intTypePromotion=1
ADSENSE

Học toán rời rạc

Xem 1-20 trên 844 kết quả Học toán rời rạc
 • Thực hành Toán rời rạc (Tài liệu phục vụ sinh viên ngành Khoa học dữ liệu) gồm các nội dung chính như sau: cơ sở logic và tập hợp; ánh xạ và quy nạp toán học; phép đếm: về các nguyên lý; phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; quan hệ trong tập hợp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p hoamaudon2510 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở lôgic; các phương pháp chứng minh- tập hợp; ánh xạ - quy nạp Toán học; phép đếm; quan hệ; đại số Bool;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p hoamaudon2510 16-06-2022 18 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định số mục tiêu và các thuộc tính trạng thái (quỹ đạo là một hệ quả tổ hợp một số các thuộc tính trạng thái) của chúng tại mỗi thời điểm trong miền quan sát với các điều kiện cơ bản là: Các mục tiêu xuất hiện, biến mất một cách ngẫu nhiên; Các mục tiêu xuất hiện, chuyển động và biến mất độc lập với nhau; Các quan sát được tiến hành tại các mốc thời gian rời rạc (thường là cách đều nhau) và các quan sát được thực hiện trong môi trường có nhiễu.

  pdf106p caphesuadathemtieu 02-03-2022 13 2   Download

 • "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về logic, tập hợp và ứng dụng; vị từ và lượng từ; biểu diễn tập hợp trên máy tính; bài toán đếm; những nguyên lý đếm cơ bản; nguyên lý bù trừ; đếm các hoán vị và tổ hợp; hệ thức truy hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p chenlinong_0310 23-02-2022 18 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về bài toán liệt kê; thuật toán và độ phức tạp tính toán; thuật toán quay lui; bài toán tối ưu; kỹ thuật rút gọn giải quyết bài toán người du lịch; thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch; bài toán tồn tại; phương pháp phản chứng; nguyên lý Dirichlet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p chenlinong_0310 23-02-2022 10 1   Download

 • "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản của đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng; biểu diễn đồ thị trên máy tính; biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề; biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh; tìm kiếm trên đồ thị; thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu và chiều rộng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p chenlinong_0310 23-02-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về đồ thị Euler, đồ thị Hamilton; thuật toán tìm chu trình Euler; thuật toán tìm đường đi Euler; thuật toán tìm tất cả các chu trình Hamilton; cây khung của đồ thị; xây dựng cây khung của đồ thị dựa vào thuật toán DFS; bài toán tìm đường đi ngắn nhất; thuật toán Bellman-Ford;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p chenlinong_0310 23-02-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Kiểm thử phần mềm cung cấp cơ sở toán học cho kiểm thử phần mềm; các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm; các phương pháp phân tích và khảo sát đặc tả và mã nguồn; các phương pháp và quy trình kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và kiểm thử hồi quy;… Giáo trình gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm thử, một số ví dụ, cơ sở toán rời rạc cho việc kiểm thử, khảo sát đặc tả và mã nguồn, kiểm thử chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p cucngoainhan7 23-02-2022 12 2   Download

 • Giáo trình Toán rời rạc do GS. Nguyễn Hữu Anh biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở logic; phương pháp đếm; quan hệ; đại số bool và hàm bool. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p cuchoami2510 18-02-2022 24 2   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 giới thiệu môn học, nội dung môn học gồm có: Logic; Tập hợp; Suy luận toán học; Hàm và quan hệ; Phép đếm; Lý thuyết đồ thị; Đại số Boolean;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p cuchoami2510 18-02-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 Logic, cung cấp cho người học những kiến thức như: Propositional Logic; Predicate Logic. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p cuchoami2510 18-02-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 Lý thuyết tập hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tập hợp; Tích Descartes; Các phép toán tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p cuchoami2510 18-02-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 Suy luận và Chứng minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các quy tắc suy luận; Phương pháp chứng minh; Quy nạp toán học; Phát biểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p cuchoami2510 18-02-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 Hàm và Quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm; Quan hệ: Quan hệ trên một tập hợp; Các tính chất của quan hệ; Quan hệ n-ngôi; Biểu diễn quan hệ; Tính bao đóng của quan hệ; Quan hệ tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p cuchoami2510 18-02-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 Phép đếm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Hai nguyên lý đếm cơ bản; Nguyên lý chuồng bồ câu (Phúc); Hoán vị (Khánh); Tổ hợp (Hoa). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p cuchoami2510 18-02-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lý thuyết đồ thị; Đồ thị vô hướng – Đồ thị có hướng; Bậc của đỉnh; Một số dạng đồ thị đặc biệt; Biểu diễn đồ thị trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p cuchoami2510 18-02-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự đẳng cấu của đồ thị; Đồ thị liên thông; Chu trình và Đường đi Euler; Chu trình và đường đi Hamilton; Bài toán tô màu đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p cuchoami2510 18-02-2022 19 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất; Giới thiệu bài toán TSP. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p cuchoami2510 18-02-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và thuật ngữ về cây; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p cuchoami2510 18-02-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 8 Đại số Boole, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu: Boole Algebra; Hàm Boole; Hằng đẳng thức đại số Boole; Các cổng logic; Cực tiểu hóa mạch. . Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p cuchoami2510 18-02-2022 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Học toán rời rạc
p_strCode=hoctoanroirac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2