intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao thức p2man

Xem 1-1 trên 1 kết quả Giao thức p2man
  • Đa số các mạng ngang hàng được xây dựng cho mạng Internet với số lượng hàng triệu nút mạng, trong khi đó mạng tự động di hợp chỉ là tập hợp từ mười đến vài trăm nút. Các giao thức mạng ngang hàng thường hoạt động trên tầng ứng dụng , sử dụng đơn phát để phân bổ dữ liệu, và không quan tâm đến tính di động của các nút. Bên cạnh đó, các mạng tự hợp di động sử dụng các phiên truyền đa phát không tin cậy thông qua kênh truyền dùng chung, trong đó các nút...

    pdf51p chieu_mua 26-08-2012 127 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao thức p2man
p_strCode=giaothucp2man

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2