intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình đại số

Xem 1-20 trên 12835 kết quả Giáo trình đại số
 • Phần 1 cuốn giáo trình Dinh dưỡng trẻ em cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dinh dưỡng học đại cương; các nhóm lương thực, thực phẩm; dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ, mẫu giáo; dinh dưỡng giúp điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ em,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p bakerboys06 08-06-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương như sau: Chương 1 giải bài toán như thế nào, chương 2 các tập hợp số, chương 3 đa thức - phân thức hữu tỉ - biến đổi hữu tỉ, chương 4 căn số và biến đổi vô tỉ, chương 5 hàm số và đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf235p runordie1 06-06-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 5 phương trình và hệ phương trình, chương 6 bất đẳng thức và bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf190p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp hiện đại trong dạy học ngoại ngữ" trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Giáo học pháp ngoại ngữ là một bộ môn của khoa học giáo dục, các khái niệm giáo học pháp cơ bản, các phương pháp nghiên cứu giáo học pháp ngoại ngữ, ngoại ngữ với tư cách là môn văn hóa cơ bản, những cơ sở khoa học của việc dạy - học ngoại ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p bakerboys06 08-06-2022 2 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Một số phương pháp hiện đại trong dạy học ngoại ngữ giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nội dung dạy - học ngoại ngữ, phương pháp dạy - học ngoại ngữ, tổ chức quá trình dạy học, toàn cách giáo học pháp ngoại ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p bakerboys06 08-06-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Đại cương giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ được biên soạn gồm 5 chương. Trong phần 1 giáo trình sau đây trình bày 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 những vấn đề chung về khuyết tật trí tuệ, chương 2 một số hội chứng điển hình liên quan đến khuyết tật trí tuệ, chương 3 đặc điểm tâm lí trẻ khuyết tật trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf115p runordie1 06-06-2022 2 0   Download

 • Nội dung cuốn sách “Đại cương về giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính” được biên soạn thành 2 phần. Phần 1 trình bày khái quát chung về giáo dục trẻ khiếm thính. Phần này gồm có 4 chương cụ thể như sau: Chương 1 Một số vấn đề cơ bản liên quan đến khiếm thính; Chương 2 Lịch sử phát triển phương pháp dạy trẻ khiếm thính; Chương 3 Lịch sử phát triển hệ thống giáo dục trẻ khiếm; Chương 4 Lịch sử phát triển giáo dục trẻ khiếm thính Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf110p runordie1 06-06-2022 2 0   Download

 • Cuốn sách Can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ đề cập đến hoạt động can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ những năm tháng đầu tiên trong cuộc sống của trẻ. Sách gồm có 12 chương và được chia thành hai phần, phần 1 trình bày những vấn đề chung về khuyết tật trí tuệ và can thiệp sớm và một số nội dung cụ thể của can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ 0 đến 6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ: Phần 2 trình bày một số nội dung như: Giới thiệu chương trình can thiệp sớm "Từng bước nhỏ", xây dựng kế hoạch can thiệp và giáo dục cá nhân trong can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ, viết báo cáo và lập hồ sơ trong can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ,... Phần 2 cuốn sách cũng bao gồm 14 mục tài liệu hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf160p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học, chuyên ngành Giáo dục Mầm non của các trường đại học; nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Giáo trình được cấu trúc thành 6 chương, phần 1 giáo trình sau đây gồm có 3 chương, trình bày những vấn đề lý luận về phát triển ngôn ngữ, cơ sở tự nhiên và xã hội của sự phát triển ngôn ngữ, quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị gồm 11 chương, nội dung không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết mà tập trung vào các vấn đề cơ bản của toán rời rạc và các giải thuật cũng như tính ứng dụng của môn học. Tiêu biểu là các nội dung về cơ sở logic, quan hệ hai ngôi, đại số bool - hàm bool, lý thuyết đô thị, biểu diễn đồ thị trên máy tính, tô màu đồ thị, luồng trong mạng,... Mời bạn tham khảo.

  pdf226p vanthe123456789 26-06-2022 18 0   Download

 • Giáo trình "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" tập trình trình bày 13 chương gồm từ trường, dòng điện và vật liệu từ; khái niệm về sắt từ và ứng dụng; momen từ nguyên tử; nghịch từ và thuận từ; lý thuyết sắt từ; lý thuyết dải năng lượng và momen từ của hợp kim; các dạng tương tác trong chất sắt từ; cấu trúc đomen; quá trình từ hóa và lực kháng từ; phản sắt từ và feri từ; các vật liệu từ mềm; vật liệu từ cứng - nam châm vĩnh cửu; công nghệ nguội nhanh.

  pdf429p coga81 26-06-2022 36 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Tin học cho học sinh dự bị Đại học Dân tộc" trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển năng lực sử dụng CNTT&TT trong dạy học Tin học cho học sinh DBĐH dân tộc; Biện pháp phát triển năng lực sử dụng CNTT&TT trong dạy học Tin học cho học sinh DBĐH dân tộc.

  pdf170p viabigailjohnson 10-06-2022 7 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tâm lý học "Kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; Tổ chức và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu thực trạng về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường Đại học sư phạm kỹ thuật.

  pdf248p viabigailjohnson 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Rèn khả năng vận dụng tri thức lý luận văn học cho sinh viên giáo dục tiểu học ở trường Đại học Quảng Bình trình bày một số biện pháp cụ thể giúp sinh viên tăng cường vận dụng tri thức Lý luận văn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf5p vimegwhitman 10-06-2022 7 0   Download

 • Bài viết Phát triển đội ngũ giảng dạy văn học trung đại Việt Nam ở trường sư phạm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông trình bày giải pháp, đề xuất và phân tích một số nội dung cụ thể về phát triển đội ngũ giảng dạy văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường Sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 8 0   Download

 • Bài viết Thử nghiệm quy trình tích hợp nghiệp vụ sư phạm trong giảng dạy các học phần khoa học cơ bản ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trình bày cơ sở định hướng cho việc ứng dụng quan điểm này, chúng tôi đã đề xuất quy trình tích hợp nghiệp vụ sư phạm trong giảng dạy khoa học cơ bản.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đại học ở Việt Nam hiện nay trình bày thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết Điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên ngữ văn phù hợp yêu cầu đổi mới, thay sách giáo khoa các cấp học của bộ giáo dục và đào tạo hiện nay ở trường Đại học Quảng Bình trình bày khái quát, nhận xét nội dung chương trình đào tạo Ngữ văn ở trường Đại học Quảng Bình hiện hành, từ đó đưa ra một số đề xuất trong quá trình điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo phù hợp yêu cầu đổi mới thay sách giáo khoa hiện nay.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 8 1   Download

 • Bài viết Tổ chức thực hành rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học theo định hướng phát triển năng lực và nghề nghiệp ứng dụng trình bày một số vấn đề có tính nguyên tắc trong việc tổ chức thực hành rèn nghề cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Hóa học,... Các giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên ngành Sư phạm Hóa học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

  pdf10p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình đại số
p_strCode=giaotrinhdaiso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2