intTypePromotion=1
ADSENSE

Khả năng xâm nhập mặn

Xem 1-20 trên 30 kết quả Khả năng xâm nhập mặn
 • Bài viết Đánh giá khả năng xâm nhập mặn tầng nước nhạt tỉnh Sóc Trăng bằng mô hình SEAWAT bao gồm những nội dung về cơ sở lý thuyết của mô hình với tỷ trọng nước thay đổi SEAWAT; mục đích xây dựng mô hình, sơ đồ hóa cấu trúc địa chất thủy văn và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 34 5   Download

 • Sự suy giảm dòng chảy sẽ làm gia tăng khả năng xâm nhập mặn vùng hạ du, càng gây thêm khó khăn trong việc khai thác sử dụng nguồn nước nên việc nghiên cứu và xây dựng được bộ công nghệ cảnh báo, dự báo thủy văn và xâm nhập mặn là hết sức cần thiết. vì vậy, bài báo này sẽ trình bày các kết quả áp dụng mô hình tính toán dòng chảy cạn, xâm nhập mặn và xây dựng công nghệ dự báo cho hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

  pdf8p hanh_tv23 29-03-2019 17 0   Download

 • Bài viết "Dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chống hạn" trình bày về đặc điểm thủy văn nguồn nước, thủy triều, tình hình sản xuất và hiện trạng xâm nhập mặn tháng 2 năm 2013, dự báo khả năng xâm nhập mặn vào các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 3 tháng 5 năm 2013.

  pdf17p thuyhuynh1702 16-12-2015 196 44   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xâm nhập mặn khu vực đồng bằng ven biển Hà Tĩnh, tại đây, nhu cầu về nước ngày càng tăng, gây ra những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến trữ lượng và chất lượng nước nhạt dưới đất, đặc biệt là khả năng xâm nhập mặn của nước biển vào các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ Tứ.

  pdf7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 66 7   Download

 • Bài báo sử dụng mô hình 1-2 D để tính toán thủy lực dòng chảy và diễn biến xâm nhập mặn trong hệ thống sông. Kết quả cho thấy: Mô hình có khả năng mô phỏng tốt trạng thái dòng chảy và xâm nhập mặn ở ĐBSCL; Dưới tác động của nước biển dâng đến 2050 (30cm), khi xây dựng các cống lớn ở ĐBSCL diễn biến độ mặn chỉ thay đổi so với điều kiện bình thường trên sông Vàm Cỏ khoảng 38km, sông Hậu 25 km, sông Hàm Luông 20km, sông Tiền 25 km tính từ cửa sông. Độ mặn tại Cần Thơ (trên sông Hậu), Mỹ Thuận trên sông Tiền hầu như không thay đổi; và độ mặn tại 9 cửa sông biến đổi từ 17-33 g/l, tùy từng cửa.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 111 29   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu các khả năng phát triển thượng lưu tác động đến chế độ dòng chảy và xâm nhập mặn mùa khô ở Đồng Bằng sông Cửu Long với mục đích đưa ra được các đánh giá có cơ sở khoa học đáng tin cậy về khả năng nguồn nước trong mùa khô và diễn biến xâm nhập mặn trên ĐBSCL phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh có xét đến khả năng phát triển (nông nghiệp và thủy điện) ở thượng lưu trong tương lai.

  pdf27p codon_05 09-01-2016 71 17   Download

 • Nội dung bài viết trình bày biến đổi khí hậu và tình hình xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu chọn tạo ra giống lúa kháng mặn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng phục vụ xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực. Để đáp ứng nhu cầu đó, các giống lúa có khả năng chống chịu mặn được thử nghiệm và đánh giá tại vùng bị nhiễm mặn của tỉnh Trà Vinh vụ Đông Xuân 2016-2017, từ đó chọn ra các giống có khả năng thích nghi tốt và cho năng suất cao khuyến cáo cho sản xuất.

  pdf5p hanh_tv29 24-04-2019 32 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá diễn biến xâm nhập mặn (XNM) trên các sông chính chảy qua khu vực thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) như sông Nhà Bè, Sài Gòn, Đồng Nai trong 10 năm gần đây (2006 - 2015), bao gồm diễn biến độ mặn cao nhất, thấp nhất và trung bình; biên độ mặn mùa khô và theo tháng.

  pdf10p viengland2711 23-07-2019 13 1   Download

 • Biến đổi khí hậu và tình hình xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu chọn tạo ra giống lúa kháng mặn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng phục vụ xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực. Để đáp ứng nhu cầu đó, các giống lúa có khả năng chống chịu mặn được thử nghiệm và đánh giá tại vùng bị nhiễm mặn của tỉnh Trà Vinh vụ Đông Xuân 2016 - 2017, từ đó chọn ra các giống có khả năng thích nghi tốt và cho năng suất cao khuyến cáo cho sản xuất.

  pdf5p vieeinstein2711 29-07-2019 23 0   Download

 • Thạnh Phú là huyện ven biển tỉnh Bến Tre, đây là địa bàn khan hiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về thực trạng xâm nhập mặn và các quy luật xuất hiện nước ngọt ở vùng cửa sông chính (Hàm Luông, Cổ Chiên), từ đó đề xuất giải pháp khai thác nguồn nước ngọt trên sông để cung cấp cho các đối tượng sử dụng nước phi nông nghiệp.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 19 2   Download

 • Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu về thực trạng xâm nhập mặn (XNM) và các quy luật xuất hiện nước ngọt ở vùng BĐCM, từ đó xây dụng sơ đồ đánh giá tiềm năng khai thác tài nguyên nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho vùng BĐCM. Tại cửa sông Hậu, mặc dù trong vùng chịu tác động bởi XNM nhưng nước ngọt vẫn xuất hiện. Khả năng khai thác nguồn nước ngọt tùy thuộc vào vị trí khai thác và khả năng tích trữ nguồn nước.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 18 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng hấp thu dinh dưỡng khoáng của 4 giống lúa trên vùng đất bị xâm nhập mặn tại huyện Trà Cú và Châu Thành - tỉnh Trà Vinh. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại với 4 nghiệm thức là 4 giống lúa OM376, OM429, OM9921, OM9582.

  pdf5p vieeinstein2711 30-07-2019 13 0   Download

 • Bài viết này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và năng lực thích ứng, dựa trên 5 hợp phần: kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên - môi trường - sinh thái, cơ sở hạ tầng và quản trị đô thị.

  pdf18p truongtien_09 10-04-2018 50 4   Download

 • Việc dự báo về khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến cuối thời gian khai thác dự kiến là rất cần thiết, nhằm đánh giá những mặt thuận lợi và chưa thuận lợi, từ đó có những cơ sở vững chắc để khắc phục những hạn chế có thể xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p thiendiadaodien_5 08-01-2019 10 0   Download

 • Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDSs) cung cấp thêm cho việc bảo vệ an toàn thông tin mạng một mức độ cao hơn. Nó được đánh giá giá trị không giống như firewall và VPN là ngăn ngừa các cuộc tấn công mà IDSs cung cấp sự bảo vệ bằng cách trang bị cho bạn thông tin về cuộc tấn công. Bởi vậy, 1 IDS có thể thoả mãn nhu cầu về an toàn hệ thống của bạn bằng cách cảnh báo cho bạn về khả năng các cuộc tấn công (và thỉnh thoảng thì ngoài những thông báo...

  pdf14p transang1 27-09-2012 232 88   Download

 • Mục tiêu của luận án là phân tích và đánh giá tổng quát hiện trạng nuôi trồng thủy sản trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng do xâm nhập mặn; Đánh giá nhận thức của cộng đồng về tác động của xâm nhập mặn và xu thế thích ứng trong canh tác của nông hộ;

  pdf275p cotithanh321 06-08-2019 37 11   Download

 • Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá những tác động của sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ và mực nước biển dâng đối với các tầng chứa nước thuộc đồng bằng ven biển Hà Tĩnh. Trên cơ sở sử dụng chuỗi số liệu quan trắc về hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) và các yếu tố khí hậu tính đến năm 2014 cùng với kịch bản biến đổi khí hậu tại khu vực đã chỉ ra những khả năng suy giảm trữ lượng và xâm nhập mặn đối với nguồn nước nhạt dưới đất vùng nghiên cứu.

  pdf5p hanh_tv24 29-03-2019 17 0   Download

 • Nhóm tác giả đã tiến hành xác định thành phần đa dạng sinh học thảm thực vật RNM, các kiếu cấu trúc, độ che phủ của tán rừng, khả năng phát tác của cây ngập mặn cũng như đánh giá khả năng thích ứng của thảm thực vật RNM dưới tác động của nước biển dâng. Nhằm đánh giá vai trò của một số kiểu RNM trồng trong việc thích ứng với nước biển dâng (NBD) ở khu vực ven biển xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng.

  pdf7p hanh_tv25 31-03-2019 24 0   Download

 • Hệ thống bậc thang thuỷ điện trên sông Mê Kong 2 Hạ lưu nguy khốn Các nước vùng hạ lưu đang lo lắng về những tác động tiêu cực xảy ra khi dòng chảy dưới này hoàn toàn phụ thuộc vào quy trình vận hành của các đập thủy điện trên thượng lưu sông Mê Kông. Với mục đích phát điện, các hồ chứa sẽ cố gắng tích nước sớm ngay từ đầu mùa mưa. Nếu gặp năm lũ lớn, khi đỉnh lũ về gặp hồ đã đầy nước, không còn khả năng cắt lũ, có thể gây lũ lớn hơn...

  pdf7p ctnhukieu3 30-04-2011 203 51   Download

 • BỆNH THƯỜNG GẶP Viêm phế quản mạn tính Khái niệm -Theo Hội thảo quốc tế tại Anh 1965, viêm phế quản mạn là ho khạc lâu ngày, ít nhất là 90 ngày trong một năm và đã kéo dài 2 năm liên tục, sau khi loại trừ các nguyên nhân khác (lao, apxe, giãn phế quản...) - Có 3 loại chính: thể đơn thuần ho khạc đờm nhày; thể đờm mủ (hay mắc đi mắc lại); và thể khó thở. Nguyên nhân chủ yếu là sự xâm nhập của vi khuẩn và sự suy giảm khả năng đề kháng của cơ thể...

  pdf5p meoheo4 30-04-2011 181 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khả năng xâm nhập mặn
p_strCode=khanangxamnhapman

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2