intTypePromotion=3

Khái niệm ISO

Xem 1-20 trên 90 kết quả Khái niệm ISO
 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Các chuẩn mực trong quản lý chất lượng giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng, khái niệm ISO, lịch sử hình thành, các thuật ngữ cơ bản liên quan đến chất lượng, các thuật ngữ cơ bản liên quan quản lý,...

  ppt74p longthanhphong 08-01-2011 785 314   Download

 • Mục tiêu bài họcl Khái niệm được ISO là gì, trình bày khái niệm ISO 9000 và lợi ích của bộ ISO 9000, tóm tắt được ISO gồm những nguyên tắc nào, trình bày khái niệm Six Sigma, vì sao Six Sigma lại hấp dẫn với các doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p nguyenhaisu 27-08-2017 46 9   Download

 • 1.3.-Chi phí chất lượng Để sản xuất một sản phẩm có chất lượng , chi phí để đạt được chất lượng đó phải được quản lý một cách hiệu quả. Những chi phí đó chính là thước đo sự cố gắng về chất lượng. Sự cân bằng giữa hai nhân tố chất lượng và chi phí là mục tiêu chủ yếu của một ban lãnh đạo có trách nhiệm.

  pdf7p kim_ha_nul 09-09-2010 495 187   Download

 • Khái niệm ISO; Sự ra đời của ISO 9000; Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng đào tạo Đại học ở một số quốc gia; giới thiệu mô hình quản lý chất lượng đào tạo Đại học theo ISO 9000.

  pdf116p one_12 03-01-2014 156 72   Download

 • Bài giảng Quản lý Chất lượng Hệ thống ISO: Khái niệm cơ bản do Lê Ngọc Quang biên soạn trình bày về nhu cầu về chất lượng, nói về ISO, khái niệm cơ bản về ISO 9000. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về khái niệm cơ bản về ISO 9000 trong quản lý chất lượng.

  pdf24p xuanduong92 27-09-2014 173 35   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-2:2008 tham khảo này đưa ra quan điểm chi tiết về mô hình thông tin, làm cơ sở cho các đặc tả SDMX. Các ký hiệu UML hoặc khái niệm về tập khóa có thể tham khảo trong phụ lục của tiêu chuẩn này như bài tập mở đầu.

  doc109p bautroibinhyen7 01-12-2016 16 1   Download

 • Tiểu luận Quản trị chất lượng: Lợi ích khi áp dụng ISO 9000 tại công ty cổ phần nhựa Bình Minh trình bày về khái niệm về chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng, các nguyên tắc đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thực trạng tại Công ty CP Nhựa Bình Minh trước khi thực hiện ISO 9000, hệ thống đảm bảo chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2008 của Công ty CP Nhựa Bình Minh.

  pdf46p thin_12 23-07-2014 439 170   Download

 • Khái niệm về QLCL. QLCL là một lĩnh vực còn khá mới đối với nớc ta, nhất là từ khi nớc ta chuyển hớng phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trờng, một số nhận thức về chất lợng cũng nh về QLCL không còn phù hợp với giai đoạn mơi, đồng thời xuất hiện một số khái niệm mới mà ta cha tìm đợc thuật ngữ Tiếng Việt thích hợp để hiểu đợc nó. Quan niệm riêng về chất lợng và định nghĩa về chất lợng đã đợc thay đổi và mở rộng theo từng thời kỳ...

  pdf26p kimku11 04-10-2011 483 133   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hệ quản trị môi trường ISO 14001, phần 2 trình bày các nội dung: ISO 14031 một công cụ hỗ trợ ISO 14001 trong bước đầu thiết lập EMS, kết hợp các chiến lược kinh doanh trong việc thiết lập những khía cạnh môi trường quan trọng, thiết lập hệ thống quản lý môi trường có hiệu quả dựa trên khái niệm sản xuất sạch cho công ty vừa và nhỏ, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf212p tsmttc_005 26-06-2015 127 54   Download

 • I. Các khái niệm cơ bản. 1. Khái niệm về QLCL. QLCL là một lĩnh vực còn khá mới đối với nớc ta, nhất là từ khi nớc ta chuyển hớng phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trờng, một số nhận thức về chất lợng cũng nh về QLCL không còn phù hợp với giai đoạn mơi, đồng thời xuất hiện một số khái niệm mới mà ta cha tìm đợc thuật ngữ Tiếng Việt thích hợp để hiểu đợc nó.

  pdf26p kimku11 04-10-2011 119 34   Download

 • khái niệm về chất lợng sản phẩm. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thờng xuyên tiếp cận và nói nhiều các thuật ngữ "chất lợng", "chất lợng sản phẩm", "chất lợng cao",vv... Mỗi quan niệm đều có những căn cứ khoa học và thực tiễn khác nhau nhằm thúc đẩy khoa học quản lý chất lợng không ngừng phát triển và hoàn thiện.

  pdf11p kimku11 06-10-2011 99 34   Download

 •  Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng ISO, các khái niệm cụ thể có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và một số tiêu chuẩn đang được các doanh nghiệp ứng dụng.

  doc87p uocvongxua01 14-05-2015 108 35   Download

 • Bài giảng trình bày các nội dung chính như sau: khái niệm về sản phẩm, khách hàng, chất lượng sản phẩm trong cơ quan HCNN; các nguyên tắc của quản lý chất lượng; giới thiệu bộ tiêu chuẩn iso 9000 và TCVN iso 9001:2015, các yêu cầu TCVN iso 9001:2015; cách thức xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tcvn iso 9001:2015 phù hợp với hoạt động của CQHCNN và theo mô hình khung của bộ KHCN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt81p nguyenquanganh2612 07-05-2018 267 41   Download

 • Bài giảng Quản trị chất lượng trình bày các kiến thức về lịch sử hình thành, khái niệm ISO, nhiệm vụ của ISO, quá trình xây dựng tiêu chuẩn ISO, triết lý của ISO,... Tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.

  pdf62p xuanduong92 27-09-2014 80 19   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8242-1:2009 quy định từ vựng về các thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực cần trục. Tiêu chuẩn này quy định những thuật ngữ về các loại cần trục chính và phân loại cần trục, các thông số, các khái niệm cơ bản và các bộ phận của cần trục.

  doc31p thangnamvoiva15 22-08-2016 31 6   Download

 • Khái niệm về chất lượng đã có từ lâu và rất khó định nghĩa do tính phức tạp và tính tương đối của nó. Chất lượng là một sự hỗn hợp của tất cả các đặc điểm như cơ khí, sử dụng, thẩm mỹ và kinh tế. TCVN 5814-1994 trên cơ sở tiêu chuẩn ISO-9000 đã đưa ra định nghĩa:

  pdf16p doremon_12 19-12-2013 40 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN ISO/TR 14062:2013. Tiêu chuẩn này mô tả các khái niệm và thực hành hiện có liên quan đến sự tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế và phát triển sản phẩm, khi sản phẩm được hiểu gồm cả hàng hóa và dịch vụ.

  pdf36p pechi1412 21-11-2015 33 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7563-4:2005 biểu diễn các thuật ngữ và định nghĩa về các khái niệm liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định các mối quan hệ giữa các thực thể bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh cho các khái niệm được lựa chọn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc16p thangnamvoiva28 01-11-2016 21 3   Download

 • Bài viết cung cấp cho các bạn kiến thức về một số khái niệm mới trong biên mục hiện đại: tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu thư mục được thống nhất toàn cầu (tiêu chuẩn ISO 2709), khổ mẫu lưu giữ dữ liệu thư mục được sử dụng rộng rãi (như MARC21, UNIMARC) và quy tắc biên mục được chấp nhận ( như AACR2, ISBD) (Gorman M., 2001).

  pdf15p bella_19 12-03-2014 46 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TR 14062:2013 mô tả các khái niệm và thực hành hiện có liên quan đến sự tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế và phát triển sản phẩm, khi sản phẩm được hiểu gồm cả hàng hóa và dịch vụ.

  pdf36p thangnamvoiva10 01-08-2016 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Khái niệm ISO
p_strCode=khainiemiso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản