Grid Computing

Xem 1-20 trên 159 kết quả Grid Computing
 • Trong những năm vừa qua, nhiều tổ chức, tập đoàn công nghệ thông tin lớn đã chọn công nghệ Grid Computing làm chiến lược phát triển của mình, đã đầu tư nghiên cứu nhằm sớm đưa công nghệ Grid Computing vào thực tế. Công nghệ này đang ngày càng thu hút được sự quan tâm chú ý từ khắp nơi trên thế giới.

  pdf231p nltphuong2003 26-11-2013 386 259   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ GRID COMPUTING VÀ ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM TRONG BÀI TOÁN QUẢN TRỊ MẠNG LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thầy Cao Đăng Tân TP.

  pdf23p caott3 20-05-2011 192 67   Download

 • Chương 2. Tổng quan về công nghệ Grid Computing chức, ở nhiều nơi khác nhau. Một số tài nguyên có thể được sử dụng tự do, trong khi một số khác được sử dụng dưới những chính sách nhất định. Các tài nguyên được “ảo hóa” (virtualize) để che dấu sự phức tạp, đa dạng nhằm đưa ra một cái nhìn thống nhất, đơn giản về toàn bộ tài nguyên trên Grid sao cho dưới mắt của người dùng, các tài nguyên Grid là một khối thống nhất. Hình 2-1 minh hoạ ý tưởng này.

  pdf23p caott3 20-05-2011 135 54   Download

 • Luận văn Cử nhân Tin học: Tìm hiểu công nghệ Grid computing và ứng dụng thử nghiệm trong bài toán quản trị mạng nhằm nghiên cứu các vấn đề chung của công nghệ Grid computing, bộ Globus Toolkit, tiến hành cài đặt một môi trường Grid với bộ Globus Toolkit, đề xuất mô hình và tiến hành thử nghiệm ứng dụng.

  pdf0p kemoc5 18-06-2011 135 40   Download

 • Chương 2. Tổng quan về công nghệ Grid Computing thể nào mà thực hiện quản lý toàn cục, tập trung vào các giao tác giữa các tập tài nguyên. Tầng Collective có thể bổ sung thêm nhiều loại hoạt động chia sẻ mới ngoài những gì đã có từ tầng Resource mà không cần bổ sung thêm các yêu cầu mới cho các tài nguyên đang được chia sẻ. Ví dụ: + Directory service Cho phép các thành phần tham gia VO phát hiện sự tồn tại và/hoặc đặc tính của các tài nguyên trong VO.

  pdf23p caott3 20-05-2011 104 30   Download

 • Đồ án "Tìm hiểu công nghệ Grid computing và xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi" được thực hiện nhằm đi những bước đầu tiên trong quá trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Grid vào thực tế. Đồ án nghiên cứu các vấn đề chung của công nghệ Grid computing, xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi, tính toán một số bài toán với Alchemi, hiệu suất bài toán với Alchemi.

  pdf38p levuphongqn 18-08-2015 69 17   Download

 • Computational biology is undergoing a revolution from a traditionally compute-intensive science conducted by individuals and small research groups to a high-throughput, datadriven science conducted by teams working in both academia and industry. It is this new biology as a data-driven science in the era of Grid Computing that is the subject of this chapter.

  pdf16p huggoo 20-08-2010 77 9   Download

 • This short chapter summarizes the current status of Grid Computational and Programming environments. It puts the corresponding section of this book in context and integrates a survey of a set of 28 chapters gathered together by the Grid Computing Environment (GCE) group of the Global Grid Forum, which is being published in 2002 as a special issue of Concurrency and Computation: Practice and Experience. Several of the chapters here are extensions or reprints of those papers.

  pdf12p huggoo 20-08-2010 47 8   Download

 • The emergence of Grid computing as the prototype of a next-generation cyber infrastructure for science has excited high expectations for its potential as an accelerator of discovery, but it has also raised questions about whether and how the broad population of research professionals, who must be the foundation of such productivity, can be motivated to adopt this new and more complex way of working.

  pdf10p huggoo 20-08-2010 55 6   Download

 • Built upon a foundation of Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Services Description Language (WSDL) and Universal Description Discovery and Integration (UDDI) technologies, Web services have become a widely accepted industry standard in the last few years [1, 2]. Because of their platform independence, universal compatibility, and network accessibility, Web services will be at the heart of the next generation of distributed systems. As more vendors offer SOAP tools and services, the advantages of using SOAP and Web services as an integration point will become even more pronounced.

  pdf13p huggoo 20-08-2010 49 6   Download

 • This book, Grid Computing: Making the Global Infrastructure a Reality, is divided into four parts. This short chapter introduces the last part, Part D, on applications for the Grid. All the chapters in the book contain material relevant for Grid applications, but in this part the focus is the applications themselves. Some of the previous chapters also cover applications as part of an overview or to illustrate a technological issue.

  pdf5p huggoo 20-08-2010 60 5   Download

 • Grid Computing: Lecture 4 - Seminar Review inludes topics Grid Computing Middleware, Grid Resource Management, Grid Computing Security, Applications of SOA and Web Services, Semantic Grid, Grid & E-Science, Grid Economics, Cloud Computing.

  pdf35p cocacola_17 10-12-2015 15 2   Download

 • Grid Computing: Lecture 1 - Introduction to Grid Computing such as A Bit of History, Definitions, Grid Generations, Types of Grid, The GRID today -1, The GRID today - 2, “Grid” vs. cluster computing, Computing Grid, The Grid We are Building, Grid Characteristics.

  pdf22p cocacola_17 10-12-2015 15 1   Download

 • Grid Computing: Lecture 2 - Grid Architecture includes Grid Characteristics, API and SDK, Grid Layer Architecture, Protocols, services and interfaces, Open Grid Service Architecture, OGSA Capabilities, Service-centric View of the Grid.

  pdf21p cocacola_17 10-12-2015 20 1   Download

 • Grid Computing: Lecture 3 - Grid applications presents about Computing Grid, Grid vs. Cluster computing from application view, Types of Grid applications, Grid in the world (United Kingdom, Nederland, France, Europe - CERN, Viet Nam).

  pdf16p cocacola_17 10-12-2015 18 1   Download

 • In this paper, we consider and improve the global progressing algorithm by using the cache storage technique to make the best of the previous alignment results. This algorithm and cache technique were been developed on the distributed system and Grid computing environment in order to decrease the algorithms execution time, as well as increase the quantity and size of input sequences.

  pdf6p girlsseek 27-02-2019 1 0   Download

 • Service Oriented Architecture is an Application Architecture that is designed to achieve loose coupling among interacting software applications. SOA provides greater flexibility in developing, integrating, and managing Enterprise Applications.Grid research, rooted in distributed and high performance computing, started in midto- late 1990s when scientists around the world acknowledged the need to establish an infrastructure to support their collaborative research on compute and data...

  pdf48p orchid 18-03-2009 193 61   Download

 • Chương 3. Giới thiệu bộ Globus Toolkit phiên bản 3.2 cách ứng dụng với các cấu hình môi trường thực thi cụ thể. Container cũng điều khiển chu kỳ sống của các Grid service, và phân phối các yêu cầu đến các service instance. Container mở rộng cũng như bao gồm các interface chuẩn của một Web Service Engine (WSE), WSE chịu trách nhiệm xử lý các thông điệp XML.

  pdf23p caott3 20-05-2011 95 30   Download

 • The Grid is the computing and data management infrastructure that will provide the electronic underpinning for a global society in business, government, research, science and entertainment [1–5]. Grids, illustrated in Figure 1.1, integrate networking, communication, computation and information to provide a virtual platform for computation and data management in the same way that the Internet integrates resources to form a virtual platform for information.

  pdf0p huggoo 20-08-2010 81 19   Download

 • Phụ lục Ở đây định nghĩa các kiểu của các thành phần add và addResponse. Trên đây vừa trình bày sơ nét về cấu trúc cơ bản của file GWSDL, có thể thêm các kiểu mới, mở rộng bằng cách tham khảo các không gian tên đã được định nghĩa sẵn. C. Kỹ thuật cài đặt các chức năng cơ bản của Grid Service C.1.

  pdf23p caott3 20-05-2011 84 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản