intTypePromotion=1
ADSENSE

Khung giá các loại đất

Xem 1-20 trên 71 kết quả Khung giá các loại đất
 • Đất trồng cây hàng năm + Khung giá đất trồng cây lâu năm + Khung giá đất rừng sản xuất + Khung giá đất nuôi trồng thủy sản + Khung giá đất làm muối + Khung giá đất ở nông thôn + Khung giá đất ở đô thị + Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở nông thôn + Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở đô thị II. Định giá các loại đất cụ thể theo khung giá của Chính phủ 1. Một số công việc liên quan, phải tiến hành...

  pdf38p possibletb 22-11-2012 102 21   Download

 • Xác định khung giá đất do Chính phủ quy định - Nguyên tắc xác định - Số lượng khung giá: 9 khung giá, bao gồm: + Khung giá đất trồng cây hàng năm + Khung giá đất trồng cây lâu năm + Khung giá đất rừng sản xuất

  pdf11p ntgioi120404 11-11-2009 310 158   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 114/2004/tt-btc về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/nđ-cp ngày 16/11/2004 của chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p lawqds2 09-12-2009 115 36   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 34 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ CỦA TỈNH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 34 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về khung giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 tháng 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 tháng 2004; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;...

  pdf3p poqueen 13-05-2013 56 1   Download

 • Quyết định số 1124/QĐ-UBND 2013 phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014.

  pdf52p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 38 0   Download

 • Nghị quyết số: 24/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Đất đai ngày 29/11/2013; căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 68 0   Download

 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban hành gồm 14 chương với 186 điều. Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. 

  doc151p hoangdung 15-03-2009 625 293   Download

 • Căn cứ theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Nhìn chung có 4 phương pháp xác định giá đất cụ thể được hướng dẫn thi hành:

  pdf19p truongan 18-11-2009 586 288   Download

 • Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

  doc6p chanhson 19-08-2009 128 5   Download

 • Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về bổ sung giá đất ở đô thị, phân loại đất, phân khu vực đất,.. tại tỉnh Lào Cai.

  pdf7p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 42 1   Download

 • 2. Căn cứ vào quy định của Chính phủ về khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá các loại đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất; thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” ...

  pdf6p truongbao 10-07-2009 372 103   Download

 • Có vô vàn điều kì thú xoay quanh các loài khủng long, tạo nên tấm màn bí mật trong lịch sử tiến hóa của các sinh vật trên Trái Đất. Với cách trình bày rõ ràng cùng các tư liệu bổ trợ như biểu đồ niên đại, tỉ lệ kích cỡ, Tài liệu Biên niên sử khủng long sẽ giúp các em nhanh chóng nắm bắt được đặc điểm của từng loài bò sát khổng lồ này và tích lũy được nhiều tri thức mới mẻ, toàn diện. Sau đây là phần 1 Tài liệu.

  pdf108p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 159 47   Download

 • Ngày 27/7, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 123/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Sau 3 năm áp dụng trong thực tiễn, cách định giá đất của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP cơ bản phù hợp với thực tế thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn bộc lộ một số điều khoản quy định chưa cụ thể, chưa sát với thị trường. Nghị định 123/2007/NĐ-CP đã điều chỉnh lại những...

  doc1p anvietcanh 15-10-2009 380 40   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf11p inoneyear2 24-03-2010 221 33   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  doc19p anvietcanh 15-10-2009 195 24   Download

 • Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. 2. Việc quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; thanh tra đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

  doc0p lamhongchuong0903198 30-09-2010 161 22   Download

 • Nghị định số 188/2004/NĐCP của chính phủ ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2004 Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  doc5p anvietcanh 15-10-2009 121 10   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 6

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 61 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khung giá các loại đất
p_strCode=khunggiacacloaidat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2