intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao thức stack

Xem 1-20 trên 25 kết quả Giao thức stack
 • Nhu cầu thiết yếu với các doanh nghiệp hiện nay luôn cần có một hệ thống mạng hoạt động 24/24 giờ liên tục với hiệu năng tốt nhất nhưng phải đảm bảo độ an toàn cao nhất có thể. Với các mạng sử dụng giao thức IPv4 như trước đây đang có xu thế chuyển dịch hoặc chuyển hẳn sang sử dụng giao thức IPv6 vì nhiều lợi ích của nó.

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 29 0   Download

 • Wireless local area networks Virtual LANs provide support for workgroups that share the same servers and other resources over the network. A flexible broadcast scope for workgroups is based on Layer 3 (network). This solution uses multicast addressing, mobility support, and the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) for the IP. The hosts in the network are connected to routers via point-to-point connections. The features used are included in the IPv6 (Internet Protocol version 6) protocol stacks. Security can be achieved by using authentication and encryption mechanisms for the IP....

  pdf21p huggoo 20-08-2010 56 3   Download

 • Ngày nay dưới sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng thì mạng cảm biến không dây (WSN) ra đời như một tất yếu . Hiện nay, WSN đang được ứng dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày, y tế, kinh doanh, quân đội...Tuy nhiên, mạng cảm biến không dây đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, một trong những thách thức lớn nhất trong mạng cảm biến không dây là nguồn năng lượng bị giới hạn. Sức mạnh của WSN nằm ở chỗ khả năng...

  pdf51p samsung_12 06-05-2013 186 62   Download

 • Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu về OSPFv3 trong IPv6, phần 2 trình bày về công nghệ Dual-Stack trong IPv6. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf29p autuladao 27-08-2015 71 12   Download

 • Nội dung bài giảng học phần Mạng máy tính: Phần 4 giới thiệu về OSI Protocol - Giao thức kết nối mạng. Các nội dung có trong phần 4 như: Kiến trúc phân tầng, các mô hình tham chiếu, Protocol stack và quá trình đóng gói, tóm tắt ưu điểm của kiến trúc phân tầng. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf11p hoa_loaken91 30-05-2014 80 7   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình mạng với các mục tiêu chính là Trình bày nguyên lý lập trình mạng, cơ chế hoạt động của chương trình thông qua các Giao thức, hàm truy xuất. Mô tả mô hình mạng, Giao thức truy cập thông qua các chương trình được cài đặt. Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình Windows hoặc Java để lập trình. Xây dựng được các ứng dụng mạng: dịch vụ, hệ thống, dữ liệu để bảo vệ hệ thống, giám sát hệ thống, truy vấn dữ liệu….

  pdf111p cuahuynhde999 02-06-2020 13 0   Download

 • Lectra là một phần mềm tiêu biểu đại diện cho ngành may mặc trên toàn thế giới, được hình thành và phát triển tại Pháp bao gồm 2 nội dung lớn, Lectra hình thành & phát triển theo hướng đơn ngành, chuyên sâu với tư cách một ngành khoa học thực thụ, có tính ứng đụng cao đáp ứng dược mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm. Giáo trình gồm có 4 chương. Nội khung khái quát về Modaris (thiết kế), Digit (bàn số hóa), Diamino (sơ đồ), VigiPrint (máy in).

  pdf87p anhvan_giapque 10-07-2012 986 269   Download

 • Ngăn xếp (Stack) hay bộ xếp chồng là một kiểu danh sách tuyến tính đặc biệt mà phép bổ xung phần tử và loại bỏ phần tử luôn luôn được thực hiện ở một đầu gọi là đỉnh (top).

  doc62p matbuon_140891 23-03-2011 323 79   Download

 • Xây dựng chương trình MIPS sau (không bắt buộc dùng thủ tục/hàm): Nhập vào chuỗi biểu thức gồm có các toán tử sau: + – * / (_), và tính kết quả của biểu thức đó. Ví dụ: 12*3+24/(9-3)-90 Ghi chú: + Độ ưu tiên của toán tử: 1: (_) ; 2: * / ; 3: + + Các toán hạng là số nguyên được giới hạn trong đoạn [0,999] + Tìm hiểu stack và thuật toán balan ngược (trong cấu trúc dữ liệu) + Kết quả của biểu thức: số nguyên hoặc số thực (chỉ cần chọn 1 trong...

  pdf14p abcdef_45 29-10-2011 229 30   Download

 • TCP/IP Suite and Internet Stack Protocols Các giao thức Internet bao gồm một bộ các giao thức truyền thông, trong đó nổi tiếng nhất là Transmission Control Protocol (TCP) và Nghị định thư Internet (IP). Bộ phần mềm TCP / IP không chỉ bao gồm các lớp thấp hơn giao thức (TCP, UDP, IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP), nhưng cũng quy định cụ thể các ứng dụng phổ biến như www, e-mail, đăng nhập, tên miền đặt tên dịch vụ và chuyển giao tập tin. Hình 1.3 trong chương 1 mô tả rất nhiều các giao thức của bộ giao...

  pdf42p hoa_thuyvu 13-10-2011 56 8   Download

 • Trong lập trình có khi cần truy xuất đến các phần tử trong STACK nhưng không được thay đổi trật tự của STACK. Để thực hiện điều này ta dùng thêm thanh ghi con trỏ BP : trỏ BP về đỉnh Stack : MOV BP,SP

  ppt0p thanhthao678 22-12-2011 42 4   Download

 • NET cũng cung cấp nhiều các giao diện, như IEnumerable và ICollection. Những phần thực thi của các giao diện này cung cấp các tiêu chuẩn để tương tác với các tập hợp. Trong chương này chúng ta sẽ được cách sử dụng hiệu quả của các giao diện. Cũng thông qua chương này chúng ta sẽ được giới thiệu cách sử dụng chung của các tập hợp trong .NET, bao gồm: ArrayList, Dictionary, Hashtable, Queue, và Stack.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 53 3   Download

 • (System.DivideByZeroException e) { Console.WriteLine(“\nDivideByZeroException! Msg: {0}”, e.Message); Console.WriteLine(“\nHelpLink: {0}”, e.HelpLink); Console.WriteLine(“\nHere’s a stack trace: {0}\n”, e.StackTrace); } catch { Console.WriteLine(“Unknown exception caught”); } } // thực hiện phép chia hợp lệ public double DoDivide( double a, double b) { if ( b == 0) { DivideByZeroException e = new DivideByZeroException(); e.HelpLink = “http://www.hcmunc.edu.vn”; throw e; } if ( a == 0) { throw new ArithmeticException(); } return a/b; } } } ...

  pdf5p iphone1 04-09-2011 39 3   Download

 • Hai danh sách tuyến tính đặc biệt: ngăn xếp-stack; hàng đợi-quêu. Stack: la danh sách mà xóa và thêm phần tử bắt nuộc phải cùng được thực hiện tại một đầu quy nhất định...

  pdf77p anhnam_xtanh 30-09-2012 250 61   Download

 • III. Ngăn xếp (stack) Stack chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế LIFO (Last In First Out) nghĩa là việc thêm một đối tượng vào stack hoặc lấy một đối tượng ra khỏi stack được thực hiện theo cơ chế "Vào sau ra trước". Thao tác thêm 1 đối tượng vào stack thường được gọi là "Push". Thao tác lấy 1 đối tượng ra khỏi stack gọi là "Pop". Trong tin học, CTDL stack có nhiều ứng dụng: khử đệ qui, lưu vết các quá trình tìm kiếm theo chiều sâu và quay lui, ứng dụng trong các...

  pdf5p zues09 07-07-2011 95 17   Download

 • HĐH thực hiện nhiều kiểu chương trình: Hệ thống bó – jobs Các hệ thống chia sẻ thời gian – các chương trình người dùng/ các nhiệm vụ Công việc (job) = quá trình (process) Quá trình là một chương trình trong sự thực hiện; sự thực hiện quá trình phải tiến triển theo kiểu cách tuần tự Một quá trình bao gồm: Bộ đếm chương trình Stack Phần dữ liệu

  pdf44p nghiapro512 22-09-2012 63 17   Download

 • Khi cài đặt bằng mảng, tuy các thao tác đối với Stack viết hết sức đơn giản nhưng ở đây ta vẫn chia thành các chương trình con, mỗi chương trình con mô tả một thao tác, để từ đó về sau, ta chỉ cần biết rằng chương trình của ta có một cấu trúc Stack, còn ta mô phỏng cụ thể như thế nào thì không cần phải quan tâm nữa, và khi cài đặt Stack bằng các cấu trúc dữ liệu khác, chỉ cần sửa lại các thủ tục StackInit, Push và Pop mà thôi. 5.1.2. Mô tả Stack...

  pdf36p muaythai5 30-10-2011 84 12   Download

 • Có thể nhận xét thêm là QuickSort đệ quy cần thêm không gian nhớ cho Stack, còn HeapSort ngoài một nút nhớ phụ để thực hiện việc đổi chỗ, nó không cần dùng thêm gì khác. HeapSort tốt hơn QuickSort về phương diện lý thuyết bởi không có trường hợp tồi tệ nào HeapSort có thể mắc phải. Cũng nhờ có HeapSort mà giờ đây khi giải mọi bài toán có chứa mô-đun sắp xếp, ta có thể nói rằng độ phức tạp của thủ tục sắp xếp đó không quá O(nlog2n)....

  pdf36p muaythai5 30-10-2011 95 12   Download

 • Dùng con trỏ để tối ưu hoá thực thi Sau đây ta sẽ áp dụng những hiểu biết về con trỏ và minh họa 1 ví dụ mà ta thấy rõ lợi ích của việc dùng con trỏ trong thực thi Tạo ra mảng có nền là Stack Để tạo ra mảng này ta cần từ khoá stackalloc.

  pdf6p cachuadam 21-05-2011 69 7   Download

 • Được khai báo tường minh, có tên gọi Tồn tại trong phạm vi khai báo Được cấp phát trong stack Kích thước không đổi = không tận dụng hiệu quả bộ nhớ Ví dụ : int x,y; char c; float f[5]; Khi biết chắc nhu cầu sử dụng đối tượng trước khi thực sự xử lý : dùng biến không động

  ppt13p trinhvang 25-01-2013 68 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao thức stack
p_strCode=giaothucstack

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2