intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ chuyên gia ecocin

Xem 1-1 trên 1 kết quả Hệ chuyên gia ecocin
  • Trong chương này chúng tôi sẽ giới thiệu một cách tổng quát về MYCIN và EMYCIN cũng như các ưu điểm của những công cụ này trong việc xây dựng một hệ chuyên gia. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số thành tựu đã đạt được với các hệ chuyên gia.Chương 2 sẽ giới thiệu các đặc điểm cơ bản các bước xây dựng hệ ECOCIN phù hợp với một hệ chuyên gia tư vấn về các hoạt động của doanh nghiệp. Chương 3 mô tả các tính năng và nêu chi tiết các bước cài đặt cho hệ...

    pdf0p cancer23 27-08-2012 281 70   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ chuyên gia ecocin
p_strCode=hechuyengiaecocin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2