intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạch toán nghiệp vụ phát sinh

Xem 1-20 trên 111 kết quả Hạch toán nghiệp vụ phát sinh
 • Bài tập Kế toán tài chính chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trình bày về các kiến thức đã học về cách định khoản nghiệp vụ KTPS, thanh toán nợ bằng tiền mặt, các nghiệp vụ phát sinh, thanh toán nợ bằng chuyển khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, nghiệp vụ kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

  doc11p hoaitrinhphuong 04-10-2014 415 52   Download

 • Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công • Tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch toán tại các doanh nghiệp • Giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp SỐ TIẾT: 15 I. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả I.1 Nhiệm vụ của kế toán...

  pdf20p ntgioi120404 10-11-2009 955 280   Download

 • Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau: a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán. b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0.2% trên 1 tháng. Bài làm

  pdf5p ntgioi120404 09-11-2009 5429 1883   Download

 • Ông Nguyễn Văn B, có sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, kỳ hạn 9 tháng, gửi ngày 03/02/200X, lãi suất 1 %/tháng, trả lãi trước. Hãy xử lý và hạch toán nghiệp vụ phát sinh nếu: ngày 18/07/200X ông B đến NH xin rút. NH chấp nhận và thanh toán cho ông B theo lãi suất KKH (0.3%/tháng). Biết NH thực hiện tính và phân bổ lãi trả trước theo định kỳ hàng tháng vào ngày khách hàng gửi tiền ở tháng kế tiếp....

  doc20p tranha2405 04-11-2009 1906 938   Download

 • Hạch tóan kế toán là một công cụ vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong đó hạch tóan vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán là một phần của hạch tóan kế toán. Nó giúp cho kế toán nắm được sự biến động cảu vốn bằng tiền cũng như từng nghiệp vụ thanh toán phát sinh hàng ngày trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  doc39p dinhthao00 09-06-2011 467 258   Download

 • Căn cứ vào các nội dung nghiệp vụ phát sinh trên kế toán tiến hành lập “Phiếu xuất kho” số 07 và số 08 (kèm phụ lục) Đồng thời hạch toán như sau: a. Trị giá NVL chính: 4.000m x 17.500đ/m = 70.000.000 đồng. Nợ TK 621 Có TK 152 (C) 70.000.000 70.000.000 b. Trị giá NVL phụ để sản xuất áo sơ mi Nút: 200 lố x 3.500đ/lố Kôn: 150m x 3.600đ/m Chỉ: 100 cuộn x 6.000đ/cuộn Tổng : Nợ TK 621 Có TK 152 (P) = 700.000 đồng. = 540.000 đồng . = 600.000 đồng. 1.840.000 đồng 1.840.000 1.840.000 Trong 6...

  pdf9p caott10 28-07-2011 92 9   Download

 • C.ty thực phẩm và ĐTCN 9.500.000 47030 12/10 Lê Hồng 18.142.856 907.144 5.815.472.772 295.696.758 BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ TK 131 Chứng từ Số Ngày Diễn giải Số tiền 111 Ghi Nợ các tài khoản ..... PT230 25/10 Lê Hồng trả tiền QPC 27/10 Bệnh viện Da Liễu ĐN trả tiền 28/10 Bệnh viện Hoàn Mỹ ĐN Cộng 8.214.208.003 SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 Tài khoản: 131 Tên người mua : Lê Hồng Chứng từ Số Ngày Diễn giải TKĐƯ Nợ Có Số tiền Số dư cuối tháng SDDK Số phát sinh - Bán tủ Inox - Thu tiền bán tủ Inox Cộng 36.180.000 26.780.000...

  pdf7p ttcao1 28-07-2011 70 9   Download

 • - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được, hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).

  doc48p nguyenbaoan 31-05-2011 2668 1117   Download

 • Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh nó giúp hạch toán các khoản thu, chi và xác định kết quả kinh doanh trong toàn đơn vị Trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ thanh toán với Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khác về các khoản tiền vay và thanh toán tiền vay với cơ quan tài chính...

  doc45p yy8891 15-04-2011 815 387   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán (Điều 1, nghị định số 28/ 1998,NĐ-CP ngày11/5/1998 của Chính Phủ)

  doc40p dinhthao00 09-06-2011 796 299   Download

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT TRONG DnOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và đặc điểm 1.1. khái niệm Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh...

  pdf53p inside33 08-12-2012 432 127   Download

 • A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT TRONG DnOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và đặc điểm 1.1. khái niệm Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán...

  pdf9p caott10 28-07-2011 206 102   Download

 • CẬP NHẬT CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH - Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công Tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch toán tại các doanh nghiệp Giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp ...

  pdf29p hoathietmoclan 09-10-2011 161 59   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Tài khoản kế toán giúp bạn hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty TNHH Thành Đạt cũng như ứng dụng phương pháp đối ứng tài khoản trong hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

  pdf18p rubikcube 15-11-2014 138 53   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày mục tiêu giúp người tham khảo hiểu được khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền, vận dụng các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền, hiểu được phương pháp hạch toán đối với các loại tài khoản này, biết cách hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan.

  pdf34p phuongpham357 23-07-2014 170 52   Download

 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÔNG THÁI. Loại hình doanh nghiệp: Sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực may mặc và thời trang. Thông tin khác: - Hình thức kế toán : Nhật ký chung - Chế độ kế toán: Theo QĐ 15/ 2006/ QĐ-BTC - Ngày bắt đầu hạch toán: 01/01/2011...

  doc9p cuongbkav 29-11-2013 210 48   Download

 • Bài giảng Kế toán xác định kết quả kinh doanh được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu được khái niệm kết quả kinh doanh; quy trình xác định kết quả kinh doanh; cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến xác định kết quả kinh doanh; xác định được kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

  ppt32p cocacola_06 06-11-2015 143 30   Download

 • Từ khi kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp đều có ý thức tự chủ trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.Vì vậy, trong mọi hoạt động, các doanh nghiệp đều phải thận trọng, cân nhắc để thu được lợi nhuân tối đa và đảm bảo khả năng thanh toán. Các doanh nghiệp luôn phải ghi chép các nghiệp vụ phát sinh, tính toán chi phí, doanh thu…rồi phân tích để thấy được điểm mạnh, điểm yếu để từ đó...

  pdf41p hocbong1122 19-02-2013 84 28   Download

 • Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp Thông tin kinh tế, tài chính hình thức. Kế toán là công việc tính toán và ghi chép bằng con số mọi hiện tượng kinh tế - tài chính phát sinh trong đơn vị để cung cấp một cách toàn diện và nhanh chóng các thông tin tài chính và kết quả HĐKD, tình hình sử dụng vốn của đơn v ị thông qua 3 thước đo : Tiền, hiện vật, thời gian lao động....

  ppt39p giang_trannguyen 13-04-2011 150 27   Download

 • Chương 3 Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh thuộc bài giảng kế toán máy, mục tiêu chương này nhằm nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công, tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch toán tại các doanh nghiệp, giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán Fast Accounting để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp.

  pdf29p kevinle124 30-05-2014 95 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạch toán nghiệp vụ phát sinh
p_strCode=hachtoannghiepvuphatsinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2