intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống chứng từ kế toán

Xem 1-20 trên 1177 kết quả Hệ thống chứng từ kế toán
 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên" nhằm làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp ở Việt Nam được quy định trong Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản và thông tư hướng dẫn thực hiện.

  pdf157p dongcoxanh25 27-06-2022 4 1   Download

 • Luận án "Kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành Việt nam" được thực hiện nhằm mục tiêu hệ thống hóa và làm rõ lý luận chung về KTQT với việc đánh giá HQHĐ trong DN, xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện KTQT để đánh giá HQHĐ của DN; Từ đó, khám phá thực trạng tại các DN lữ hành và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc thực hiện KTQT để đánh giá HQHĐ của các DN lữ hành Việt nam.

  pdf186p hoamaudon2510 16-06-2022 7 2   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán máy cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán; giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận nhanh nhất và có thể sử dụng ngay được bất kỳ phần mềm kế toán nào sẵn có tại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf209p tomjerry001 09-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng về công cụ đánh giá nói chung và công cụ đánh giá sử dụng cho học phần Nguyên lý kế toán nói riêng tại Khoa kế toán kiểm toán; Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trong việc vận dụng các công cụ đánh giá mới; Một số đề xuất nhằm vận dụng hiệu quả các công cụ đánh giá, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học đối với học phần Nguyên lý kế toán.

  pdf5p vimarillynhewson 17-05-2022 27 1   Download

 • Bài viết phân tích sự phát triển của tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 và tác động của nó đến hệ thống chính sách, pháp luật và kết quả hoạt động trên lĩnh vực này. Theo các tác giả, mặc dù có những thành tựu đáng khích lệ, tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế, trong đó đặc biệt là về tính toàn diện trong cách tiếp cận và tính đột phá trong chiến lược, giải pháp.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 12 2   Download

 • Bài viết đề xuất khái niệm "khả nghịch mở rộng", chúng tôi sẽ giới thiệu một lớp đặc biệt của các vành đa thức bậc hữu hạn hệ số nhị phân trong đó tất cả các đa thức đều khả nghịch hoặc khả nghịch mở rộng. Bằng cách khai thác các phần tử này, bài viết đề xuất một sơ đồ mật mã mới có tên là E-RISKE và chứng minh về mặt lý thuyết rằng hệ mật này không những tính toán hiệu quả mà còn chống lại được tấn công phân biệt bằng bản bản rõ được chọn (hay còn gọi là IND-CPA).

  pdf8p wangziyi_1307 26-04-2022 26 0   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình tính toán suy hao truyền sóng hai vùng trong đường hầm mỏ than hình chữ nhật, qua đó có thể xác định được điểm kỳ dị trong vùng truyền sóng vô tuyến. Mô hình được thử nghiệm đo thực tế tại mỏ than Khe Chàm 3-Tỉnh Quảng Ninh tại tần số 2.45GHz cho thấy mô hình chúng tôi đề xuất hoàn toàn phù hợp với kết quả đo mà chúng tôi thu được. Mô hình giúp cho việc thiết kế một hệ thống thông tin vô tuyến hoạt động hiệu quả trong đường hầm mỏ than.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 6 0   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu đạt được trong thiết kế mã kênh tiếp cận dung lượng cho hệ thống truyền thông trên cao (HAP) qua mô hình kênh chuyển mạch hai trạng thái. Đầu tiên, chúng tôi thực hiện tính toán dung lượng kênh không nhớ đầu vào rời rạc – đầu ra liên tục (DCMC) cho hệ thống HAP. Các đường cong dung lượng DCMC này thiết lập đường biên trên mà hiệu năng của hệ thống HAP sử dụng mã kênh được kỳ vọng đạt đến. Để đạt được điều này, chúng tôi đề xuất sử dụng mã chập không đều (IrCC) làm mã ngoài trong cơ chế mã hóa mã chập ghép nối nối tiếp (SCCC).

  pdf7p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Bài báo tập trung đưa ra quy trình tính toán thiết kế thiết bị chưng cất và mô phỏng quá trình tính toán thiết kế trên phần mềm MATLAB. Loại hỗn hợp, nồng độ, suất lượng và loại thiết bị là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tính toán. Mô phỏng tính toán thiết kế thiết bị chưng cất giúp tính toán hàng trăm phép tính khi có sự thay đổi của một thông số bất kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p linyanjun_2408 23-04-2022 18 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận, vai trò của bằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; mô tả kỹ thật thu thập bằng chứng tại công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt; minh họa kỹ thuật thu thập bằng chứng ở ông ty khách hàng.

  pdf105p badbuddy10 02-04-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa về mặt lý luận vai trò của bằng chứng kiểm toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính; các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; minh họa về các phương pháp thu thập bằng chứng đối cới một khách hàng của công ty... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p badbuddy10 02-04-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết kế toán, từ cơ bản đến nâng cao. Người học có thể tìm hiểu lý thuyết kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ thống câu hỏi và các bài tập thực hành phong phú. Nội dung giáo trình bao gồm có 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p cucngoainhan8 14-03-2022 50 0   Download

 • Dự báo phụ tải là hoạt động cần thiết của ngành điện nói chung và điện lực Kinh Môn nói riêng. Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng cho toàn thị xã Kinh Môn được tổng hợp từ nhu cầu tiêu thụ điện năng của các xã, thị trấn nên có tác dụng quan trọng trong việc phân vùng và phân nút phụ tải, làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống điện từ khâu truyền tải đến lưới phân phối.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đối tượng của tổ chức công tác kế toán. Chỉ ra được bản chất, nguyên tắc và nội dung tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ và báo cáo kế toán.

  pdf44p hoaanhdao709 19-01-2022 9 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng về tổ chức kế toán tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bao gồm: tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và phương pháp kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống ghi sổ kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm tra kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán.

  pdf156p hoaanhdao709 19-01-2022 27 7   Download

 • Việc thiết kế một bộ điều khiển PID số và kiểm tra chất lượng điều khiển của nó giữ một vai trò quan trọng trong các bài toán xây dựng bộ điều khiển cho các đối tượng trong tự động hóa qúa trình sản xuất. Bài viết trình bày chi tiết bài toán xây dựng và kiểm chứng bộ điều khiển số cho hệ thống tự động trên Matlab.

  pdf7p vishivnadar 17-01-2022 8 0   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ sở dữ liệu giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,…từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung

  pdf80p hoacomay097 06-01-2022 27 1   Download

 • (NB) Giáo trình giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,…từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung.

  pdf69p caphesuadathembotngot 26-12-2021 14 3   Download

 • Bài viết này tổng hợp, hệ thống các quy định về quản lý và lưu trữ tài liệu điện tử đối với các cơ quan, doanh nghiệp như là Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ Thông tin, Luật Lưu trữ, Luật Bảo hiểm, Luật Kế toán; Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định về thương mại điện tử, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ, Nghị định về công tác văn thư.

  pdf8p vimichaeldell 04-12-2021 28 0   Download

 • Tập bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chính là phục vụ công tác dạy và học học phần bắt buộc Tổ chức hạch toán kế toán cho đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng ngành Kế toán. Tập bài giảng trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, dễ hiểu với bố cục gồm 6 chương, kết thúc mỗi chương có câu hỏi ôn tập và bài tập liên quan đến nội dung của từng chương giúp người tìm hiểu có cái nhìn gần nhất, tổng hợp nhất về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf223p cucngoainhan3 19-11-2021 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống chứng từ kế toán
p_strCode=hethongchungtuketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2