intTypePromotion=3

Hệ thống không dây

Xem 1-20 trên 4764 kết quả Hệ thống không dây
 • Chương 2 trình bày các nguyên tắc căn bản của truyền thông không dây như: Phổ điện từ, các đặc tính và mô hình truyền không dây, truyền số liệu kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số, các kỹ thuật điều biến trong các hệ thống không dây, đa truy nhập trong các hệ thống không dây, khái niệm tế bào, chế độ mạch và gói, giới thiệu về các tầng mạng.

  pdf58p namthangtinhlang_04 15-11-2015 105 39   Download

 • Hệ thống này nằm trong chương trình bảo dưỡng dự báo nhằm duy trì và cải thiện độ tin cậy của nhà máy. Ngoài ra trong danh mục theo dõi của hệ thống không dây còn có thêm các quạt thông gió vỏ bao cách âm tuabin là những bộ phận khó tiếp cận.

  pdf6p trannguyen1111 10-07-2010 60 13   Download

 • Trang b cho sinh viên các kiên thức vê truyên thông tin trong môi trường vô tuyên:các he thông không dây hien đại; he thông vô tuyên tê bào; truyên sóng trong môi...

  pdf2p hauiluong88 23-06-2011 91 9   Download

 • Bài giảng "Chương 2: Các nguyên tắc căn bản của truyền thông không dây" trình bày các nội dung sau: Giới thiệu chung, phổ điện từ, các đặc tính và mô hình truyền không dây, truyền số liệu kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số, các kỹ thuật điều biến trong các hệ thống không dây, đa truy nhập trong các hệ thống không dây, khái niệm tế bào, chế độ mạch và gói, giới thiệu về các tầng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p cobetocxul8 04-09-2015 59 8   Download

 • Chương 4 - Giám sát các hoạt động giao tiếp. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Kiểm tra mạng, các hệ thống phát hiện xâm nhập, các hệ thống không dây, các đặc điểm của các phần mềm gửi nhận thông điệp, phát hiện gói.

  ppt33p nhanmotchut_1 04-10-2016 97 7   Download

 • Bài giảng "Truyền thông không dây - Giới thiệu" do Đặng Lê Khoa biên soạn trình bày các nội dung về: Giới thiệu hệ thống DCS (Digital Communication system); kênh truyền (Channel); định dạng và điều chế dải gốc (Formatting & Baseband modulation); bộ cân bằng, phân tập, và đan xen (Equalization, Diversity & Interleaving); mã hóa kênh (Channel coding); điều chế đa sóng mang (Multicarrier modulation); các kỹ thuật đa truy cập (Multiple Access Techniques); giới thiệu một số chuẩn trong truyền thông khôn...

  ppt7p nhq_khtn 12-03-2011 226 55   Download

 • BRIEF HISTORY OF RF AND MICROWAVE WIRELESS SYSTEMS The wireless era was started by two European scientists, James Clerk Maxwell and Heinrich Rudolf Hertz. In 1864, Maxwell presented Maxwell's equations by unifying the works of Lorentz, Faraday, Ampere, and Gauss. He predicted the propagation of electromagnetic waves in free space at the speed of light. He postulated that light was an electromagnetic phenomenon of a particular wavelength and predicted that radiation would occur at other wavelengths as well.

  pdf9p vaseline 30-08-2010 101 23   Download

 • Bài giảng Mạng không dây và di động - Chương 2 trình bày các nguyên tắc căn bản của truyền thông không dây. Các nội dung chính trong chương này gồm: Phổ điện từ, các đặc tính và mô hình truyền không dây, truyền số liệu kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số, các kỹ thuật điều biến trong các hệ thống không dây,...và các nội dung khác.

  pdf59p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 86 14   Download

 • Công nghệ điều chế số đa sóng mang trực giao (OFDM) đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông không dây. Tuy nhiên các hệ thống OFDM lại chịu tác động rất lớn bởi hiện tượng phi tuyến gây ra bởi các bộ khuếch đại công suất cao (HPA) và bởi kênh truyền. Thuật toán thích nghi đã được sử dụng để thiết kế bộ dự đoán méo và bộ cân bằng nhằm loại bỏ các yếu tố phi tuyến này.

  pdf4p uocvongxua10 18-09-2015 41 5   Download

 • Thời cổ: Khói thuốc, bồ câu đưa thư, …Sóng vô tuyến được phát minh 1880 bởi Marconi. Nhiều hệthống vô tuyến không dây được phát triển công phu trong vàsau chiến tranh thứ 2. Điện thoại tếbào được phát triển từ 1988, đến nay khoảng 3 tỉthuê bao.

  pdf36p huemanvdoc 23-11-2009 443 212   Download

 • Tổng quan về mạng không dây Lịch sử phát triển Các thử thách thiết kế Các mạng hiện tại và tương lai Mạng điện thoại tế bào Mạng máy tính không dây 2. Hệ thống truyền thông số Tại sao phải truyền thông số Hệ thống truyền thông số cơ bản 3. Một số khái niệm 1.

  pdf36p muaythai4 29-10-2011 281 75   Download

 • 2. Kết nối mạng không dây doanh nghiệp: Chuẩn 802.16a được dùng làm cơ sở để liên thông các mạng LAN không dây, hotspot WiFi 802.11 hiện có. Doanh nghiệp có thể tự do mở rộng qui mô văn phòng mà môi trường mạng cục bộ vẫn được liền lạc nếu có mạng trung gian không dây chuẩn 802.16a. 3. Băng rộng theo nhu cầu. Hệ thống không dây cho phép triển khai hiệu quả ngay cả khi sử dụng ngắn hạn.

  pdf15p caott3 20-05-2011 129 62   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: tổng quan về truyền thông không dây', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf149p lavie8 22-06-2011 191 61   Download

 • Wireless Communication Systems The RF and microwave wireless communication systems include radiolinks, troposcatter=diffraction, satellite systems, cellular=cordless=personal communication systems (PCSs)=personal communication networks (PCNs), and wireless localarea networks (WLANs). The microwave line-of-sight (LOS) point-to-point radiolinks were widely used during and after World War II. The LOS means the signals travel in a straight line. The LOS link (or hop) typically covers a range up to 40 miles....

  pdf31p vaseline 30-08-2010 119 40   Download

 • Review of Waves and Transmission Lines At low RF, a wire or a line on a printed circuit board can be used to connect two electronic components. At higher frequencies, the current tends to concentrate on the surface of the wire due to the skin effect.

  pdf57p vaseline 30-08-2010 91 24   Download

 • Receiver System Parameters A receiver picks up the modulated carrier signal from its antenna. The carrier signal is downconverted, and the modulating signal (information) is recovered. Figure 5.1 shows a diagram of typical radio receivers using a double-conversion scheme. The receiver consists of a monopole antenna, an RF amplifier, a synthesizer for LO signals, an audio amplifier, and various mixers, IF amplifiers, and filters.

  pdf23p vaseline 30-08-2010 79 23   Download

 • Radar and Sensor Systems Radar stands for radio detection and ranging. It operates by radiating electromagnetic waves and detecting the echo returned from the targets. The nature of an echo signal provides information about the target—range, direction, and velocity. Although radar cannot reorganize the color of the object and resolve the detailed features of the target like the human eye, it can see through darkness, fog and rain, and over a much longer range.

  pdf47p vaseline 30-08-2010 82 20   Download

 • Various Components and Their System Parameters An RF and microwave system consists of many different components connected by transmission lines. In general, the components are classified as passive components and active (or solid-state) components. The passive components include resistors, capacitors, inductors, connectors, transitions, transformers, tapers, tuners, matching networks, couplers, hybrids, power dividers=combiners, baluns, resonators, filters, multiplexers, isolators, circulators, delay lines, and antennas. ...

  pdf38p vaseline 30-08-2010 74 19   Download

 • Multiple-Access Techniques Three commonly used techniques for accommodating multiple users in wireless communications are frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), and code division multiple access (CDMA). Frequency division multiple access and TDMA are old technologies and have been used for quite a while. Code division multiple access is the emerging technology for many new cellular phone systems. This chapter will brie¯y discuss these techniques.

  pdf10p vaseline 30-08-2010 61 17   Download

 • Antenna Systems The study of antennas is very extensive and would need several texts to cover adequately. In this chapter, however, a brief description of relevant performances and design parameters will be given for introductory purposes. An antenna is a component that radiates and receives the RF or microwave power. It is a reciprocal device, and the same antenna can serve as a receiving or transmitting device. Antennas are structures that provide transitions between guided and free-space waves. ...

  pdf44p vaseline 30-08-2010 84 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hệ thống không dây
p_strCode=hethongkhongday

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản