intTypePromotion=1
ADSENSE

Hành vi phạm tội

Xem 1-20 trên 1110 kết quả Hành vi phạm tội
 • Trong khoa học pháp luật hình sự, hành vi phạm tội được nghiên cứu như một khái niệm cơ bản của tội phạm và là hành động có ý chí. Dưới góc độ tâm lý học người ta nghiên cứu cấu trúc tâm lý, những yếu tố quan trọng của hành vi phạm tội như nguồn gốc, động cơ thúc đẩy, diễn biến và hậu quả tâm lý của hành vi phạm tội.

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 1038 158   Download

 • Ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình không thuận lợi đến hành vi phạm tội của người chưa thành niên Trên thực tế, nhu cầu công chứng các giao dịch, hợp đồng không chỉ phát sinh trong giờ hành chính và các cá nhân, tổ chức không chỉ đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng mà còn có nhu cầu công chứng tại những địa điểm thuận tiện khác.

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 137 37   Download

 • Luận án này nghiên cứu về những đặc điểm hành vi phạm tội, các yếu tố thúc đẩy và các yếu tố có liên quan đến hành vi phạm tội ở bệnh nhân chậm phát triển tâm thần nhằm đề xuất một số biện pháp góp phần phòng ngừa, giảm thiểu hành vi phạm tội ở những người bệnh này.

  pdf43p truongtien_03 10-03-2018 37 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả hình thức và tính chất của hành vi phạm tội ở bệnh nhân (BN) rối loạn khí sắc (RLKS) phạm tội được giám định pháp y tâm thần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf3p jangni3 20-04-2018 30 4   Download

 • Thông qua một tình huống giả định Bài tập Tội xâm phạm sở hữu đưa ra hướng giải quyết của mình về việc định tội hành vi; trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này, mời các bạn tham khảo.

   

  doc10p maiduc1905 17-05-2015 173 28   Download

 • Về hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý Trong trường hợp cùng một bản án, quyết định có nhiều người được thi hành án mà những người đó yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự và văn phòng thừa phát lại tổ chức thi hành thì văn phòng thừa phát lại và cơ quan thi hành án dân sự phải phối hợp với nhau trong thi hành án.

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 60 4   Download

 • "Bài giảng Cấu thành tội phạm" cung cấp một công cụ để xác định một hành vi phạm tội là một tội phạm cụ thể bao gồm các yếu tố của tội phạm; Cấu thành tội phạm; ý nghĩa của cấu thành tội phạm.

  ppt38p nguaconbaynhay8 13-10-2020 6 2   Download

 • "Bài giảng Các tội xâm phạm sở hữu" thông tin đến các bạn với các nội dung cung cấp công cụ để nhận diện các hành vi phạm tội; áp dụng để giải các bài tập tình huống.

  ppt49p nguaconbaynhay8 13-10-2020 7 1   Download

 • "Bài giảng Các tội xâm phạm an ninh quốc gia" trình bày các tội trực tiếp uy hiếp sự vững mạnh của chính quyền nhân dân; hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm; các tội trực tiếp uy hiếp sự tồn tại của chính quyền nhân dân...

  ppt32p nguaconbaynhay8 13-10-2020 2 0   Download

 • Tội đánh bạc có diễn biến ngày càng phức tạp và đa dạng, từ đánh bạc trực tiếp cho đến việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, quy định về Tội đánh bạc tại Điều 248, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã không còn phù hợp. Chính vì vậy, pháp luật hình sự Việt Nam đã bổ sung, cải tiến để phù hợp với tình hình thực tiễn.

  pdf9p kequaidan11 13-04-2021 0 0   Download

 • Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, bên cạnh các nguyên tắc chung về QĐHP, thì Tòa án còn phải tuân thủ theo những nguyên tắc đặc thù- áp dụng trong một số trường hợp và đối với một số đối tượng nhất định. Nguyên tắc QĐHP trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt quy định tại Điều 52 BLHS và nguyên tắc QĐHP đối với người chưa thành niên phạm tội quy định tại Điều 74 BLHS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p minhhaia12 26-06-2010 414 113   Download

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 2.1.1. LÝ LUẬN CHUNG Như đã phân tích ở mục 1.1, quá trình định tội danh là quá trình so sánh, đối chiếu các tình tiết của hành vi phạm tội diễn ra trên thực tế với các dấu hiệu của các mô hình pháp lý để chọn ra mô hình pháp lý nào phù hợp nhất. Như vậy, định tội danh đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là quá...

  doc56p duongduongtv 15-10-2011 241 66   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 20 trình bày các tội phạm xâm hại sở hữu nhằm cung cấp công cụ để nhận diện các hành vi phạm tội, từ đó sinh viên biết áp dụng để giải các bài tập tình huống.

  ppt49p hoa_dai91 25-06-2014 115 33   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26 trình bày các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để định tội danh đối với các hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

  ppt47p hoa_dai91 25-06-2014 65 17   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 5 trình bày các vấn đề cơ bản khách thể của tội phạm nhằm cung cấp một công cụ góp phần đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

  ppt24p hoa_dai91 25-06-2014 85 13   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 4 trình bày nội dung của cấu thành tội phạm nhằm cung cấp cho sinh viên một công cụ để xác định một hành vi phạm tội là một tội phạm cụ thể.

  ppt38p hoa_dai91 25-06-2014 85 11   Download

 • Đồng phạm là hình thức phạm tội đặc biệt, có nhiều người cùng tham gia vào quá trình thực hiện tội phạm, do đó việc xác định các giai đoạn thực hiện tội phạm và vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có nhiều điểm khác biệt so với trường hợp phạm tội riêng lẻ. Làm rõ những vấn đề này là căn cứ để phân hóa trách nhiệm hình sự đúng đắn, giải quyết trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm một cách công bằng, bình đẳng, đảm bảo nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  doc13p phithanhchung 01-03-2017 60 9   Download

 • Nghiên cứu nhân thân người phạm tội chính là dựng lại còn đường phạm tội của người đấy. Ý thức được tầm quan trọng của nhân thân trong cơ chế hành vi phạm tội, định tội danh, định khung và quyết định hình phạt một cách chính xác và xuất phát từ yêu cầu của hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa tội phạm trộm cắp tài sản phát sinh trong thời gian tới của các cấp chính quyền tại Bình Dương.

  pdf96p hdwwkjalhfwfwa 07-05-2019 63 8   Download

 • "Bài giảng Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp công cụ để định tội danh đối với các hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

  ppt47p nguaconbaynhay8 13-10-2020 4 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Đề cương Luật Hình sự - Phần các tội phạm: Định tội danh đối với tội phạm hoàn thành để tìm hiểu khái niệm về tội phạm, tội phạm chưa hoàn thành, tội phạm hoàn thành, bản chất của tội phạm, nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của tội phạm... Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  doc30p forbear69 05-03-2010 568 226   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hành vi phạm tội
p_strCode=hanhviphamtoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2