Hệ thống grid

Xem 1-20 trên 33 kết quả Hệ thống grid
 • Tóm tắt nội dung khóa luận Khóa luận thực hiện nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề chung của công nghệ Grid về mặt khái niệm, kiến trúc của một hệ thống Grid và những ích lợi của Grid mang lại. Cungcấp một cái nhìn tổng quan về Grid. Tìm hiểu mô hình hoạt động của gói phần mềm Globus Toolkit, một gói phần mềmgiúp xây dựng một hệ thống Grid, các vấn đề khi thực hiện triển khai tạo dựng một hệ thống Grid với Globus Toolkit. ...

  pdf69p chieu_mua 26-08-2012 56 17   Download

 • Hệ thống song song phân cụm và Tính toán lưới ( Cluster and Grid Cumputing) Một hệ thống tính toán song song phân cụm (Cluster/bó) là một hệ thống máy tính cục bộ bao gồm một tập các máy tính độc lập và một mạng liên kết giữa các máy tính.

  pdf100p xuongrong_battien 16-10-2011 418 45   Download

 • Hệ thống điện là hệ thống lớn, thời gian thực, chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu thời tiết, kinh tế xã hội và là nguồn động lực cho sự phát triển của nhân loại.

  pdf8p sea123123 23-06-2013 58 19   Download

 • Hệ thống điện là hệ thống lớn, thời gian thực, chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu thời tiết, kinh tế xã hội và là nguồn động lực cho sự phát triển của nhân loại. Do sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật đo lường, điều khiển thông minh và hệ thống truyển thông hiện đại dựa trên nền tảng kỹ thuật số tích hợp tất cả các lĩnh vực hoạt động tronệ thống điện tại từng vị trí và từng thời điểm.

  pdf15p lilinz 01-07-2013 46 9   Download

 • NETWORKED SYSTEMS RELIABILITY Many physical problems (e.g., computer networks, piping systems, and power grids) can be modeled by a network. In the context of this chapter, the word network means a physical problem that can be modeled as a mathematical graph composed of nodes and links (directed or undirected) where the branches have associated physical parameters such as flow per minute, bandwidth, or megawatts. In many such systems, the physical problem has sources and sinks or inputs and outputs, and the proper operation is based on connection between inputs and outputs....

  pdf48p vaseline 23-08-2010 62 11   Download

 • Chương 5. Quản trị mạng và các hệ thống quản trị based polling. Với kỹ thuật này, khi một thiết bị hỏng, agent sẽ cố gắng gửi thông báo (trap) về module quản trị, module này sẽ thực hiện truy vấn đến thiết bị đó để xác định chi tiết của vấn đề. Đây là một hướng tiếp cận tốt nhằm giảm thiểu lưu lượng thông tin quản lý.

  pdf23p caott3 20-05-2011 83 30   Download

 • Chương 3. Giới thiệu bộ Globus Toolkit phiên bản 3.2 * GRAM reporter chịu trách nhiệm gửi các thông tin về cấu trúc (như khả năng giữ chỗ, số lượng hàng đợi,… ) và trạng thái (như số lượng các node, số node đang đang sẵn sàng, các công việc đang thực hiện, ….) của bộ lập lịch cục bộ cho hệ thống Information Service (ở đây là MDS). Pre-WS GRAM có thể sử dụng module Global Access to Secondary Storage (GASS) để truyền các file dữ liệu và kết quả về client.

  pdf23p caott3 20-05-2011 87 21   Download

 • Trong vài năm trở lại đây tính toán mạng lƣới đã phát triển mạnh mẽ, mở ra các giải pháp mới cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng tính toán lớn. Grid computing có thể đƣợc sử dụng cho các bài toán nghiên cứu về sinh học, y học, vật lý, hoá học...cũng nhƣ các ứng dụng trong phân tích và đánh giá tài chính, khai thác dữ liệu và rất nhiều các loại ứng dụng khác.

  pdf53p chieuwindows23 01-06-2013 43 21   Download

 • [1] L. McKnight và S. Bradner (2004) "không dây lưới: Phân phối tài nguyên chia sẻ bởi các thiết bị di động, trạng du canh, và cố định, máy tính IEEE Internet, -, 24-31. [2] IEEE (1997) "IEEE tiêu chuẩn cho công nghệ thông tin - Viễn thông và trao đổi thông tin giữa hệ thống.

  pdf33p banhbeo4 08-11-2011 29 7   Download

 • [1] L. McKnight và S. Bradner (2004) "không dây lưới: Phân phối tài nguyên chia sẻ bởi các thiết bị di động, trạng du canh, và cố định, máy tính IEEE Internet, -, 24-31. [2] IEEE (1997) "IEEE tiêu chuẩn cho công nghệ thông tin - Viễn thông và trao đổi thông tin giữa hệ thống.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 34 7   Download

 • Ch−¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max → Trang User Grids + Grid object automation: Active grids when created: Chọn + Auto grid: → Word space: Chọn → Trang option + Marker: Display: Chọn + General: Snap Strength: 3 Angle: 15 + Translation: Use Axis Constraint: Chọn → Trang Snap: Grid Point: bật So¹n bµi: NguyÔn giang.............................................................................................................

  pdf10p samsung8 16-11-2011 34 5   Download

 • Bài giảng Máy phân tích sự trễ thế năng nêu lên 3 hệ thống của máy phân tích bao gồm hệ thống đẩy (repeller grid), hệ thống làm trễ (retarding grid), hệ thống hủy electron (electron suppression grid). Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf10p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 20 2   Download

 • Lưới định vị xuất hiện Như bạn thấy, lưới định vị là hệ thống các đường chấm chấm màu xám bày ra dọc ngang miền vẽ, phù hợp với vạch chia của thước đo. Người ta thường gọi giao điểm của những đ ường chấm chấm như vậy là mắt lưới (grid dot).

  pdf4p nguyentuanvivina 08-09-2011 71 26   Download

 • Chương 4. Phát triển ứng dụng với bộ Globus Toolkit 3.2 các yêu cầu cần thiết về môi trường thực thi của ứng dụng để tìm các host thích hợp. Các nhà phát triển cũng nên quan tâm đến các yếu tố như về môi trường thực thi, tính khả chuyển của ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành, … để tăng số lượng các host mà ứng dụng có thể thực thi. 4.2.10.

  pdf23p caott3 20-05-2011 73 24   Download

 • This is the first book dedicated solely to the subject of implementing Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control. It was only a matter of time before such a book was published. With the first release (10.1) of Grid Control roughly seven years ago, Oracle ushered in a true system management product. The latest release (10.2) of the product is enjoying large-scale adoption by companies looking to centrally manage their complete IT infrastructure—not just their Oracle systems, but non-Oracle ones as well....

  pdf40p vongsuiphat 04-01-2010 97 22   Download

 • Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control Implementation Guide and many other types of targets as well. It is best practice to run either Grid Control or Database Control, but not both, although you can run both concurrently. Grid Control vs. AS Control How is Grid Control different from Application Server (AS) Control? In short, as just one of many target types it monitors, Grid Control monitors the Oracle Application Server, whereas AS Control administers the Oracle Application Server.

  pdf10p vongsuiphat 04-01-2010 97 10   Download

 • Thời gian chế biến là tổng hợp của thời gian truyền dữ liệu từ giai đoạn trước của các đường ống dẫn đến giai đoạn trong câu hỏi và thời gian xử lý trên các nút lưới. Các tiêu chí này không chỉ bao gồm các thuộc tính tĩnh nhưng cũng rất năng động như mạng hoặc hệ thống

  pdf23p kimku16 11-10-2011 28 8   Download

 • Cuối cùng, nó là nhà thiết kế ứng dụng hoặc dịch vụ có thể xác định mối quan hệ giữa các chức năng này. (a) Abstraction / ảo hóa. Lưới điện có tiềm năng đặc biệt để tóm tắt các chức năng tùy biến vô hạn từ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản và các tài nguyên liên quan. Mức độ trừu tượng trong một môi trường Grid cho phép hỗ trợ cho nhiều loại ứng dụng sáng tạo

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 28 8   Download

 • Cuối cùng, nó là nhà thiết kế ứng dụng hoặc dịch vụ có thể xác định mối quan hệ giữa các chức năng này. (a) Abstraction / ảo hóa. Lưới điện có tiềm năng đặc biệt để tóm tắt các chức năng tùy biến vô hạn từ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản và các tài nguyên liên quan. Mức độ trừu tượng trong một môi trường Grid cho phép hỗ trợ cho nhiều loại ứng dụng sáng tạo

  pdf38p banhbeo4 08-11-2011 30 7   Download

 • Mở đầu Hiển thị thông tin Điều khiển và xác định Thể hiện về thông tin Các kiểu hiển thị thông tin Phân loại thông tin Các mẫu hiển thị Vertical List Infinite List Thumbnail List Grid Film Strip

  pdf59p duylong2091 08-04-2013 21 4   Download

Đồng bộ tài khoản