intTypePromotion=1
ADSENSE

Heaps hợp nhất được

Xem 1-0 trên 0 kết quả Heaps hợp nhất được
  • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 5 - Heap nhị thức. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về các heap hợp nhất được; thời gian chạy của các thao tác lên heaps hợp nhất được; định nghĩa cây nhị thức; đặc tính của cây nhị thức; tính chất của heap nhị thức và một sô kiến thức khác.

    ppt32p cocacola_09 26-11-2015 56 3   Download

  • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 6 - Fibonacci Heaps nêu lên cấu trúc của Fibonacci Heap; các thao tác lên Heap hợp nhất được; cây nhị thức không thứ tự; tạo một Fibonacci Heap mới; chèn một nút vào Fibonacci Heap; hợp nhất hai Fibonacci Heap;... Mời các bạn tham khảo.

    ppt41p cocacola_09 26-11-2015 53 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Heaps hợp nhất được
p_strCode=heapshopnhatduoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2