intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình điều tra rừng

Xem 1-20 trên 55 kết quả Giáo trình điều tra rừng
 • Bài viết trình bày việc điều tra, phân tích đánh giá sinh cảnh sống, nguồn thức ăn của đàn Voi tại huyện Bắc Trà My và huyện Hiệp Đức góp phần cung cấp cơ sở khoa học nhằm bảo tồn đàn Voi tại đây.

  pdf8p vimarkzuckerberg 05-11-2021 2 0   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Ươi (Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex KHeyne) tại khu vực phía Nam Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên. Mục đích của nghiên cứu này là xác định một số đặc điểm về hoàn cảnh rừng, phân bố, sinh thái và tái sinh loài ươi nơi đây. Các phương pháp điều tra lâm học truyền thống đã được sử dụng để thu thập số liệu gồm: Điều tra theo tuyến, OTC, ô 6 cây...

  pdf0p hanh_tv12 21-01-2019 45 0   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả điều tra thảm thực vật ở KBTTN Mường Nhé, các quần xã thực vật được mô tả trong 5 kiểu: Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới (chỉ gồm các phân kiểu thứ sinh nhân tác), Rừng thứ sinh nửa rụng lá hơi khô nhiệt đới; Rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới (gồm cả các phân kiểu thứ sinh nhân tác); Rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới hỗn giao cây lá kim và Rừng rụng lá hơi khô á nhiệt đới (chỉ gồm phân kiểu thứ sinh nhân tác) và các quần xã cây trồng.

  pdf12p truongtien_09 10-04-2018 57 3   Download

 • Những ai thích các tình tiết điều tra ly kỳ, rùng rợn, chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua cuốn tiểu thuyết Giao lộ sinh tử của Dean Koontz. Một thế giới tâm linh với những người chết oan được Odd Thomas kể lại qua nhiều cuộc truy tìm bằng chứng phạm tội.

  pdf1285p tututhoi 13-03-2015 71 17   Download

 • Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 652 29   Download

 • Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 295 8   Download

 • Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 234 5   Download

 • Tập làm văn:.. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM.....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:.. - Hiểu được văn biểu cảm nảy sinh là do nhu cầu biểu cảm của con.người... - Biết phân biệt biểu cảm trực tiếp và biểu cảm gián tiếp cũng nh ư.phân biệt các yếu tố đó trong văn bản... - Bước đầu nhận diện và phân tích các văn bản biểu cảm, chu ẩn b ị đ ể.viết kiểu văn bản này...B- Chuẩn bị:.. - Đồ dùng: bảng phụ.. - Những điều cần lưu ý: Những tình cảm trong văn bản bi ểu c ảm ph ải.là những tình cảm đẹp: nhân ái, vị tha, cao thượng, tinh t ế. Nó góp ph ần nâng.

  doc8p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 426 20   Download

 • Tập làm văn:.. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM.....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:.. - Hiểu được văn biểu cảm nảy sinh là do nhu cầu biểu cảm của con.người... - Biết phân biệt biểu cảm trực tiếp và biểu cảm gián tiếp cũng nh ư.phân biệt các yếu tố đó trong văn bản... - Bước đầu nhận diện và phân tích các văn bản biểu cảm, chu ẩn b ị đ ể.viết kiểu văn bản này...B- Chuẩn bị:.. - Đồ dùng: bảng phụ.. - Những điều cần lưu ý: Những tình cảm trong văn bản bi ểu c ảm ph ải.là những tình cảm đẹp: nhân ái, vị tha, cao thượng, tinh t ế. Nó góp ph ần nâng.

  doc8p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 149 3   Download

 • TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM.... I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.. - Hiểu được văn biểu cảm nảy sinh do nhu cầu biểu cảm của con người... - Biết phân biệt biểu cảm trực tiếp và biểu cảm gián tiếp cũng nh ư phân.biệt các yếu tố đó trong văn bản... - Biết cách vận dụng những kiến thức về văn biẻu cảm vào đ ọc - hi ểu văn.bản... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.. 1. Kiến thức:.. - Khái niệm văn biểu cảm... - Vai trò, đăc điểm của văn biểu cảm... - Hai cách biểu cảm trực tiếp và gián tiếp trong văn bnả biểu cảm... 2. Kĩ năng:..

  doc6p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 116 3   Download

 • Nội dung chính của đề tài: Tìm hiểu về vai trò của rừng nhập mặn Cần Giờ với đời sống người dân. Điều tra về nhận thức, thai độ và nguyện vọng bảo vệ tài nguyên rừng nhập mặn của người dân Cần Giờ. Xây dựng chương trình giáo dục môi trường.

  pdf96p ten_12 07-02-2014 122 41   Download

 • RCFEE: Là một trung tâm NC chuyên đề trực thuộc FSIV đề, Thành lập năm 1990 30 nghiên cứu viên 3 hướng nghiên cứu Sử dụng rừng và đất rừng bền vững Sinh lý và sinh thái rừng Môi trường rừng Nghiên cứu về biến đổi khí hậu và carbon.

  pdf32p luckystar_1202 14-11-2013 115 18   Download

 • Mục tiêu: Đánh giá thực trạng của công tác giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương rẫy ở địa phương, trên cơ sở đó giúp đề xuất các biện pháp, cơ chế chính sách giúp thực hiện có hiệu quả 2 đề án “Giao rừng, …

  ppt23p nuber_12 24-08-2013 84 8   Download

 • Quyết định mức khai thác bền vững phải xác định rõ ràng, thực tế theo tiêu chuẩn giới hạn có thể dễ dàng đánh giá, giám sát và thực thi. Theo truyền thống, xây dựng biểu trữ lượng rừng là kết quả của việc thường xuyên điều tra sự sinh trưởng và sản lượng rừng dùng các ô mẫu sau khi điều tra rừng hàng chục năm. Tuy nhiên, việc sử dụng biểu trữ lượng rừng như thế này sẽ hạn chế cho kiểu rừng chỉ có một loài cây và một số kiểu rừng hỗn giao và không...

  pdf99p badaovl 18-05-2013 84 14   Download

 • Điều tra rừng là công tác mở đường trong việc xây dựng và phát triển ngành Lâm nghiệp. Đó là cơ sở để triển khai mọi hoạt động kinh doanh sử dụng rừng. Mục tiêu chủ yếu của điều tra rừng là điều tra để đánh giá tài nguyên rừng, điều tra nghiên cứu đặc điểm sinhtrưởng, biến động …

  pdf36p sang_som 02-05-2013 355 64   Download

 • Để phát triển kinh tế nông thôn miền núi một cách bền vững, thì ngành lâm nghiệp đang đóng một vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy trong tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam, đất đồi núi chiếm 3/4. Việc quản lý và sử dụng đất một cách hợp lý và hiệu quả cao nhất là cần thiết …

  pdf77p tieuthuximuoi91 11-10-2012 375 122   Download

 • Nắm được các phương pháp điều tra sâu bệnh ở vườn ươm, rừng trồng, rừng tự 2. Nắm được các phương pháp dự tính dự báo ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho 3. Biết cách xác định các chỉ tiêu định hướng phục vụ cho việc xây dựng phương 4.Có khả năng tổ chức công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh. án phòng trừ sâu bệnh hại. công tác phòng trừ sâu bệnh hại. nhiên và bãi gỗ phục vụ nghiên cứu khoa học và dự tính dự báo sâu bệnh hại....

  pdf68p 123968574 19-06-2012 421 96   Download

 • Lâm sinh học là một môn sinh thái học ứng dụng,. Môn khoa học này chuyên nghiên cứu các phương thức lâm sinh như khai thác-tái sinh rừng, nuôi dưỡng rừng và nâng cao năng suất rừng. Do đó, nó có mối liên hệ chặt chẽ với các môn học về thực vật rừng, khí hậu-thủy văn, đất rừng, sinh lý thực vật, sinh thái thực vật, sinh thái rừng, điều tra và quy hoạch rừng

  pdf130p augi20 20-04-2012 353 158   Download

 • Cùng với các chương trình trồng rừng tập trung sử dụng nguồn vốn tài trợ quốc tế và phong trào trồng cây phân tán càng phát triển, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng được quốc hội thông qua và chính phủ chỉ đạo triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 1999, …

  pdf99p augi20 20-04-2012 175 37   Download

 • Chiến lược và kế hoạch thực hiện mô hình Nông lâm kết hợp (NLKH) đã được xây dựng dựa trên kết quả đề xuất trong Báo cáo điều tra kinh tế xã hội được trình bày trong Mốc kế hoạch 3. Kế hoạch này là một phần của Mốc kế hoạch 4 và liên quan đến các kế hoạch Quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) và việc giao đất giao rừng. Như đã trình bày trong báo cáo điều tra kinh tế xã hội, nhóm điều tra đã khảo sát tạI bốn thôn Nà Mực và Khuổi Liềng của xã Văn...

  pdf10p tam_xuan 06-03-2012 117 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình điều tra rừng
p_strCode=giaotrinhdieutrarung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2