intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống chính quyền nhà nước

Xem 1-20 trên 557 kết quả Hệ thống chính quyền nhà nước
 • Xã,phường,thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở,trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các công việc hàng ngày của nhân dân.Trong hệ thống chính trị ở nước ta,chính quyền cơ sở có một vị trí vô cùng quan trọng,là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân,

  doc8p phucphamcong 09-04-2011 1161 191   Download

 • Thể chế chính trị của nhà Lý được hoàn thiện trong các thế kỷ XI – XIII (từ 1010 – 1225) là một chế độ chính trị ổn định và thống nhất, trên có vua, dưới vua là hệ thống chính quyền nhà nước thống nhất từ trung ương tới địa phương. Điều hành hệ thống chính quyền nhà nước thống nhất của nhà Lý là đội ngũ quan chức đông đảo được tuyển chọn bằng nhiều hình thức khác nhau. Cùng tìm hiểu rõ hơn về bộ máy chính quyền thời Lý trong bài viết sau đây.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 182 19   Download

 • Tài liệu bồ dưỡng ngạnh chuyên viên và tương đương - Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị. Chuyên đề nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị nói chung và Việt Nam nói riêng về nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

  pdf17p nomoney3 10-02-2017 514 60   Download

 • Chính quyền địa phương là một bộ phận cấu thành hữu cơ của hệ thống chính quyền nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

  pdf8p eight_12 06-03-2014 595 72   Download

 • Lưu ý: - HT.NSNN gồm 2 cấp: NSTƯ & NS các cấp chính quyền địa phương. - HT.NSNN gồm 4 khâu: NSTƯ, NS Tỉnh Thành phố thuộc TƯ, NS huyện & cấp tương đương, NS xã & cấp tương đương. - HTNSNN gồm bao nhiêu khâu là tùy vào đặc điểm KTXH từng thời kỳ và điều kiện từng quốc gia.

  ppt44p mientrung102 29-01-2013 285 33   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các quan điểm khoa học khác nhau về cải cách bộ máy nhà nước, hệ thống chính quyền địa phƣơng; đề tài khái quát hệ thống chính quyền địa phương từ năm 1945 đến nay, những quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền tỉnh, đánh giá thực trạng cải cách bộ máy nhà nước, tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp tỉnh trên cơ sở tiêu chí nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

  pdf13p vophongvouu 12-04-2017 74 13   Download

 • Vấn đề đầu tiên của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là làm sai không chỉ có lý thuyết tiến bộ mà còn cần hiện thực hóa lý thuyết ấy trong những bước đi thực tiễn chắc chắn. Việc xây dựng hệ thống lý thuyết nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cơ chế thị trường phải chính xác, năng động và thiết thực.

  pdf6p kequaidan 07-10-2019 37 8   Download

 • Chuyên đề 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về nhà nước hệ thống chính trị, vị trí của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị nước Việt Nam cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm cơ sở cho việc nghiên cứu các chuyên đề sau của chương trình bồi dưỡng cán sự.

  pdf18p nomoney3 10-02-2017 65 7   Download

 • Lịch sử hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản và một số vấn đề cải cách chính quyền địa phương Nhật Bản hiện nay Quan hệ lao động có thể chấm dứt vì nhiều sự kiện pháp lí khác nhau, đó là các trường hợp: hết hạn hợp đồng; thoả thuận chấm dứt hợp đồng; mục đích của hợp đồng đã đạt được; quyết định của toà án; NLĐ chết; một bên đơn phương chấm dứt HĐLĐ....

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 65 4   Download

 • Chuyên đề 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về nhà nước hệ thống chính trị, vị trí của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị nước Việt Nam cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm cơ sở cho việc nghiên cứu các chuyên đề sau của chương trình bồi dưỡng cán sự.

  pdf18p kexauxi3 10-09-2019 32 0   Download

 • Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay (2014), tỉnh Bình Dương đã trải qua nhiều thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội v.v., bên cạnh tiến trình cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong quá trình đó, chính quyền tỉnh Bình Dương đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ tổ chức, quản lý và điều hành đời sống xã hội trong cả thời chiến và thời bình.

  pdf7p nguathienthan1 20-11-2019 10 0   Download

 • Quan niệm về hệ thống chính trị: từ những năm 1950 của thế kỷ XX, một số nước trên thế giới dùng từ HTCT, Là tổ hợp có tính chỉnh thể, Gồm các thể chế chính trị (nhà nước đảng chính trị, các phong trào xã hội, hệ thống bầu cử…), Được xây dựng trên cơ sở các quyền và chuẩn mực xã hội nhất định, Vận hành theo những cơ chế và nguyên tắc cụ thể, Nhằm thực thi quyền lực chính trị.(phương thức thực thi quyền lực chính trị)....

  ppt21p taonemay108 11-12-2010 1175 294   Download

 • Tầm quan trọng của hệ thống chính trị: Tổng hợp những vấn đề của thực tiễn chính trị, Tổng hợp các phương thức thực thi quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước, Mọi hành vi chính trị đều có mục tiêu là tham gia vào hệ thống chính trị nhằm tham gia vào phân bổ các giá trị xã hôị (lợi ích), Đời sống chính trị được xem xét trong một chỉnh thể.

  ppt26p taonemay108 11-12-2010 859 269   Download

 • Khái niệm, bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị 1.1. Khái niệm hệ thống chính trị Trong xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá...

  pdf220p paradise_12 04-01-2013 1409 265   Download

 • Hệ thống chính trị là tổng thể những tổ chức thực hiện quyền lực chính trị được xã hội chính thức thừa nhận. HTCT tư sản hiện đại thể hiện nền dân chủ tư sản, bao gồm: nhà nước tiêu biểu cho quyền lực công, với các cơ quan lập pháp (nghị viện), cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp

  pdf10p chaen_12 10-12-2013 1364 156   Download

 • Mối quan hệ giữa chính quyền Trung Ương và chính quyền địa phương Nhật Bản: Trong một cơ chế nhà nước thống nhất thường tồn tại hai mối quan hệ chính: một là, mối quan hệ tam quyền phân lập giữa các cơ quan lập pháp hành pháp tư pháp; hai là, mối quan hệ giữa chính quyền Trung Ương và địa phương. Mối quan hệ thứ hai này chủ yếu dựa trên các mặt hành chính, chính trị và tài chính. Ở Nhật Bản mối quan hệ giữa Trung Ương và địa phương cũng mang những đặc trưng cơ bản này....

  doc2p goldsea2 04-08-2010 418 72   Download

 • Chuyên đề 4: Chính quyền địa phương trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân không những chỉ đòi hỏi sự thay đổi của cơ cấu tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương, mà còn cả sự thay đổi tổ chức hoạt động của các cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương.

  pdf14p little_12 16-06-2014 175 27   Download

 • Vị trí, vai trò của hệ thống chính trị trong xã hội, thực hiện vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị của đảng cầm quyền, vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Vai trò của hệ thống chính trị mà hạt nhân là Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 118 13   Download

 • Các nước trên thế giới hiện nay đều phải xử lý quan hệ giữa đảng và nhà nước. Đây là hai tổ chức xã hội khác nhau, thể hiện rõ nhất về bộ máy, mục đích và phương thức hoạt động. Ở các nước chỉ có một đảng duy nhất, đảng cầm quyền không phải cạnh tranh với các đảng khác; từ đó chủ trương của đảng cầm quyền dễ dàng và nhanh chóng được nhà nước thông qua để trở thành pháp luật của nhà nước; điều đó có ưu điểm khi chủ trương của đảng là đúng đắn, nhưng cũng có nhược điểm khi chủ trương của đảng là sai lầm.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 31 3   Download

 • Qua gần 30 năm đổi mới, hệ thống chính trị Việt Nam ngày càng được hoàn thiện; Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được tổ chức hợp lý hơn, hoạt động hiệu quả hơn; cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ ngày càng phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 54 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống chính quyền nhà nước
p_strCode=hethongchinhquyennhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2