intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Toán kinh tế

Xem 1-20 trên 4600 kết quả Giáo trình Toán kinh tế
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận thức được sự cần thiết của đo lường và phân tích được 1 các yêu cầu của đo lường; Giải thích được các cơ sở của đo lường; Vận dụng đo lường đối tượng kế toán trong quá trình ghi nhận 5 các giao dịch kinh tế chủ yếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1738/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025; giao dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 65/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Dược lý (Nghề: Dược - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên xác định phương pháp học tập môn học để có khả năng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, kinh tế và góp phần chống lạm dụng thuốc; Nhận biết các dạng thuốc thường dùng và biết cách sử dụng thuốc an toàn và hợp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf386p gaupanda026 24-04-2024 1 1   Download

 • Bài viết này trình bày một thuật toán là sự kết hợp của nguyên lý tham lam và nguyên lý truy hồi để xác định vị trí cũng như dung lượng tối ưu của các trạm tích trữ siêu tụ dọc theo đường ray để cực đại hóa lợi ích kinh tế.

  pdf7p viohoyo 25-04-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Kế toán tập đoàn" Phần 1 trình bày các nội dung chính như sau: tổng quan về kế toán tập đoàn kinh tế; kế toán hợp nhất kinh doanh; kế toán các giao dịch nội bộ trong tập đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p khanhchi2520 26-04-2024 4 2   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế trong du lịch: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Tỷ giá hối đoái; Các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

  pdf97p gaupanda026 25-04-2024 4 2   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các công cụ toán học - kinh tế dựa trên cơ sở sử dụng các phương pháp và giải pháp tiếp cận hiện đại. Đề xuất phương pháp luận đánh giá khả năng cạnh tranh của hệ thống quản trị giáo dục, xác lập mối quan hệ giữa chỉ số năng lực cạnh tranh và các chỉ số chính đặc trưng cho sự thích ứng trong hệ thống quản trị.

  pdf15p viohoyo 25-04-2024 2 2   Download

 • Quản trị công ty hiệu quả đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động của công ty cũng như toàn bộ nền kinh tế. Thực tế rằng, quản trị công ty một cách hiệu quả sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy hoạt động của một doanh nghiệp. Một cơ chế quản trị hiệu quả sẽ mang lại hệ thống giải trình tốt hơn, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến các vụ gian lận hoặc các giao dịch nhằm mục đích vụ lợi của các bộ phần quản lý. Cùng tham khảo bài viết sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế; lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc tế; thuế quan – một hình thức hạn chế mậu dịch; các hình thức hạn chế mậu dịch phi thuế qua;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc74p khanhchi0912 17-04-2024 17 5   Download

 • Giáo trình Thực hành dự toán trên phần mềm (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp lập dự toán trên phần mềm, các qui định chung khi lập dự toán. Hồ sơ dự toán; Đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công (KTTC) khi lập dự toán công trình. Lập được dự toán công trình trên phần mềm G8.

  pdf58p khanhchi0912 17-04-2024 8 4   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; cấu trúc thị trường;...mời các bạn cùng tham khảo!

  doc122p khanhchi0912 17-04-2024 5 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về công tác kế toán; phương pháp tài khoản kế toán; phương pháp chứng từ kế toán và sổ kế toán; phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc238p khanhchi0912 17-04-2024 3 2   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 07 (228) - 2022 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn ODA các chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các yếu tố quản lý công, PCI hay PAPI? Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam bằng mô hình ARIMA; Nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học tự chủ; Hành vi của khách du lịch độ tuổi 18-30 dưới tác động của mạng xã...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế dược (Nghề: Dược - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp. Nêu được các điều kiện kinh doanh của những doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược. Tính toán và phân tích được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính doanh nghiệp như vốn, chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận; Trình bày được sơ đồ mạng lưới phân phối thuốc, các tiêu chuẩn của cung ứng thuốc cho cộng đồng;...

  pdf91p gaupanda026 16-04-2024 3 1   Download

 • Bài viết Tăng cường ứng dụng thực tiễn trong dạy học toán cao cấp cho khối ngành Kinh tế ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trình bày cơ sở xác định nội dung dạy học môn Toán cao cấp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Vai trò của Toán cao cấp đối với ngành Kinh tế.

  pdf3p visergey 02-04-2024 4 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" trình bày những nội dung chính sau đây: Tổng quan về kinh tế học; Cung - cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; Thất nghiệp và lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p gaupanda022 09-04-2024 7 2   Download

 • Giáo trình "Luật Kinh tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" trình bày những nội dung chính sau đây: Những vấn đề lý luận chung về Luật kinh tế; Chế định pháp lý của các loại hình doanh nghiệp; Chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế; Chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế; Chế định pháp lý về phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p gaupanda022 09-04-2024 4 1   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" trình bày những nội dung chính sau đây: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; Tín dụng - Bảo hiểm - Ngân hàng; Thanh toán trong nền kinh tế thị trường; Những vấn đề cơ bản về tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda022 09-04-2024 4 1   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết kiểm toán" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như lý thuyết chung về kiểm toán; các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; phương pháp kiểm toán; trình tự các bước kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p khanhchi090625 08-04-2024 4 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2