intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội chữ thập đỏ

Xem 1-20 trên 563 kết quả Hội chữ thập đỏ
 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tài liệu để từ đó khôi phục lại bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó chứng minh được tiềm lực siêu cường của Mỹ; thông qua nghiên cứu tài liệu, tập trung làm rõ tham vọng của Mỹ trong thế kỷ XXI trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,... Từ đó có nhận định khách quan hơn về những chính sách cho việc bảo vệ ngôi bá quyền của Mỹ.

  pdf61p phuanhphu 13-05-2022 20 1   Download

 • Bài viết bàn về một phương pháp linh hoạt và chi phí thấp cho phép đo đạc hằng số điện môi của các chất lỏng tổn hao cao dựa trên phương pháp hốc cộng hưởng chữ nhật đã được trình bày. Phương pháp đề nghị được thử nghiệm trên các phép đo đạc của chế độ truyền sóng TE101 với chất lỏng tiêu chuẩn và so sánh với các dữ liệu chuẩn được đề cập trong các công trình liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 6 0   Download

 • Bài viết tập trung khái quát về giải pháp xây dựng hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu về cây trồng dựa trên công nghệ không dây LoRa (Long Range). Trong hệ thống, mỗi điểm đo bao gồm các cảm biến tích hợp vi xử lý và module truyền thông, được gọi là một nút mạng. Mỗi điểm đo sử dụng năng lượng mặt trời để thu thập dữ liệu liên quan đến cây trồng, sau đó gửi đến trung tâm giám sát qua module LoRa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Trên cơ sở khái quát PGHH ở tỉnh Đồng Tháp, đề tài tập trung phân tích ảnh hưởng của PGHH đến đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của PGHH đối với đời sống văn hóa tinh thần ở Đồng Tháp hiện nay.

  pdf116p badbuddy09 05-04-2022 4 1   Download

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một chủ đề mới trong những thập kỷ gần đây, nó được xem như là chiến lược kinh doanh bền vững và được khai thác từ kía cạnh kinh doanh có đạo đức. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được chú ý đến các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Sau đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được phát triển hướng đến nội bộ doanh nghiệp nhằm phát huy năng lực tiềm ẩn của nhân viên dựa trên khía cạnh đạo đức.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 5 1   Download

 • Mục đích của luận văn nghiên cứu một cách hệ thống những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội chữ thập đỏ nói chung. Đồng thời, đi sâu nghiên cứu tổ chức và hoạt động của Hội chữ thập đỏ từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở phân tích lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp hoàn hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Hội chữ thập đỏ tại các địa phương nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng.

  pdf89p guitaracoustic08 04-01-2022 2 2   Download

 • Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, tiếp cận dựa trên quyền con người trong quá trình hoạch định và xây dựng chính sách pháp luật đã trở thành xu thế chung của thế giới. Đây là phương pháp không chỉ chú trọng đến kết quả đầu ra mà còn quan tâm đến quá trình thực hiện. Do đó nó đảm bảo được quyền của các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi các chính sách pháp luật đang được xây dựng và đòi hỏi nghĩa vụ thực hiện từ nhà nước.

  pdf8p viericschmid 12-01-2022 5 1   Download

 • ên cạnh vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, khu vực FDI vẫn còn những hạn chế nhất định cần có sự quản lý và điều tiết. Thông qua phương pháp phân tích thống kê kinh tế các số liệu thứ cấp thu thập về tình hình thu hút vốn từ năm 2000 đến 2020 được lấy từ Niên giám thống kê (GSO), Bộ Kế hoạch và Đầu vư (MPI), bài viết đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quản lý hoạt động FDI, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu khả thi nhằm tăng cường quản lý hoạt động FDI trong thời gian tới.

  pdf10p mudbound 06-12-2021 4 0   Download

 • Bằng các phương pháp định tính và định lượng, bài viết chỉ ra rằng đất đai là một trong những nhân tố chủ đạo cho thành công của Việt Nam trong công cuộc đổi mới hơn 3 thập kỷ qua. Bên cạnh là nguồn sống chủ yếu của một bộ phận không nhỏ cư dân nông thôn, không ít lĩnh vực sản xuất then chốt của nền kinh tế về cơ bản vẫn dựa vào việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như lợi thế sẵn có từ đất.

  pdf10p huyetthienthan 23-11-2021 13 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố tác động và đo lường mức độ tác động của các yếu tố đó đến ý định mua sắm trực tuyến của Thế hệ Z. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 214 người thuộc Thế hệ Z. Nghiên cứu được dựa trên quy trình từ đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá đến phân tích hồi quy.

  pdf8p vilarrypage 13-11-2021 16 2   Download

 • Bài giảng Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng có nội dung tập trung trình bày về các vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu; hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; một số mô hình hoạt động hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt22p bachtudu 10-11-2021 38 0   Download

 • Tài liệu này nhằm hướng dẫn hoạt động ứng phó về nước sạch và vệ sinh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo Tiêu chuẩn SPHERE Quy trình chuẩn và các quy định khác trong ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

  pdf48p caphesuadathemduong 11-10-2021 15 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng qua các cuộc tham vấn với nhiều bên liên quan, tiến hành trong Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu của INGO (thuộc Trung tâm Nguồn nhân lực VUFO-NGO). Các đại diện từ các tổ chức sau đây đã có những đóng góp quý giá để đảm bảo sự hữu ích của tài liệu hướng dẫn dựa trên cách làm hay: AMDI, CARE, CIAT, COHED, FES, GIZ, GreenID, Trường Đại học Y tế Cộng đồng, ICAFIS, IUCN, MACDI, Malteser, Live & Learn, MCD, Trung tâm Nguồn nhân lực NGO, NMA, OXFAM, PACCOM, Plan, Save the Children, SCODE, SNV, SRD, Hội Chữ thập đỏ Thụy Sỹ, và UNDP.

  pdf200p caphesuadathemduong 11-10-2021 14 1   Download

 • Cuốn Sổ tay Hướng dẫn đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng dựa vào cộng đồng trình bày một cách chi tiết phương pháp VCA mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang triển khai, giúp các hướng dẫn viên Chữ thập đỏ có thêm công cụ đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của người dân, hỗ trợ nhân dân chủ động phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, tham mưu cho các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai một cách chủ động, có hiệu quả, góp phần giảm thiểu tới mức thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra.

  pdf48p caphesuadathemduong 11-10-2021 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là phát triển năng lực chuyên môn: Phát triển năng lực chuyên môn lĩnh hội tri thức với tư cách là 1 chủ thể. Phát triển năng lực phương pháp: Phát triển năng lực thu thập, xử lí, đánh giá thông tin và năng lực trình bày 1 vấn đề. Phát triển năng lực xã hội: Phát triển năng lực làm việc nhóm, trình bày trước đông người. Phát triển năng lực trải nghiệm sáng tạo tự bản thân mỗi học sinh làm ra các sản phẩm phục vụ cho bản thân, cho gia đình và cuộc sống từ đó tìm thấy các giá trị trong lao động.

  pdf67p chubongungoc 23-09-2021 10 0   Download

 • Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986, nền kinh tế Việt Nam từng bước chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

  pdf17p vijihyo2711 25-09-2021 29 7   Download

 • Bài viết đã thực nghiệm mô hình C-COSMO của Riefler & cộng sự (2012) đo lường khái niệm chủ nghĩa hướng ngoại của người tiêu dùng trên dữ liệu thu thập từ hai mẫu đại diện người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p interstellar 22-09-2021 6 0   Download

 • Đề tài này tập trung chủ yếu vào loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn. Lý do hạn chế nghiên cứu phát từ một thực tế là loại câu này được sử dụng rộng rãi, phổ biến nhất trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học vì nó có nhiều ưu điểm khi đánh giá một dải rộng các kiến thức, kỹ năng, tư duy từ thấp đến cao của một số đông người học, và tạo thuận lợi trong việc sử dụng công nghệ để triển khai việc đánh giá kết quả học tập.

  pdf4p pulpfiction 16-09-2021 20 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chính sách có thực sự hỗ trợ cho người nghèo hay chỉ là một hình thức nhằm giúp đỡ cho các chủ dự án đang gặp khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p beloveinhouse05 03-09-2021 2 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá cơ cấu thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005-2014. Đồng thời phân tích, đánh giá chất lượng về môi trường kinh doanh thông qua chỉ số PCI; PAPI và chính sách phát triển kinh tế xã hội để giải thích nhằm tại sao mức độ tự chủ ngân sách Nghệ An thấp.

  pdf65p beloveinhouse05 03-09-2021 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội chữ thập đỏ
p_strCode=hoichuthapdo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2