intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống chứng từ kế toán

Xem 1-20 trên 1082 kết quả Hệ thống chứng từ kế toán
 • Luận văn tìm ra những bất cập trong hệ thống chứng từ kế toán của các ban quản lý dự án qua trường hợp cụ thể của Ban quản lý Dự án Phát triển giáo dục THPT – Dự án được Nhà tài trợ (Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB) đánh giá là Dự án hoạt động hiệu quả nhất trong số các Dự án giáo dục hiện nay. Từ đó đề xuất một số biện pháp hoàn thiện không chỉ nhằm giúp Dự án hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra, mà còn cung cấp nguồn thông tin tham khảo cho các dự án giáo dục khác cũng như những hoạt động giáo dục có thể được tổ chức theo mô hình dự án.

  pdf15p praishy3 12-03-2019 32 1   Download

 • Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc: Là hệ thống chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc có yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi. Đối với loại chứng từ này, nhà nước tiêu chuẩn hóa về quy cách biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh và phương pháp lập và áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.

  doc2p lanwangji 20-02-2020 13 2   Download

 • Theo điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.

  doc4p lanwangji 20-02-2020 36 1   Download

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp, giải thích nội dung và phương pháp ghi chứng từ kế toán.

  pdf73p viflorida2711 30-10-2020 5 0   Download

 • Chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị BHXH thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế độ này....

  doc9p catbui 07-05-2009 1359 497   Download

 • Nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán đối với chỉ tiêu tiền lương, chỉ tiêu vật tư và chỉ tiêu tiền tệ

  doc25p catbui 07-05-2009 1308 431   Download

 • Tài liệu Kế toán doanh nghiệp xây lắp (năm 2008) giới thiệu tới người đọc các nội dung co bản trong công tác kế toán doanh nghiệp xây lắp; hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp; một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 Tài liệu.

  pdf188p doinhugiobay_09 06-01-2016 283 83   Download

 • phần 2 cuốn sách "hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ" trình bày các phụ lục về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế toán. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p bautroibinhyen3 21-11-2016 159 41   Download

 • Tài liệu tham khảo HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

  doc3p retcl83 18-03-2013 774 37   Download

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 1 trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp, giải thích nội dung và phương pháp ghi chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp, và nhiều mẫu biên bản, chứng từ,... ngành Kế toán.

  pdf157p qlngoc 16-05-2014 129 29   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) cung cấp cho người đọc các nội dung liên quan đến Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp như: Hệ thống chứng từ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf268p doinhugiobay_00 05-11-2015 143 26   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 08-01-2016 89 7   Download

 • Chương 3 Phương pháp chứng từ kế toán giới thiệu với các bạn như nội dung và ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, trình tự xử lý, luân chuyển chứng từ kế toán.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 85 6   Download

 • Bài viết trình bày nội dung cơ bản của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf5p quachquachthoa 07-12-2019 21 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những lí luận về bản chất, vai trò, nguyên tắc, nội dung tổ chức chứng từ kế toán để chỉ ra những bất cập của hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin (Vimcc). Từ đó, tác giả đưa ra phương hướng hoàn thiện chứng từ kế toán tại Vimcc.

  pdf14p praishy3 12-03-2019 25 5   Download

 • Là kế toán bạn cần biết phân loại, sắp xếp các loại chứng từ kế toán một cách có khoa học nhất. Để khi cần có thể tìm kiếm được nhanh nhất. Vì vậy chúng ta cần hệ thống các loại chứng từ trước khi in để kẹp cùng hoá đơn gốc.

  doc4p lanwangji 20-02-2020 9 0   Download

 • Chứng từ kế toán là tài liệu gốc, có tính bằng chứng, tính pháp lý và kiểm kê là phương pháp kiểm tra trực tiếp, tại chỗ số hiện có của các loại tài sản nhằm đối chiếu với số liệu do kế toán cung cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p lanwangji 20-02-2020 22 0   Download

 • Như chúng ta đã biết công việc của một kế toán là các bạn phải biết kiểm tra, nhập liệu với rất nhiều giấy tờ cụ thể là các hóa đơn, các chứng từ. Vì vậy các bạn phải biết và nắm rõ kỹ năng nhận diện các chứng từ trong kế toán thì mới có thể đảm đang tốt công việc của mình, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nhận diện các chứng từ kế toán thông qua một số kỹ năng được giới thiệu sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p lanwangji 20-02-2020 20 0   Download

 • Hệ thống tài khoản kế toán của các đơn vị BHXH được xây dựng theo nguyên tắc dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị BHXH có vận dụng nguyên tắc phân loại và mã hóa của hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

  doc3p catbui 07-05-2009 1175 331   Download

 • Học xong chương này, sinh viên phải nắm được lịch sử phát triển và bản chất chứng từ kế toán, ý nghĩa, tác dụng của chứng từ kế toán, hiểu rõ khái niệm, nội dung bản chứng từ và hệ thống bản chứng từ kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, nắm được qui trình luân chuyển chứng từ kế toán trong một đơn vị kế toán, hiểu được khái niệm, phương pháp tiến hành kiểm kê tài sản trong đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf24p ntgioi120403 06-11-2009 9312 7617   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
937 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống chứng từ kế toán
p_strCode=hethongchungtuketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2