intTypePromotion=1
ADSENSE

Java data access

Xem 1-20 trên 35 kết quả Java data access
 • Tham khảo sách 'java data access jdbc, jndi, and jaxp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf389p stumble 22-05-2009 365 146   Download

 • Relational databases, the heart of storing and processing data in the enterprise for over 30 years, are no longer the only game in town. The past seven years have seen the birth —and in some cases the death—of many alternative data stores that are being used in mission-critical enterprise applications. These new data stores have been designed specifically to solve data access problems that relational database can’t handle as effectively. An example of a problem that pushes traditional relational databases to the breaking point is scale.

  pdf314p bachduong1311 12-12-2012 73 14   Download

 • JDBC has simplified database access in Java applications, but a few nagging wrinkles remain—namely, persisting Java objects to relational databases. With this book, you’ll learn how the Spring Framework makes that job incredibly easy with dependency injection, template classes, and object-relational-mapping (ORM). Through sample code, you’ll discover how Spring streamlines the use of JDBC and ORM tools such as Hibernate, the Java Persistence API (JPA), and Java Data Objects (JDO).

  pdf76p phungnguyet_123 20-02-2013 59 4   Download

 • Thẻ này cũng quy định rằng ngôn ngữ sẽ được sử dụng trong các scriptlets Java. Bên trong scriptlet đầu tiên, chứa trong các yếu tố kịch bản, tôi thực hiện những hành động tiêu chuẩn tải trình điều khiển, mở một kết nối cơ sở dữ liệu, tạo ra một tuyên bố,

  pdf46p taoxanh10 04-11-2011 47 6   Download

 • Thay đổi các bộ kết quả này sẽ cần phải hiệu lực nhiều bảng, và điều này là không thể trong các phiên bản hiện tại của JDBC. cácTrang này JSP kết nối với cơ sở dữ liệuTôi làm điều này trong các yếu tố chỉ thị JSP.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 48 7   Download

 • Hãy chắc chắn để kiểm tra trình điều khiển của bạn hoặc tài liệu DBMS để biết thêm chi tiết. • Các câu lệnh SQL không thể sử dụng tập hợp hoặc các điều khoản phân loại như GROUP BY hay ORDER BY. • Bạn không thể cập nhật bộ kết quả tạo ra từ câu truy vấn SQL yêu cầu dữ liệu từ nhiều bảng.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 50 6   Download

 • Với lệnh ALTER, bạn cần phải tôn trọng các quy tắc toàn vẹn của cơ sở dữ liệu trước khi ra tuyên bố thả. Ví dụ, bạn có thể thả một bảng cơ sở cung cấp các phím nước ngoài vào một bảng quan hệ. Hãy xem xét các mối quan hệ-Vị trí nhân viên thể hiện trong hình 2-9.

  pdf39p taoxanh10 04-11-2011 41 5   Download

 • Nói chung, để tạo ra một đối tượng ResultSet updateable truy vấn phải tuân thủ các quy tắc sau: • Nếu bạn dự định chèn hàng vào một bảng, sau đó truy vấn SQL phải trả lại chìa khóa chính (s) của bảng.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 53 5   Download

 • Một lỗi xảy ra nếu bạn cố gắng để chèn một hàng mà không xác định giá trị cho khóa chính (s). Tuy nhiên, một số DBMS có thể tự động tạo khóa chính: hệ thống như vậy có thể cho phép hành vi này.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 33 5   Download

 • Bạn không thể thả các bảng Đến từ mà không bị một lỗi cơ sở dữ liệu, làm như vậy phá vỡ các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu. Để loại bỏ các bảng Đến từ bạn cần phải hoặc là phá vỡ mối quan hệ hoặc thả các bảng nhân viên đầu tiên.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 63 4   Download

 • Để phá vỡ mối quan hệ bạn có thể sử dụng từ khóa CASCADE hạn chế cùng với tuyên bố thả. Từ khóa này loại bỏ các ràng buộc toàn vẹn liên kết với bảng để bạn có thể loại bỏ nó. Vì vậy, để loại bỏ các bảng Location, bạn dùng lệnh sau đây:

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 43 4   Download

 • Chương 6: Làm việc với kết quả Sets Xref Phụ lục C, "Xử lý lỗi JDBC," cung cấp thêm chi tiết về các ngoại lệ SQLWarning. Đối với kết quả của bạn được thiết lập để được updateable, truy vấn SQL phải đáp ứng các tiêu chí nhất định.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 49 4   Download

 • nhân viên thông qua các trình điều khiển JDBC-ODBC, truy vấn tất cả nhân viên và vị trí của mình tên, và các định dạng các hàng nhận được trong một bảng. Để sử dụng kết nối cơ sở dữ liệu trong trang của tôi lần đầu tiên tôi phải nhập khẩu các gói JDBC.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 38 4   Download

 • Bài giảng "Lập trình Java - JDBC" trình bày các kiến thức: What is JDBC, features, architecture, development process, JDBC data access statements, Java JDBC Transactions. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt35p bautroibinhyen13 10-01-2017 38 2   Download

 • ADT : Khaí quát hóa một tập đối tượng thành một kiểu dữ liệu. ADT có thể là một cấu trúc hoặc một class. Object = các thuộc tính mô tả (thành phần dữ liệu)+ các hành vi (thành phần hàm) class: ADT cho một tập các đối tượng tương tự nhau (cùng data, cùng functions). Instance: Một mô tả của đối tượng trong bộ nhớ của chương trình. Ba khái niệm cơ bản trong OOP: Đóng gói, Thừa kế, đa hình. Đóng gói (encapsulation) : Gói dữ liệu + hành vi (code), bên ngoài chỉ có thể truy cập một số thuộc tính hoặc hành...

  ppt80p tuan_mit 12-05-2011 200 61   Download

 • This book covers the Spring Framework, the Java application framework of choice for tens of thousands of Java developers worldwide. We feel it is important to introduce you to the Spring Framework by showing you how to use it. So we wrote a book that uses a complex sample application to demonstrate how the Spring Framework is used in a typical business application. By exploring the code from the sample application, presented throughout this book, you will benefit from many insights in application development.

  pdf350p tailieuvip13 20-07-2012 94 45   Download

 • An international bestseller for eight years, Just Java™ 2 is the complete, accessible Java tutorial for working programmers at all levels. Fully updated and revised, this sixth edition is more than an engaging overview of Java 2 Standard Edition (J2SE 1.5) and its libraries: it’s also a practical introduction to today’s best enterprise and server-side programming techniques. Just Java™ 2, Sixth Edition, reflects both J2SE 1.5 and the latest Tomcat and servlet specifications. Extensive new coverage includes:...

  pdf3822p truongnghen 21-01-2013 73 12   Download

 • Implement JPA repositories with lesser code Includes functional sample projects that demonstrate the described concepts in action and help you start experimenting right away. Provides step-by-step instructions and a lot of code examples that are easy to follow and help you to get started from page one.

  pdf314p hoa_can 29-01-2013 49 8   Download

 •  (BQ) A comprehensive introduction to the Struts framework that is complemented by practical case studies that implement applications with Struts, this book is intended for professional developers who want practical advice on how to get their applications working the ""Struts way."" The hot topics in the construction of any Web site such as initial design, data validation, database access, unit testing, authentication and security, J2EE integration, dynamic page assembly, extending framework classes, and product configuration are covered.

  pdf664p votinhlamgiau 11-06-2015 58 6   Download

 • In the context of object-oriented programming, many solutions have been proposed to the problem of type inference [17,16,1,21,6,20,12], but the increasing interest in dynamic object-oriented languages is asking for ever more precise and efficient type inference algorithms [3,12]. Two important features which should be supported by type inference are parametric and data polymorphism [1]; the former allows invocation of a method on arguments of unrelated types, the latter allows assignment of values of unrelated types to a field.

  pdf643p hotmoingay 03-01-2013 46 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Java data access
p_strCode=javadataaccess

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2