Java class

Xem 1-20 trên 287 kết quả Java class
 • Tham khảo sách 'java distributed computing', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf294p stumble 22-05-2009 465 120   Download

 • This book is a desktop quick reference for the Java 2 Micro Edition (J2ME ). It is intended for Java programmers writing applications for devices with limited memory resources and processor power, such as cell...

  pdf486p stumble 25-05-2009 271 107   Download

 • When I first mentioned to a colleague of mine that I was writing a book on JavaTM security, he immediately starting asking me questions about firewalls and Internet DMZs. Another colleague overheard us and started asking about electronic commerce, which piqued the interest of a third colleague who wanted to hear all about virtual private networks. All this was interesting, but what I really wanted to talk about was how a Java applet could be allowed to read a file.

  pdf486p nguyen3 12-11-2009 140 62   Download

 • Introduction to Computers, the Internet and the Web Introduction What Is a Computer? Computer Organization Evolution of Operating Systems Personal, Distributed and Client/Server Computing Machine Languages, Assembly Languages and High-Level Languages History of C++ History of Java Java Class Libraries Other High-Level Languages Structured Programming The Internet and the World Wide Web Basics of a Typical Java Environment General Notes about Java and This Book Thinking About Objects: Introduction to Object Technology and the Unified Modeling Language Discovering Design Patterns: Introduct...

  pdf1530p bookstore_1 10-01-2013 77 27   Download

 • ..Beginning Programming with Java ™ FOR DUMmIES 2ND by Barry Burd ‰ EDITION .Beginning Programming with Java™ For Dummies®, 2nd Edition Published by Wiley Publishing, Inc. 111 River Street Hoboken, NJ 07030-5774 www.wiley.com Copyright © 2005 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Published by Wiley Publishing, Inc.

  pdf408p tailieuvip13 20-07-2012 78 26   Download

 • This Learning Module shows how to use EGL to call Java classes, methods and access class variables.

  ppt45p huent1 22-06-2010 86 15   Download

 • Outline Objects and Classes OOP Concepts Encapsulation Aggregation/Composition Inheritance & Polymorphism Some useful Java classes Exception Handling, I/O Readings & Exercise Discussion .

  pdf52p lebronjamesuit 23-08-2012 42 8   Download

 • Using the Java Application Programming Interface Chapter One takes examples from the Java Application Programming Interface (API) and the themed application in order to emphasise the critical importance of documentation. The examples are used to show how documentation is organised in the API and how it is inserted into developer’s code.

  pdf118p tuanloc_do 03-12-2012 29 5   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chapter 4: Java Classes và Objects" trình bày các nội dung: Class, Object Access Modifier (public, private, protected), Static, Inheritence, Constructor, Overloading và Overriding, this() và super(), truyền tham số và các lời gọi hàm, Interface. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 17 3   Download

 • Ngôn ngữ Java có cú pháp rất giống với ngôn ngữ C/C++ (là một ngôn ngữ rất mạnh được dùng phổ biến hiện nay), tuy nhiên nó đã được thay đổi khá nhiều để đáp ứng khả năng độc lập với hệ điều hành. Nền tảng của ngôn ngữ Java là các class. Để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf16p cuonglsf 28-02-2013 1575 1066   Download

 • ava là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được thiết kế độc lập với hệ điều hành, cho phép người lập trình viết chương trình một lần và có thể sử dụng tại bất kỳ đâu. Ngôn ngữ Java có cú pháp rất giống với ngôn ngữ C/C++ (là một ngôn ngữ rất mạnh được dùng phổ biến hiện nay), tuy nhiên nó đã được thay đổi khá nhiều để đáp ứng khả năng độc lập với hệ điều hành. Nền tảng của ngôn ngữ Java là các class.

  pdf0p tienquy12a1 10-12-2010 769 318   Download

 • Lập trình hướng đối tượng: Hướng đối tượng (object orientation) cung cấp một kiểu mới để xây dựng phần mềm. Trong kiểu mới này, các đối tượng (object) và các lớp (class) là những khối xây dựng trong khi các phương thức (method), thông điệp (message), và sự thừa kế (inheritance) cung cấp các cơ chế chủ yếu.

  pdf42p emptyzone 06-12-2010 499 235   Download

 • Kết thúc chương, học viên có thể: Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming). Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction). Định nghĩa một Lớp (Class). Định nghĩa một Đối tượng (Object). Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng. Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction). Định nghĩa tính Bền vững (Persistence). Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).

  pdf228p vantruongtlhp 05-09-2012 291 196   Download

 • Nền tảng của ngôn ngữ Java là các class. Các class đóng vai trò như những đối tượng, người lập trình khi xây dựng ứng dụng sẽ sử dụng một số class chuẩn của hệ thống, đồng thời có thể tự mình xây dựng class khác đáp ứng yêu cầu công việc.

  doc11p langtuhoadinhlang 25-12-2010 520 169   Download

 • Hello, and welcome to Developing Intranet Applications with Java. I hope you enjoy this book as much as I enjoyed writing it. This is a book that represents a lot of work in the area of Java application programming and design. It is designed to hold your hand while you journey through the hills and valleys of Java application programming. You needn't be creating Intranet applications specifically to use this book. It does, however, focus on corporate and Intranet application development. More importantly, its focus is Java application programming.

  pdf398p duypha 07-08-2009 304 150   Download

 • Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  Một chương trình Java thường bắt đầu bằng một khai báo lớp (class); trong đó, có phương thức main – là điểm bắt đầu thực thi của chương trình.Java cung cấp ba câu lệnh break,continue và return cho phép chuyển điều khiển từ đoạn lệnh này sang đoạn khác.

  ppt67p rocklee9124 22-02-2010 282 140   Download

 • The Android development platform, created by Google and the Open Handset Alliance, is a platform in its truest sense, encompassing hundreds of classes beyond the traditional Java classes and open source components that ship with the SDK. With Beginning Android 2, you’ll learn how to develop applications for Android 2.x mobile devices, using simple examples that are ready to run with your copy of the SDK. Author, Android columnist, writer, developer, and community advocate Mark L.

  pdf417p meojunior 03-12-2010 200 113   Download

 • Java làm việc như thế nào? Chương trình nguồn (source code) được viết bằng ngôn ngữ Java Các chương trình được biên dịch thành các file dạng lớp (*. class) Các file .class được nạp vào bộ nhớ và thực thi bởi máy ảo Java (JVM) Chương trình Java không biên dịch mã nguồn thành ngôn ngữ máy đích mà biên dịch thành file dạng “bytecode” – file *.

  ppt44p ptitd04_vt 28-05-2012 228 77   Download

 • Java là một công nghệ xây dựng các ứng dụng phần mềm có vị trí rất lớn trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Nó được coi là công nghệ mang tính cách mạng và khả thi nhất trong việc tạo ra các ứng dụng có khả năng chạy thống nhất trên nhiều nền tảng mà chỉ cần biên dịch một lần. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1992 như là một ngôn ngữ dùng trong nội bộ tập đoàn Sun Microsystems để xây dựng ứng dụng điều khiển các bộ xử lý bên trong máy...

  pdf3p th_st94 19-08-2010 145 70   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 lập trình hướng đối tượng nâng cao, bài 2 collections và generic, bài 3 lớp lồng cấp – inner class, bài 4 XML DOM, bài 5 làm việc với CSDL – p1, bài 6 làm việc với CSDL – p2, bài 7 bảo mật ứng dụng, bài 8 design pattern – p1, bài 9 design pattern – p2.

  pdf129p galaxyhehe 08-08-2014 142 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản