intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoa học xã hội và giáo dục

Xem 1-20 trên 1372 kết quả Khoa học xã hội và giáo dục
 • Tạp chí Khoa học: Số 19 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Số phận con người của M.A. Sô Lô Khốp xét từ góc độ sinh thái nhân văn, Ngư Phong thi tập của Nguyễn Quang Bích từ góc nhìn văn hóa, đạo Hinđu trong tiểu thuyết ngôi nhà dành cho ông Biswas của V.S. Naipaul,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf193p viino2711 05-05-2020 25 3   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 21 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Thế giới nhân vật trong sáng tạo nghệ thuật của V.Hugo từ góc nhìn phân tâm học, thế giới “ma mị” trong tiểu thuyết kì ảo của Phan Hồn Nhiên, cái ác và sự hóa giải trong cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf181p viino2711 05-05-2020 24 2   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 28 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Văn chương như ký hiệu khủng hoảng văn hóa thời cách mạng công nghiệp 4.0, Nguyễn Công Trứ với tư tưởng lập thân kiến quốc, đôi điều về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 và du lịch Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf157p viino2711 05-05-2020 15 1   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 32 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết quốc ngữ của các tác giả nho học tân học Việt Nam đầu thế kỷ XX, biểu tượng trong thơ nữ Việt Nam đương đại - tiếp cận từ diễn ngôn nữ quyền, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống và con người trong truyện cổ tích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf193p viino2711 05-05-2020 29 1   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 22 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Bút pháp tự sự trận Bạch Đằng Giang (1288) trong Đại Việt sử ký toàn thư, biểu tượng màu trắng trong thơ Hàn Mặc Tử, hình tượng nhân vật trẻ em trong truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf181p viino2711 05-05-2020 28 0   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 23 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Nghệ thuật kể chuyện của F.Kafka trong hóa thân và vụ án, biểu hiện của tính mơ hồ trong ngôn ngữ thơ ca, mấy suy nghĩ về giảng dạy văn chương trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf213p viino2711 05-05-2020 16 0   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 25 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Quan niệm nghệ thuật về hiện thực trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại, diễn trình từ thơ cổ điển sang lãng mạn và tượng trưng trong thơ Bích Khê, ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng đế Thiệu Trị,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf177p viino2711 05-05-2020 17 0   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 26 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Hai kiểu nhân vật theo cách nhìn phân tâm học, nhìn lại đội ngũ sáng tác và những thành tựu của văn học dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, đặc sắc của các bài thơ thư gửi mẹ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf197p viino2711 05-05-2020 17 0   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 29 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Giọng điệu trần thuật - dấu ấn chuyên biệt trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, bàn về chức năng tu từ của thành ngữ hình dung từ trong tiếng Hán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf201p viino2711 05-05-2020 31 0   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 30 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau:Hhành trình đến với giải nobel của tác gia Hoa ngữ Cao Hành Kiện, nhân vật trẻ thơ trong tiểu thuyết tội ác và hình phạt của F. Dostoevsky, giá trị thẩm mỹ của cái hài trong nghệ thuật chèo cổ Việt Nam, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống và con người trong truyện cổ tích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf217p viino2711 05-05-2020 31 0   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 33 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Cảm thức thời gian trong sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Du và A.S. Pushkin, đặc sắc ngôn ngữ nghệ thuật Nguyễn Tuân qua tùy bút người lái đò sông Đà, tiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam từ góc nhìn lịch sử văn hóa – diễn trình và xu thế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf197p viino2711 05-05-2020 20 0   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay được nghiên cứu nhằm mục đích phân tích những nội dung c bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và y đức; trình bày tình hình giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng; xây dựng các giải pháp chủ yếu để giáo dục và nâng cao y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 180 32   Download

 • Bài viết phân tích làm rõ quan niệm về năng lực dạy học tích hợp và đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này ở các trường đại học trong quân đội hiện nay.

  pdf5p vicolor2711 10-07-2019 38 3   Download

 • Bài viết phân tích làm rõ vấn đề nghiên cứu cơ bản của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học hiện nay, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản và chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới.

  pdf14p nguathienthan9 08-12-2020 23 1   Download

 • Khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh Bình Dương đã phát triển với hàng trăm đề tài nghiên cứu về một số lĩnh vực: lịch sử truyền thống, kinh tế, chính sách xã hội, văn hóa và giáo dục. Những chủ đề này đã góp phần cải thiện tiềm năng khoa học và công nghệ của tỉnh, thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để đưa ra các chính sách cho phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Mặc dù sự phong phú và đa dạng phản ánh tiềm năng to lớn của khoa học xã hội và nhân văn vẫn thiếu sự cân bằng giữa các ngành và sự đồng bộ, đặc biệt là thiếu kế hoạch phát triển dài hạn.

  pdf7p nguathienthan1 20-11-2019 24 1   Download

 • Trong xu hướng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo khoa học xã hội và nhân văn là một yêu cầu cấp thiết để góp phần cải cách cơ bản giáo dục và đào tạo. Kinh nghiệm ở các nước tiên tiến trên thế giới là một kênh truyền thông hiệu quả từ hoạch định chính sách, phát triển chương trình đến các giải pháp đào tạo và quản lý.

  pdf6p nguathienthan1 20-11-2019 35 0   Download

 • Fulbright đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1992 và là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Mỹ và các dân tộc trên thế giới.

  pdf7p nguathienthan1 20-11-2019 34 0   Download

 • Giáo dục đại học ở Việt Nam cố gắng đổi mới về cơ bản và toàn diện đối với các trường đại học có đòn bẩy cao so với các trường đại học quốc tế và khu vực. Một trong những mục tiêu là xây dựng các trường đại học định hướng nghiên cứu. Bài viết của chúng tôi trình bày một số ý tưởng liên quan đến việc xây dựng các trường đại học nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; cùng với việc xây dựng các chương trình đào tạo tương thích. Chúng tôi không đề cập đến khái niệm và tiêu chí của các trường đại học định hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

  pdf9p nguathienthan1 20-11-2019 18 0   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học các môn Khoa học xã hội và Nhân văn ở trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 81 6   Download

 • Cùng với sự tiến bộ của khoa học – kỹ thuật, của kinh tế- xã hội, công cuộc đổi mới của đất nước đã đặt ra trách nhiệm cho ngành phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ,đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Để hoàn thành được sứ mạng của mình ngành giáo dục chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục. Chuyên đề này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xã hội hoá giáo dục trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p kexauxi3 10-09-2019 35 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoa học xã hội và giáo dục
p_strCode=khoahocxahoivagiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2