intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp định thương mại đa phương

Xem 1-20 trên 100 kết quả Hiệp định thương mại đa phương
 • Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Tìm hiểu một số hiệp định thương mại hàng hóa của WTO, tìm hiểu một số hiệp định thương mại dịch vụ của WTO, tìm hiểu các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (TRIPS).

  pdf17p ngocbattrac7 04-01-2018 106 15   Download

 • Quan hệ thương mại Viêt - Mỹ là một nhân tố rất quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt - Mỹ kể từ sau kết thúc chiến tranh Việt Nam. Bình thường hoá quan hệ Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại là chủ trương quan trọng và nhất quán của Đảng và nhà nước ta về mở rộng, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại nhằm thực hiện nhiệm vụ do Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá VIII ) đã đề ra “Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi...

  doc36p kimnamcute 16-10-2010 799 386   Download

 • Đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hàn Quốc được Hàn Quốc đưa ra từ năm 2009. Sau đó, hai bên đã nhất trí nghiên cứu khả năng thúc đẩy và tính khả thi của Hiệp định này nhằm mở rộng kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước. Cho đến nay, Nhóm Công tác Chung về FTA Việt Nam – Hàn Quốc đã hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động của một Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do song phương giữa Việt Nam và...

  pdf12p motorola_12 01-06-2013 119 22   Download

 • Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (tiếng Anh: General Agreement on Trade in Services, viết tắt là GATS) là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ chứ không chỉ điều chỉnh một mình lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước đó....

  pdf72p lanlan38 02-04-2013 79 10   Download

 • Bài viết Các hiệp định thương mại tự do và vấn đề thu hút vốn FDI vào Việt Nam trình bày: Việt Nam đã và đang thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất lớn từ nhiều thành phần kinh tế quốc tế. Đầu tư nước ngoài đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương với nhiều quốc gia và khu vực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p dangthitrangtrang 07-05-2018 79 9   Download

 • Trong thời gian qua, đã có một số nghiên cứu trong và ngoài nước về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tập trung vào khía cạnh giới trong phát triển nguồn nhân lực, hoặc phát triển nguồn nhân lực nữ trong bối cảnh Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại (HĐTM) song phương và đa phương như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), các HĐTM tự do mới được ký kết trong năm 2014-2015 với Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, v.v.

  pdf11p kethamoi 01-10-2019 14 1   Download

 • Ngày nay, trong xu thế hội nhập kinh tế, ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào các tổ chức quốc tế, các quốc gia cùng nhau ký các hiệp định hợp tác song phương, đa phương với nhau để cùng phát triển. Trong xu thế đó, Việt Nam cũng đã nổ lực để hội nhập nền kinh tế thế giới. Việt Nam đã ký kết trên 100 hiệp định song phương và đa phương, trong đó quan trọng nhất là hiệp định Việt – Mỹ. Hiệp định này đã khẳng định rằng Việt Nam luôn mong muốn chuyển...

  pdf32p hayateuw125 11-10-2011 198 54   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế, các thiết chế thương mại quốc tế cơ bản định thương mại đa phương trong khuôn,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 276 34   Download

 • Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng kể từ khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao tháng 1 năm 1979 và ký hiệp định thương mại song phương tháng 7 năm 1979. Điều này đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa hai nước do quan điểm khác biệt về hệ thống xã hội, hệ thống chính trị, ý thức hệ. Bài viết phân tích nguyên nhân các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từ quan điểm của hai bên.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 124 24   Download

 • Ngày nay, xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá là xu thế chung của các nước, các khu vực và toàn thế giới. Các nước ngày càng phát triển thì càng phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn trên tinh thần hợp tác bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và cùng có lợi. Việt Nam từ khi mở cửa kinh tế đến nay đã thu được nhiều thành công, mà thành công trong phát triển kinh tế là rất quan trọng. Cán cân thương mại giữa Việt Nam và các nước ngày càng lớn. Trên con đường hội nhập...

  pdf89p ngochanh 28-07-2009 603 215   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sự phát triển với phương châm“đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế ”.Một trong những thị trường có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng đó là Mỹ. Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này chẳng những tạo điều kiện thuận lợi...

  pdf56p ngochanh 31-07-2009 363 108   Download

 • Từ những năm đầu của thập niên 1990, song song với quá trình toàn cầu hoá, chủ nghĩa khu vực (regionalism) đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về lượng và về chất. Trước đó, chủ nghĩa khu vực thường mang hình thái khu vực mậu dịch tự do (Free Trade Area) nhưng kể từ thập niên 1990, hình thái FTA (Free Trade Agreement) song phương hoặc nhiều bên trở nên phổ biến hơn, với phạm vi hợp tác rộng hơn, không chỉ giới hạn trong việc thực hiện tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ mà còn cả xúc tiến và tự...

  doc6p mlsfync 26-04-2011 235 49   Download

 • Tổ chức Thương mại thế giới (WTO): Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ra đời ngày 1/1/1995. Tiền thân của WTO là Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan (GATT), thành lập 1947. Trong gần 50 năm hoạt động, GATT là công cụ chính của các nước công nghiệp phát triển nhằm điều tiết thương mại hàng hóa của thế giới. WTO là kết quả của vòng đàm phán Uruguay kéo dài 8 năm (1987 – 1994), để tiếp tục theå chế hóa và thiết lập trật tự mới trong hệ thống thương mại đa phương...

  pdf29p hayateuw125 11-10-2011 120 25   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sự phát triển với phương châm“đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế ”.Một trong những thị trường có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng đó là Mỹ. Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này chẳng những tạo điều kiện thuận lợi để...

  pdf57p thu_nguyet 27-07-2010 108 20   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sự phát triển với phương châm“đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế ”.Một trong những thị trường có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng đó là Mỹ. Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này chẳng những tạo điều kiện thuận lợi...

  pdf58p chipmoon 05-09-2012 70 14   Download

 • Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng sâu và rộng hơn vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tháng 7-1995, Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN và nhanh chóng tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA). Tháng 11-1998, Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ngày 13-7-2000, Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ. và hiện nay đang tích...

  pdf93p ngochanh 28-07-2009 1600 527   Download

 • Trong bối cảnh thế giới có nhiều sự thay đổi theo xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, Việt Nam chúng ta cũng đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là trên phương diện kinh tế với những thành tựu to lớn đạt được trong những năm vừa qua. Những thành tựu đó không chỉ đem lại sự phát triển phồn vinh cho nền kinh tế, cuộc sống ấm no cho nhân dân mà còn góp phần quan trọng mang lại sự ổn định về các mặt chính trị và xã hội. Với phương châm...

  pdf99p ngochanh 29-07-2009 784 280   Download

 • Hệ thống các hiệp định của WTO Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Hiệp định Marrakesh) Các hiệp định Thương mại đa phương Phụ lục 1A. Các hiệp định đa phương về thương mại hàng hóa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại 1994 (GATT 1994) Hiệp định Nông nghiệp Hiệp định về việc Áp dụng các biện pháp vệ sinh và Kiểm dịch động thực vật Hiệp định về Hàng dệt và May mặc Hiệp định về các Hàng rào...

  pdf26p cnkbmt10 27-10-2011 96 13   Download

 • Năm 2012, Việt Nam kỷ niệm 10 năm ngày Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệu lực, 5 năm ngày chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nhìn lại và cùng suy ngẫm về những vấn đề thương mại quốc tế mà Việt Nam đã làm được và/hoặc phải đối mặt trong khuôn khổ tổ chức này nói riêng cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung....

  pdf47p esc_12 30-07-2013 64 12   Download

 • Vấn đề khúc mắc hiện nay ở vòng đàm phán đa phương Doha của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được thể hiện qua sự gia tăng của các hiệp định thương mại song phương và đa phương chấp thuận các đối xử ưu đãi với từng đối tác thương mại riêng rẽ (thường được hiểu là hiệp định ưu đãi, khu vực hay hiệp định thương mại tự do (RTA)), cũng như việc duy trì áp dụng những biện pháp gọi là “khắc phục thương mại”...

  pdf0p print_12 23-08-2013 71 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệp định thương mại đa phương
p_strCode=hiepdinhthuongmaidaphuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2