Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Toán kinh tế

Xem 1-20 trên 4367 kết quả Giáo trình Toán kinh tế
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hệ thống đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945" là nhằm tái hiện một cách toàn diện, khách quan, khoa học về chính sách, diễn tiến quá trình xây dựng và khai thác hệ thống giao thông đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945, góp phần nhìn nhận đúng di sản lịch sử thời thuộc địa, cũng là để hiểu rõ hơn xuất phát điểm kinh tế - xã hội của chúng ta trên dưới 100 năm, đồng thời bổ sung những nguồn tài liệu quan trọng để hiểu rõ hơn bản chất, nhận diện những thủ đoạn, luận giải vai trò, đánh giá tác động mang tí...

  pdf197p matroicon2510 30-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 Kế toán trong doanh nghiệp, với mục tiêu nhằm giúp các bạn xác định các hoạt động và người sử dụng có liên quan đến kế toán; giải thích các nền tảng cơ bản của kế toán: đạo đức, nguyên tắc và giả định; nêu phương trình kế toán và xác định các thành phần của nó; phân tích ảnh hưởng của giao dịch kinh tế đến phương trình kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p matroicon2510 30-11-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tiền tệ và thanh toán quốc tế; Cán cân thanh toán và tác động đến thương mại quốc tế; Tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái trong kinh doanh thương mại quốc tế; Thị trường ngoại hối và kinh doanh thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vimaybach 16-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế; Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • "Giáo trình môn học Quản trị dịch vụ: Phần 1" được biên soạn với nội dung gồm 4 chương. Chương 1: giới thiệu dich vụ và quản trị dịch vụ; Chương 2: xu hướng phát triển và các ngành dịch vụ chủ yếu; Chương 3: chiến lược toàn diện; Chương 4: hoạch định công suất nguồn lực ERP, quản trị cung cầu dịch vụ. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo chi tiết giáo trình tại đây.

  pdf135p phuongtoan205 10-11-2022 2 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 6 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 2010, phần 2 này tiếp tục trình bày về thực hiện thống nhất về mặt nhà nước, đối phó với chiến tranh biên giới Tây Nam và khủng hoảng kinh tế - xã hội (1975-1985); thực hiện đường lối đổi mới, từng bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986-1996);...

  pdf222p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 9 1   Download

 • Tài liệu giảng dạy Chế bản điện tử cơ bản gồm có 12 chương, trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về chế bản điện tử, các thao tác cơ sở dùng trong chế bản điện tử, soạn thảo văn bản trong chế bản điện tử, thao tác với các khung và hình vẽ, vẽ đồ thị trong các trang chế bản, bố trí các trang nền, biến dạng các thẻ định dạng, tạo một chế bản ấn phẩm, tổ chức làm chế bản, một số kỹ thuật thao tác nâng cao, tạo lập các bảng trong chế bản, soạn thảo công thức toán học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf87p runthenight01 08-11-2022 34 2   Download

 • Giáo trình Điện tử cơ bản được biên soạn cho hệ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, là tài liệu phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Nội dung giáo trình trình bày những khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt của một số linh kiện điện tử thông dụng, giúp SV phân tích được các mạch điện tử cơ bản. Phần thực hành hướng dẫn đo kiểm, lắp ráp, sửa chữa các mạch điện tử cơ bản sử dụng các linh kiện bán dẫn: diode, transistor, OPAMP và các linh kiện điện tử cơ bản khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p runthenight01 08-11-2022 14 3   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật nguội gồm có 7 bài với những nội dung chính sau: Bài 1: Tổ chức chỗ làm việc và kỹ thuật an toàn lao động; Bài 2: Vạch dấu và kỹ thuật vạch dấu; Bài 3: Dũa kim loại; Bài 4: Nắn, uốn kim loại; Bài 5: Cưa, cắt kim loại; Bài 6: Khoan, Khoét, doa lỗ; Bài 7: Cắt ren. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf76p runthenight01 08-11-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Thiết kế chuyền – Điều chuyền may công nghiệp được biên soạn theo chương trình đào tạo ngành công nghệ may của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập cho học sinh, sinh viên ngành Công nghệ may và May thời trang. Nội dung giáo trình được trình bày trong 4 chương, bao gồm: Chương I: Phương pháp xây dựng qui trình may; Chương II: Tính toán thiết kế chuyền; Chương III: Điều chuyền; Chương IV: Giới thiệu mô hình tổ chức dây chuyền Lean. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf115p runthenight01 08-11-2022 20 1   Download

 • Bài viết Vận dụng triết lý dĩ bất biến ứng vạn biến trong giáo dục sinh viên trình bày “Dĩ bất biến ứng vạn biến” là một triết lý được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng rất thành công trong quá trình lãnh đạo, góp phần quyết định đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển mạnh mẽ, bền vững như hiện nay.

  pdf5p viporsche 03-11-2022 10 1   Download

 • Bài viết Hoạt động làm chứng của luật sư trong các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng nhà, đất trình bày các nội dung: Người làm chứng, phạm vi và giá trị pháp lý của việc làm chứng; Phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư; Dịch vụ pháp lý của luật sư trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà, đất.

  pdf8p visaleen 03-11-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Thiết kế chuyền - điều chuyền biên soạn dựa trên những kiến thức cơ bản về công nghệ may và các kiến thức thực tiễn được tiếp cận từ thực tế sản xuất tại các công ty may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình có các nội dung cơ bản về phương pháp xây dựng quy trình may, các phép tính toán thiết kế chuyền, các bước tiến hành chuẩn bị và triển khai mã hàng mới theo dây chuyền Lean.

  pdf115p runordie10 09-10-2022 7 3   Download

 • Giáo trình Hình họa - Tạo hình (Ngành Thiết kế thời trang) gồm có các chương: Chương mở đầu: Một số vấn đề cơ bản về môn hình họa; Chương I: Vẽ khối cơ bản; Chương II: Vẽ tĩnh vật - ký họa; Chương III: Vẽ khối mắt - tai – môi – mũi và khối sọ người; Chương IV: Vẽ tượng chân dung; Chương V: Vẽ tượng bán thân nữ - Tượng toàn thân nữ, tượng toàn thân nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p runordie10 09-10-2022 25 1   Download

 • Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy gồm có 2 phần, trong đó phần A: Nguyên lý máy, gồm 5 chương từ chương 1 tới chương 5. Phần B: Chi tiết máy, gồm 11 chương từ chương 6 tới chương 16. Sau mỗi chương học đều có câu hỏi ôn tập để cho sinh viên dễ dàng hơn trong việc hệ thống và củng cố lại được kiến thức ngay trong chương đó. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf188p runordie10 09-10-2022 6 0   Download

 • Giáo trình Quản lý chất lượng sản phẩm sợi, dệt (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng) gồm có 3 chương như sau: Chương I tổng quan về chất lượng; chương II: quản lý chất lượng; chương III: quản lý chất lượng toàn diện – TQM. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf45p runordie10 09-10-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trình độ: Cao đẳng) gồm các nội dung chính như: Những vấn đề chung về thống kê học; Quá trình nghiên cứu của thống kê; Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; Sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p runordie8 07-10-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trình độ: Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về: hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán.

  pdf42p runordie8 07-10-2022 6 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ bão lãnh; Nghiệp vụ bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf185p vimaybach 12-10-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Toán kinh tế
p_strCode=giaotrinhtoankinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2