu hết những khía cạnh của cuộc sống xã hội, thay đổi lối sống của con người, công việc, thông tin và tác động xã hội. Tuy vậy, Internet hiện thời vẫn thiếu đi sự linh động, sự trong suốt, vấn đề chuyển đổi, giao thức không phù hợp... Cho nên, đến nay rất cần có những nghiên cứu cho Internet tương lai, trên cơ sở xem xét những khía cạnh của Internet hiện tại, và thiết kế mới với các yêu cầu mới, phù hợp cho các nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp phát hiện dáng đi bất thường ở người dựa trên việc xây dựng một mô hình dáng đi bình thường. Cụ thể, mô hình này được tạo ra dựa trên mối quan hệ về vị trí của một tập các khớp xương và sự biến đổi của các thông số này theo thời gian. Kết quả thực nghiệm trên 5 đối tượng với hai kiểu dáng đi bất thường cho thấy giải pháp đề xuất mang lại kết quả hứa hẹn trong việc giải quyết bài toán đặt ra.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết đề xuất giao thức định tuyến IMP-AODV cho mạng hình lưới không dây lai (HMN). Ý tưởng cơ bản của bài báo là đề xuất giải pháp nhằm giới hạn phạm vi quảng bá của các thông điệp tìm đường tới các nút mạng gần với vị trí của gateway ở Lớp 1 trong HMN, điều này sẽ làm giảm các thông điệp dư thừa và do vậy dẫn đến tăng hiệu năng của mạng HMN. Kết quả mô phỏng sử dụng phần mềm NS-2 đã cho thấy hiệu quả của giao thức IMP-AODV qua các độ đo hiệu năng về dư thừa số bản tin định tuyến và hiệu quả truyền dữ liệu (throughput).

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả lập luận rằng việc không quan tâm đúng mức đến các vấn đề tương tác như vậy có thể cản trở giá trị gia tăng mà các dự án hợp tác giáo dực quốc tế có thể mang lại và cần phải chú ý nhiều hơn đến bản thân quá trình hợp tác để tối đa hóa lợi ích giữa các cơ sở giáo dục. Bài viết trình bày một số giải pháp và khuyến nghị cho nhân sự, giảng viên tham gia nghiên cứu, lập kế hoạch hoặc tham gia vào các chương trình hợp tác giáo dục quốc tế.

  pdf14p vithales 20-04-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 2 - giá trị theo thời gian của tiền tệ trình bày nội dung về giá trị theo thời gian của tiền, tính toán lãi tức, biểu đồ dòng tiền tệ, các công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ đơn và phân bố đều, lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p lavender2022 21-04-2022 8 0   Download

 • Chương 3 của bài giảng Bài giảng Lập và phân tích dự án trình bày nội dung phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương phương pháp loại trừ nhau, phương pháp giá trị hiện tại, phương pháp giá trị tương lai và phương pháp giá trị hằng năm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p lavender2022 21-04-2022 7 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách Không Đến Một - bài học về khởi nghiệp hay cách xây dựng tương lai đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của sự tiến bộ và tư duy mới mẻ về đổi mới bắt đầu từ việc học cách đặt ra những câu hỏi đưa bạn đến những nơi không ngờ tới để tìm và tạo ra giá trị cho thế giới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf133p redrose24 19-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả hạ nhãn áp của thuốc phối hợp Simbrinza trong điều trị bệnh glôcôm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu thực hiện trên 50 mắt của 30 bệnh nhân (BN) trên 18 tuổi được chẩn đoán xác định glôcôm chưa đạt được nhãn áp đích với một loại thuốc tra hạ nhãn áp. BN được tra 1 giọt Simbrinza vào mắt glôcôm và đánh giá lại nhãn áp 2 giờ sau khi nhỏ thuốc.

  pdf5p vithales 16-04-2022 8 0   Download

 • Tiếp tục phần 1, Ebook Sáng tạo bừng cháy sức mạnh bên trong Phần 2 trình bày hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất tác giả đặt ra bốn câu hỏi lớn về ký ức, trí tưởng tượng, chứng trầm cảm hậu sản, sáng tạo và sự lai tạo, nghệ thuật kính trọng đồng tiền. Nội dung thứ hai nói về sự sáng tạo tối thượng và ý nghĩa cuộc đời. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p redrose24 15-04-2022 2 0   Download

 • “Trinh Quán chính yếu” là một bộ sử được viết theo chuyên đề, chủ yếu ghi lại lời bàn luận chính trị của vua tôi Đường Thái Tông. Bộ sách này được các nhà nghiên cứu Nhật Bản đánh giá cao hơn bộ “Tam quốc diễn nghĩa” về tư tưởng chính trị. Ebook phần 2 bao gồm các nội dung như: Nhân nghĩa, trung nghĩa, nhân ái và trắc ẩn, tôn sùng Nho học, làm nông, luận về hưng vong, chinh phạt, tuần hành,… Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf160p cucngoainhan9 07-04-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Sự cần thiết phải thay đổi trong chiến lược phát triển kinh tế, bẫy thu nhập trung bình và áp lực đối với quốc gia có mức thu nhập ở mức trung bình như Việt Nam; Vai trò của công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong tiến bộ kinh tế; Các định hướng chính trong chuyển đổi kinh tế của Việt Nam; Định hướng phát triển kinh tế: những vấn đề cần lưu tâm trong phát triển; Lộ trình phát triển cho nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai.

  pdf20p viplato 05-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết cho thấy có nhiều tiến bộ lập pháp đã đạt được trong lần pháp điển này. Tuy nhiên, từ các phân tích bước đầu về chế định nguyên tắc thi hành án hình sự của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong mối quan hệ với các quan điểm, định hướng xây dựng Luật, bài viết cho thấy còn nhiều vấn đề cần tiếp tục đặt ra để nghiên cứu, hoàn thiện chế định này, góp phần đem lại giá trị gia tăng cho ngành luật thi hành án hình sự còn tương đối non trẻ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p viplato 05-04-2022 3 0   Download

 • Hồi ký của Giáo sư Đào Duy Anh thuật lại một phần cuộc đời hoạt động chính trị và hoạt động khoa học trải dài nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, biên soạn từ điển, nghiên cứu lịch sử địa lý... Bên cạnh đó, tác giả cũng dành một số chương bàn về trí thức việt nam với dân tộc, vận mệnh và sứ mệnh của dân tộc, thanh niên tương lai của dân tộc,... Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung phần 1 sau đây.

  pdf143p cucngoainhan7 21-03-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách Bàn về cái nhạt (Dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa) của tác giả Francois Jullien cung cấp cho độc giả những kiến thức thú vị về bí quyết của tư tưởng Trung Hoa. Đọc sách để hiểu thơ ca, hội họa âm nhạc, nghệ thuật nói chung đồng thời hiểu triết học và vǎn hóa được xem xét lại dưới góc độ cái nhạt. Để hiểu làm sao ở phương Đông các giá trị được đảo ngược đến chỗ xác định một cách thẩm mĩ cũng như một cách suy nghĩ tiết kiệm nhất. thảo ra bức tranh về "cái tinh thần khác" ấy qua một ngôn ngữ rõ ràng và dễ chịu.

  pdf83p cucngoainhan7 21-03-2022 3 0   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về thương hiệu, tầm quan trọng và giá trị mà thương hiệu đem lại nhất là việc xây dựng thương hiệu, đề tài đánh giá thực trạng tình hình và đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng và bảo vệ thương hiệu của hàng hoá ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

  pdf90p badbuddy07 11-03-2022 4 0   Download

 • Nghiên cứu này mô tả về việc ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong việc hỗ trợ người khuyết tật tại Chùa Pháp Vân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu này tác giả đặc biệt nhấn mạnh tính hiệu quả mà phương pháp công tác xã hội nhóm đã đem lại cho nhóm đối tượng khuyết tật mà tác giả đang tiến hành trợ giúp, đồng thời cho thấy tính hiệu quả của phương pháp thông qua 4 giai đoạn: giai đoạn 1: Khảo sát nhóm, giai đoạn 2: Thành lập nhóm, giai đoạn 3: Duy trì nhóm, giai đoạn 4: Kết thúc nhóm.

  pdf11p vikissinger 03-03-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị tương lai
p_strCode=giatrituonglai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2