intTypePromotion=1
ADSENSE

Khung dữ liệu

Xem 1-20 trên 788 kết quả Khung dữ liệu
 • Bài viết Đánh giá rủi ro ngập lụt của di sản văn hóa thế giới: Ứng dụng tại thành phố Hội An đề xuất một khung phương pháp để thực hiện đánh giá định lượng rủi ro ngập lụt và bán định lượng theo chỉ số rủi ro, đối với Thành phố Hội An dựa trên dữ liệu mở hiện có.

  pdf8p vidumbledore 06-01-2023 37 2   Download

 • Bài viết "Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ thông minh của lưới điện tại Việt Nam" xây dựng một bộ chỉ số nhằm đánh giá mức độ phát triển lưới điện thông minh (LĐTM) của các Tổng công ty phân phối điện tại Việt Nam.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Quản lý đô thị trong ứng phó với ngập lụt: Nghiên cứu trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam" bàn luận về vai trò của quản lý đô thị với việc ứng phó ngập lụt- điển hình là TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bài viết vận dụng phương pháp định lượng, khảo sát và phỏng vấn bảng hỏi trong thu thập và xử lý dữ liệu. Với việc phân tích dữ liệu, bài báo phát hiện những ảnh hưởng, nguyên nhân ngập lụt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng ở TP. Hồ Chí Minh.

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tính toán hiệu năng cao các tính chất vật lý thiết yếu của vật liệu germanene 1D thay thế nguyên tử carbon" trình bày các đặc tính cấu trúc và điện tử của các AGeNR thay thế nguyên tử C sẽ được nghiên cứu chi tiết thông qua các tính toán DFT. Thông qua các tính toán DFT, một khung lý thuyết tổng quát để xác định các tính chất cấu trúc và điện tử là được phát triển đầy đủ bao gồm năng lượng hình thành, các thông số mạng tinh thể tối ưu, cấu trúc vùng điện tử, mật độ trạng thái điện tử và phân bổ mật độ điện tích không gian.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục đào tạo địa phương là phương tiện giúp trong việc thu thập các thông tin, dữ liệu về tình hình giáo dụ địa phương, bao gồm: khung phân tích; bộ tiêu chí, chỉ số giáo dục; phương pháp tính chỉ số phát triển giáo dục; bộ công cụ thu thập dữ liệu thực tiễn. Trong đó, EDI được ước tính trên cơ sở tổng hợp các giá trị ước tính 6 chỉ số thành phần của khung phân tích giáo dục và mỗi chỉ số thành phần lại được ước tính trên cơ sở các chỉ số giáo dục. Cùng tham khảo bài viết để nắm được nội dung chi tiết nhé các bạn.

  pdf7p hoabingan205 08-12-2022 5 1   Download

 • Hệ thống này đề xuất giải pháp gởi khung truyền có kích thước linh động theo dữ liệu mạng cảm biến nhằm tiết kiệm lượng dữ liệu gởi đi từ nút cảm biến (sensor node). Giải pháp đề xuất giảm năng lượng tiêu thụ mà không làm suy giảm chất lượng thông tin gởi đi. Hệ thống thiết kế để đưa mạch vào hoạt động chế độ ngủ (sleeping mode) khi dữ liệu không cần gởi đi bởi cập nhật theo từng chu kỳ theo điều kiện hoạt động của môi trường.

  pdf6p vispyker 16-11-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống trả lời tự động, sử dụng mạng học sâu Deep Neural Networks, dựa trên khung làm việc sequence-to-sequence và cơ chế attention để sinh ra câu trả lời tự động từ một chuỗi đầu vào tương ứng. Mô hình được huấn luyện end-to-end GNMT (Google’s Neural Machine Translation) trên tập dữ liệu miền mở có sẵn.

  pdf72p matroinho2510 08-11-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa dữ liệu; Truy vấn dữ liệu; Cập nhật dữ liệu; Khung nhìn (view); Chỉ mục (index);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt146p dongcoxanh2510 29-10-2022 37 2   Download

 • Phần 2 của tài liệu giáo trình "Cầu bê tông cốt thép" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán dầm cầu bê tông cốt thép thường; cấu tạo và tính toán dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; cầu dầm, khung liên tục bê tông cốt thép; gối cầu bê tông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p duonghanthienbang 05-10-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; tổng quan về SQL Server; bảng dữ liệu; truy vấn dữ liệu; khung nhìn; thủ tục thường trú; hàm do người dùng định nghĩa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p dongcoxanh0804 18-10-2022 9 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phân tích chiến lược trong kinh doanh" tiếp tục trình bày những khả năng trong tương lai: Xe hơi tương lai; Chủ nghĩa khủng bố ở Hoa Kỳ; Trung Quốc và đấu trường quân sự; Giáo dục phổ thông K-12 ở Hoa Kỳ; Chim robot va cuộc chiến không thương vong;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p vilandrover 03-10-2022 5 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị tiếp thị số" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khung kế hoạch tiếp thị số; Giai đoạn xác định dấu ấn thành viên tham gia và các mục tiêu; Tạo nền tảng kỹ thuật số của bạn; Tạo dựng nhận thức và ảnh hưởng; Khai thác dữ liệu, phân tích và đánh giá khách quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf135p viarrinera 17-08-2022 14 2   Download

 • Bài viết Sự lai hóa của graphene và HKUST-1 (MOF): Điện cực cho siêu tụ điện hiệu năng cao đưa ra một phương pháp đơn giản và có thể giải quyết được sự bám dính của các lớp graphene, đó là kết hợp vật liệu graphene với vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOF) để tạo ra một cấu trúc không gian ba chiều, rỗng cao.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 9 1   Download

 • Bài báo “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển dữ liệu số ngành y tế tỉnh Kiên Giang” nhằm mục đích ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 và khung kiến trúc chuyển đổi số của ngành y tế để xây dựng, định hướng, đề xuất lộ trình và công cụ, phần mềm triển khai vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  pdf20p runordie2 06-06-2022 20 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Máy tính "Tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ theo cách tiếp cận đại số gia tử" trình bày các nội dung chính sau: Vấn đề nội dung thông tin câu tóm tắt và biểu diễn tập mờ của miền ngôn ngữ thuộc tính; Phương pháp trích rút câu tóm tắt ngôn ngữ dựa trên Đại số gia tử; Trích rút tập câu tóm tắt tối ưu sử dụng giải thuật di truyền kết hợp chiến lược tham lam.

  pdf148p viabigailjohnson 10-06-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL (Structured Query Language) cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu; khung nhìn (view); chỉ mục (index);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p andromedashun 26-05-2022 21 1   Download

 • Bài báo trình bày một thuật toán phát hiện dụng cụ phẫu thuật ở thời gian thực dựa trên mạng nơ-rôn tích chập (CNNs). Tập dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được tạo ra từ những video phẫu thuật cắt túi mật. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng thuật toán có thể hoạt động ở thời gian thực với tốc độ khung hình là 25,4 (fps) và độ chính xác trung bình của phát hiện dụng cụ (mAP) là 71,54%. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p andromedashun 16-05-2022 20 1   Download

 • Hiện nay chúng ta đang trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nền tảng là ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội. Từ 17 mảnh bản đồ địa chính và bảng khung giá đất tại khu vực nghiên cứu, bằng công nghệ WebGIS (trên nền tảng ArcGIS online) nghiên cứu đã xây dựng và thiết lập cơ sở dữ liệu về giá đất tại thị trấn Phùng thông qua sự liên kết về cơ sở dữ liệu không gian (bản đồ giá đất) và dữ liệu thuộc tính (các thông tin trong hồ sơ địa chính, bảng giá đất).

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 24 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu cách xác định tải trọng gió lên khung thép nhà công nghiệp một tầng theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1991-1- 4:2005 trong điều kiện Việt Nam. Cùng với đó, bài báo đưa ra cách tính toán và quy đổi các thông số đầu vào, tính toán các số liệu phục vụ quá trình xác định tải trọng gió một cách thuận tiện, so sánh một số sai khác giữa tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Việt Nam; lập quy trình tính toán tải trọng gió, lập ví dụ minh hoạ và đưa ra các nhận xét khi tính toán theo tiêu chuẩn này.

  pdf5p viginnirometty 04-05-2022 17 1   Download

 • Ý tưởng trong bài báo là sử dụng mã Polar để mã hóa khung dữ liệu MELP (Mixed-Excitation Linear Predictive) bằng cách chọn các bít dữ liệu theo thứ tự ưu tiên để gán vào các kênh ảo theo thứ tự chất lượng tốt đến giảm dần, đề xuất này mang lại độ lợi mã hóa đến 0,8 dB ở vùng Eb/N0 cao (khoảng 7dB) so với mã Hamming (7,4), với độ phức tạp chấp nhận được. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 48 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khung dữ liệu
p_strCode=khungdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2