intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm thử alpha

Xem 1-20 trên 51 kết quả Kiểm thử alpha
 • Như một nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm đã nói: Quá trình kiểm thử phần mềm thật sự không bao giờ kết thúc, quá trình này chỉ chuyển từ bạn ( một nhà phát triển phần mêm sang một người khác( khách hàng). Và mỗi khi khách hàng sử dụng chương trình, quá trình này lại tiếp điễn. Nhưng bằng cách áp dụng các trình kiểm thử có tính chất hệ thống, những kĩ sư phầm mềm có thể kiểm định một cách hoàn chỉnh và cũng bằng cách đó quá trình kiểm thử có thể phát hiện...

  pdf32p ljnhxjnhbk 24-07-2012 487 205   Download

 • Khi kết thúc kiểm thử tích hợp thì phần mềm đã hoàn toàn được rắp láp trong một gói, các sai giao diện đã được bộc lộ và chỉnh sửa và một loạt cá kiểm thử phần mềm cuố cùng vắt đầu-kiểm thử thẩm định. Thẩm định là thắng lợi nếu các chức năng phần mềm ở mọt chừng mức nào đó là có thể thỏa mã mong đợi hợp lý của người đặt hàng

  pdf0p nhuongld 03-05-2012 226 92   Download

 • 1. Vị trí của bạn: where am I Nếu bạn tìm kiếm với thông tin yêu cầu như “where am i”, hệ thống sẽ trả về các kết quả địa chỉ IP cùng với vị trí địa lý hiện tại. Các câu hỏi truy vấn tương tự cũng sẽ mang lại kết quả về máy tính của bạn bao gồm “who am i”và “what is my ip”. 2. Ngày và giờ: Thông thường, bạn sẽ cần đến 1 bảng tính bằng Excel và một số công thức tính toán cơ bản để giải đáp những câu hỏi liên quan đến...

  pdf4p bibocumi26 13-01-2013 61 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục Thuế TP. HCM. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 170 công chức làm công tác kiểm tra, thanh tra tại Cục Thuế TP.HCM. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi qui tuyến tính bội được sử dụng trong nghiên cứu.

  pdf17p hanh_tv22 22-03-2019 82 11   Download

 • Trên cơ sở, khảo sát trên 680 sinh viên thuộc bốn lĩnh vực đào tạo (kinh tế, sư phạm, kỹ thuật và xã hội nhân văn) của Trường Đại học Thủ Dầu Một, bằng phương pháp kiểm định sự ổn định của dữ liệu đối với mô hình, kiểm định Cronbach Alpha, kết hợp phân tích nhân tố, hồi quy thông thường OLS và các kiểm định liên quan cho thấy yếu tố môi trường nghiên cứu có ảnh hưởng mạnh nhất, đứng thứ hai và thứ ba là yếu tố giảng viên hướng dẫn và đề tài nghiên cứu, còn phần thưởng đề tài và lợi ích nghiên cứu có ảnh hưởng yếu nhất đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

  doc9p hvdungcdcn12 28-11-2018 109 11   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Chi cục Thuế Quận 11, TP Hồ Chí Minh. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ hơn 200 người nộp thuế TNCN tại Chi cục Thuế Quận 11, TP Hồ Chí Minh, các phương pháp kiểm định Cronbach s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hổi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.

  pdf13p hanh_tv23 26-03-2019 59 8   Download

 • Bài viết này nghiên cứu các yếu tố bị ảnh hưởng bởi thực thi Hiệp định trị giá WTO có tác động tới hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam bằng việc sử dụng phương pháp định lượng có kết hợp định tính được sử dụng. Thang đo và dữ liệu thu thập được kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội để kiểm định sự tác động của từng nhân tố đến sự tuân thủ thuế.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 59 5   Download

 • Đặc điểm đầu tiên phải kể đến là số điểm mà Opera 10 alpha đạt được sau khi được kiểm tra qua hệ thống Acid3. Thật ấn tượng với điểm 100 tuyệt đối. Điều đó cho thấy Opera đã sẵn sàng cho việc trở thành trình duyệt web thế hệ mới đầu tiên, hỗ trợ hiển thị đầy đủ phông chữ, SVG, màu sắc RGBA, HSLA và những chức năng mà các nhà thiết kế web sử dụng. Trong phiên bản mới này, Opera đã được trang bị bộ máy tăng tốc mới nhất là Presto 2.2, giúp tốc độ duyệt...

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 47 3   Download

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tầm quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù vậy, khả năng thu hút FDI của địa phương trong thời gian qua không đạt được như kỳ vọng. Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu thập được từ 159 doanh nghiệp FDI, được xử lý bằng công cụ SPSS: Thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbacsh'a Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến.

  pdf10p vititan2711 14-08-2019 26 1   Download

 • Nghiên cứu xây dựng thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích cronbach’s alpha, phân tích nhân tố để kiểm định và xác định thang đo. Từ đó, nghiên cứu sử dụng hàm hồi quy để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc động viên nhân viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ gồm có: các quy định và chính sách; quan hệ làm việc; công việc thú vị; phúc lợi xã hội....

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 108 16   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương "Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Cây trò chơi và tìm kiếm trên cây trò chơi, chiến lược Minimax, phương pháp cắt tỉa Alpha – Beta,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p thiennga_12 06-03-2018 82 11   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp. HCM. Thông qua việc thu thập thông tin thứ cấp, bảng phỏng vấn được xây dựng dựa trên trên thang đo Likert 5 điểm, sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của thang đo, tiếp đến, phân tích nhân tố khám phá được sử dụng nhằm loại bỏ các nhân tố không ảnh hưởng.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 66 12   Download

 • Thông qua việc thu thập và phân tích những ý kiến đánh giá của nhân viên, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên văn phòng trong quá trình làm việc, từ đó đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn về công việc của nhân viên văn phòng tại công ty TNHH Bia Huế.

  pdf108p thangnamvoiva29 02-11-2016 58 8   Download

 • Bài viết được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Đồng Nai, dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 chủ doanh nghiệp. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy được sử dụng trong nghiên cứu này.

  pdf12p hvdungcdcn12 26-11-2018 125 8   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank – TP.HCM.Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 300 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại ngân hàng (NH). Các phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), mô hình hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 168 7   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Bến Tre. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 297 sinh viên. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội.

  pdf9p hanh_tv22 22-03-2019 78 4   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên khối hành chính ở tỉnh Bình Dương. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 304 quan sát nhân viên khối văn phòng ở Bình Dương, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: Thống kê mô tả, kiểm tra thang đo cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy.

  pdf7p hanh_tv22 22-03-2019 52 4   Download

 • Nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp giấy Chứng minh nhân dân của Công an tỉnh Sóc Trăng. Kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để phân tích bộ dữ liệu thu thập được từ phỏng vấn trực tiếp 224 người dân có sử dụng dịch vụ cấp giấy Chứng minh nhân dân của Công an tỉnh Sóc Trăng.

  pdf10p vibeirut2711 20-08-2020 31 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh (KSKD) của sinh viên khối ngành Kinh tế (KT) tại trường đại học Quảng Bình. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 160 sinh viên khối ngành Kinh tế tại trường đại học Quảng Bình. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.

  pdf11p dannisa 14-12-2018 41 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của công nhân khi chọn khu công nghiệp Giao Long để làm việc. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ 462 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Giao Long.

  pdf9p hanh_tv22 22-03-2019 45 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm thử alpha
p_strCode=kiemthualpha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2