intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình pháp luật về đầu tư

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giáo trình pháp luật về đầu tư
 • Giáo trình môn học "Pháp luật kinh tế" cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Pháp luật Kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế cuộc sống, là cơ sở kiến thức để học viên liên thông lên trình độ cao hơn.

  pdf67p phuongthu205 22-12-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế (Nghề: Kế toán) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Pháp luật Kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế cuộc sống, là cơ sở kiến thức để học viên liên thông lên trình độ cao hơn.

  pdf67p phuongyen205 22-12-2022 5 2   Download

 • Tiểu luận Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán "Phân tích khái niệm, đặc điểm, phân loại chứng khoán, nhà đầu tư chứng khoán. So sánh thị trường chứng khoán và thị trường giao dịch chứng khoán" có nội dung trình bày về: phân tích khái niệm, đặc điểm, phân loại chứng khoán; trình bày hiểu biết về các nhà đầu tư chứng khoán; so sánh thị trường chứng khoán và thị trường giao dịch chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc27p leduc02072000 27-08-2022 21 7   Download

 • Giáo trình Luật thương mại với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm các kiến thức về luật thương mại: quyền và nghĩa vụ trong mua bán cung ứng hàng hóa, dịch vụ, các loại hợp đồng trong kinh doanh, đầu tư, xúc tiến thương mại, những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại và chính sách thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p canhdongco25 02-08-2022 26 4   Download

 • Bài viết Nghiên cứu khía cạnh pháp lý về đánh giá tác động giao thông các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trình bày tổng quan trình tự thủ tục đánh giá các dự án đầu tư xây dựng nhằm làm rõ khía cạnh pháp lý liên quan đến TIA trong tiến trình chuẩn bị dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 15 1   Download

 • Bài viết Quy định pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra trình bày một số vấn đề vướng mắc dưới góc độ pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam để tiếp tục trao đổi, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học trong bối cảnh Luật GDĐH (sửa đổi) bắt đầu triển khai trong thực tiễn.

  pdf12p viangelamerkel 18-07-2022 18 3   Download

 • với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được các kiến thức về luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật hợp tác xã, luật tố tụng dân sự, luật phá sản, luật trọng tài thương mại… Những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế như: luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật phá sản, luật hơp tác xã,… Phát hiện và biết cách xử lý các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

  pdf63p namkimcham25 19-07-2022 29 3   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về hợp đồng kinh tế, giải quyết tranh chấp kinh tế, pháp luật về phá sản doanh nghiệp

  pdf196p bakerboys07 05-07-2022 12 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tầm quan trọng của môn học, bối cảnh chung của pháp luật xây dựng; những vấn đề chung về pháp luật liên quan đến xây dựng; pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng đô thị, những quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, những quy định của pháp luật về thiết kế và xét duyệt thiết kế, giấy phép xây dựng và chứng chỉ quy hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p bakerboys07 05-07-2022 14 1   Download

 • Bài viết Thúc đẩy chuyển giao công nghệ qua hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trình bày một số lý luận về chuyển giao công nghệ (CGCN), phân tích thực trạng, đánh giá thành công, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy CGCN qua thu hút vốn FDI vào Việt Nam.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 11 1   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế cung cấp các kiến thức về luật kinh tế cho đào tạo ngành trung cấp nghiệp vụ bán hàng, giúp người học hiểu và vận dụng các văn bản luật quản lý về kinh doanh vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf45p dongcoxanh25 12-07-2022 14 2   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về luật kinh tế; pháp luật kinh tế; luật phá sản; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; một số hợp đồng thông dụng trong kinh doanh; giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại toà án;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf47p dongcoxanh25 12-07-2022 17 2   Download

 • Giáo trình "Luật Đầu tư" được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những kiến thức cơ bản, phục vụ cho đối tượng sinh viên bậc đại học và những người quan tâm. Giáo trình kết cấu gồm 4 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan Luật đầu tư; bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p ryomaechizen 01-07-2022 18 5   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao trong các dự án về giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam" trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Thực trạng pháp luật và thực hiện hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam.

  pdf163p vipatriciawoertz 02-06-2022 28 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Luật kinh doanh (2015): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về pháp luật về đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài; pháp luật về hợp đồng; giao kết hợp đồng; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; giải quyết tranh chấp kinh doanh tại trọng tài thương mại; pháp luật về phá sản; đơn và thụ ý đơn yêu cầu ở thủ tục phá sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p chenlinong_0310 23-02-2022 29 3   Download

 • Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý giữa bên giao thầu và bên nhận thầu nhằm xác lập sự thỏa thuận giữa 2 bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng. Bài viết sẽ trình bày về các loại hợp đồng xây dựng áp dụng hiện nay và quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng ở Việt Nam để các đơn vị liên quan quản lý hợp đồng có hiệu quả hơn.

  pdf8p viaristotle 26-01-2022 21 2   Download

 • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT và nội dung các quy định pháp lý hiện hành về hợp đồng BOT, quy định của pháp luật về hình thức đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình giao thông theo dạng thức hợp đồng BOT.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p guitaracoustic10 08-01-2022 25 3   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề của Luật đất đai: thực trạng, nguyên nhân và kiến nghị như giải quyết các vấn đề do lịch sử để lại để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất không đấu giá; giá đất: thực trạng, hệ lụy và nguyên nhân; thể chế chuẩn mực về sở hữu toàn dân,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết!

  pdf24p huyetthienthan 23-11-2021 23 1   Download

 • Các công trình hạ tầng giao thông vận tải ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và phát huy hiệu quả kinh tế xã hội cho đất nước, đặc biệt là các công trình hình thành và hoạt động theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng giao thông theo mô hình này đã và đang đặt ra những yêu cầu cũng như đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và áp dụng rộng rãi không chỉ đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông mà đối với tất cả các lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội khác trên phạm vi toàn bộ đất nước.

  pdf14p huyetthienthan 23-11-2021 34 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra một số quan điểm mới góp phần tích cực vào việc giúp học sinh làm tốt hơn trong quá trình chủ nhiệm mà nhiều sáng kiến khác chưa chỉ ra được và nhiều giáo viên chưa nhận thấy khi trực tiếp đứng trên lớp: Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo dức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo chuẩn mực đạo đức đó.

  txt20p tomjerry004 05-11-2021 22 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình pháp luật về đầu tư
p_strCode=giaotrinhphapluatvedautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2