intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình môi trường

Xem 1-20 trên 22805 kết quả Giáo trình môi trường
 • Nghiên cứu mô hình lãnh đạo trường phổ thông theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình nhằm phân tích các yếu tố lãnh đạo và chỉ ra những điểm đặc trưng về lãnh đạo phù hợp với nhu cầu, bối cảnh của nhà trường phổ thông tại Việt Nam.

  pdf12p viambani 18-06-2024 0 0   Download

 • Dưới góc nhìn của người đào tạo kế toán, bài viết "Quan điểm của người đào tạo kế toán khi triển khai đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam" phân tích thực trạng và đánh giá những khó khăn trong giảng dạy chuẩn mực kế toán của các trường đại học hiện nay trên các khía cạnh chủ yếu: chương trình đào tạo; phương pháp đào tạo; đội ngũ giảng viên và giáo trình, tài liệu giảng dạy. Theo đó, bài viết đề xuất một số định hướng đào tạo kế toán đáp ứng yêu cầu hội tụ IFRS.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết "Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB tại một số trường đại học ở Việt Nam", nhóm tác giả hướng đến việc phân tích và nghiên cứu thực tiễn áp dụng chương trình đào tạo tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB trong một số trường đại học trên thế giới và ở Việt Nam nhằm thấy được sự cần thiết của chương trình đào tạo tích hợp chứng chỉ quốc tế trong giáo dục đại học là xu thế phát triển chung của toàn cầu.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tích hợp chương trình quốc tế của các hội nghề nghiệp: Thực trạng chung và đánh giá riêng tại một cơ sở đào tạo trong đào tạo kế toán - kiểm toán" nhằm tổng hợp và khái quát tình hình hợp tác, tích hợp chương trình đào tạo kế toán –kiểm toán tại các cơ sở giáo dục đại học với các hội nghề nghiệp. Tiếp theo, nghiên cứu khảo sát, trình bày và thảo luận những đánh giá của sinh viên về những thuận lợi và khó khăn khi bước đầu nhà trường tích hợp, đưa vào giảng dạy các học phần ACCA vào chương trình đào tạo đại trà tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

  pdf6p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng trò chơi trong giảng dạy một nghiên cứu hành động" trình bày phương pháp ứng dụng trò chơi – Gamification trong giảng dạy nhằm tăng cường sự tương tác của sinh viên trong một lớp học trực tuyến môn Kế toán chi phí. Một nghiên cứu hành động đã được thực hiện để quan sát và đánh giá sự tham gia của sinh viên với bài học và cảm nhận của sinh viên khi kết hợp các trò chơi trong quá trình giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Vai trò của giảng viên hướng dẫn trong thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ngành kế toán - kiểm toán: Nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội" thực hiện nhằm khảo sát đánh giá của sinh viên về vai trò của giảng viên đối với thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng sinh viên đánh giá cao vai trò của giảng viên trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu, nhưng còn hạn chế trong việc hỗ trợ các nhóm nghiên cứu công bố sản phẩm nghiên cứu.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Hoàn thiện môi trường kiểm soát trong các công ty xi măng Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội" hướng tới việc thực hiện các mục tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu vào, đảm bảo sự tuân thủ trong quá trình hoạt động, tránh thất thoát tài sản thông tin cũng như đảm bảo độ trung thực hợp lý của các thông tin tài chính kinh tế, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Đảm bảo nguyên lý tương tích chương trình đào tạo: Một ví dụ về môn Lịch sử Nhật Bản tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF)" với mong muốn đóng góp ý kiến nhằm phát triển Chương trình đào tạo, tác giả đặt ra vấn đề như sau: Sự cần thiết của môn Lịch sử Nhật Bản khi đặt vào chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng của môn học này cho nhu cầu công việc của sinh viên năm 4 khóa 2018 thuộc ngành ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF).

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Về việc truyền tải kiến thức văn hóa trong giảng dạy ngôn ngữ: Trường hợp từ đồng âm liên quan đến phong tục ngày tết của người Nhật" giới thiệu một số phong tục của người Nhật trong ngày Tết được bắt nguồn từ những từ đồng âm trong ngôn ngữ, tạo nên sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc. Việc truyền tải kiến thức văn hóa trong giảng dạy ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ đích một cách có hiệu quả.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Cuốn "Kỷ yếu hội thảo khoa học 2022: Kết hợp giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên nhóm ngành ngôn ngữ Nhật – Hàn - Trung" tập hợp các bài viết về: Dẫn nhập các yếu tố văn hóa vào việc dạy và học cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật trường Đại học Kinh tế - Tài chính; Giới thiệu phương pháp giảng dạy kết hợp ngôn ngữ - văn hóa của giáo trình Marugoto: Trường hợp áp dụng tại trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF); Yếu tố văn hóa doanh nghiệp trong giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành kinh tế - thương mại - ngành ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.

  pdf317p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết "Giới thiệu phương pháp giảng dạy kết hợp ngôn ngữ - văn hóa của giáo trình Marugoto: Trường hợp áp dụng tại trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)", tác giả sẽ đưa ra những đề xuất, gợi ý về việc lồng ghép yếu tố văn hóa trong các giờ dạy tiếng Nhật thông qua việc giảng dạy giáo trình Marugoto cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Thị trường bất động sản" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hoạt động của thị trường bất động sản; quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Thị trường tài chính" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về thị trường tài chính; những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ; thị trường ngoại hối; những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf161p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Thị trường tài chính" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thị trường chứng khoán sơ cấp; thị trường chứng khoán thứ cấp; phân tích và đầu tư chứng khoán; công tác giám sát thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf226p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Tài chính Tiền tệ" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về Tài chính và tiền tệ; tín dụng và lãi suất tín dụng; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf240p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Thị trường bất động sản" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản; quan hệ cung - cầu và giá cả bắt động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong giảng dạy đại học: Cơ hội và thách thức" thông tin đến bạn đọc về việc chuyển đổi số tác động toàn diện đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học. Trên thực tế, việc ứng dụng các công nghệ của chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ cho các trường đại học, giảng viên và sinh viên. Tuy nhiên, giáo dục đại học với những đặc thù về người học, môn học chuyên ngành, môi trường học tập, cơ sở vật chất...

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng điện tử ở Việt Nam" nghiên cứu về việc thiết lập các giao dịch điện tử góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, chính vì vậy ở Việt Nam Luật giao dịch điện tử được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, ưu tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử; phát triển giao dịch điện tử toàn diện bằng các chính sách giúp tối ưu hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch điện tử thuận tiện, ...

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Phần 2 ấn phẩm Niên giám thống kê năm 2022 phần 1 trình bày những nội dung: nông, lâm nghiệp và thủy sản - agriculture, forestry and fishery; thương mại và du lịch - trade and tourism; vận tải và bưu chính, viễn thông - transport and postal service, telecommunication; giáo dục, y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi trường - education, health, living standards, social order, safety, justice and environment; số liệu thống kê nước ngoài - international statistics. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf325p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2