intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế học chuẩn tắc

Xem 1-20 trên 415 kết quả Kinh tế học chuẩn tắc
 • Giáo trình "Định giá tài sản" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế. Giáo trình được thiết kế gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan về định giá tài sản; định giá bất động sản; định giá máy móc thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 20 2   Download

 • Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Luật kinh tế năm 2021-2022 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dưới đây giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!

  pdf3p namkimcham10 04-07-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học cung cấp cho học viên những kiến thức về các mô hình kinh tế; vòng chu chuyển; đường giới hạn khả năng sản xuất; thực chứng vs chuẩn tắc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt14p andromedashun 26-05-2022 9 1   Download

 • Trong bài viết khoa học này, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật khi xác định độ cao chuẩn bằng hai phương pháp: (1) Thủy chuẩn hình học và (2) Sử dụng các trạm CORS của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia - VNGeoNet.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Thiết kế bài giảng Hóa học 12 gồm các chương còn lại có nội dung nói về: kim loại kiềm - kim loại thổ - nhôm, crom - sắt- đồng, phân biệt một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch, hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội , môi trường

  pdf126p gaogao2708 21-04-2022 13 2   Download

 • Nhằm mục đích từng bƣớc chuẩn hóa giáo trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành Khai thác vận tải đƣờng bộ, tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình môn học “Khai thác kỹ thuật chung ô tô” làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên khi lên lớp và làm tài liệu tham khảo cho HS, SV Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chƣơng: Chương 1 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sử dụng động cơ ô tô; chương 2 ảnh hưởng của các yếu tố sử dụng đến tính năng kỹ thuật của ô tô; chương 3 đặc tính và chế độ làm việc của động cơ ô tô; chương 4 chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống động lực ô tô.

  pdf48p cucngoainhan8 14-03-2022 15 2   Download

 • Bản tin Khoa học Trẻ: Số 1 (2), 2015 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của nguồn vốn FDI đến tăng trưởng và hội tụ năng suất các nhân tố tổng hợp cấp độ doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2012 - phương pháp tiếp cận theo dữ liệu bảng; Các nhân tố tác động đến quyết định khởi nghiệp của thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh; Cạnh tranh thuế và Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Triển vọng và thách thức;...

  pdf76p vikissinger 03-03-2022 7 1   Download

 • Luận văn xác định hai mục tiêu cơ bản: Phân tích các quy định về bảo hộ quyền tác giả với những chuẩn mực pháp luật nhân quyền quốc tế; đưa ra giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên internet tại Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu.

  pdf110p badbuddy02 24-01-2022 15 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật về quản trị công ty đối với các công ty niêm yết ở Việt Nam, đánh giá việc tiếp nhận các nguyên tắc của OECD về QTCT trong các quy định này cũng như tình hình thực thi tại các doanh nghiệp niêm yết, đối chiếu với các chuẩn mực, các thông lệ tốt trên thế giới (cụ thể là các nguyên tắc về QTCT của OECD), từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về QTCT tại Việt Nam nói chung, đối với các doanh nghiệp niêm yết nói riêng.

  pdf121p badbuddy02 24-01-2022 9 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên cả giáo viên đúng theo quy định: Xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hàng năm hiệu quả tăng cường kiểm tra công tác tự học tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, lưu trử hồ sơ.

  pdf19p tomjerry009 04-01-2022 16 3   Download

 • Bài viết tìm hiểu về các nguyên tắc đã giúp các trường trên thế giới thành công trong việc thiết lập giá trị và chuẩn mực đạo đức mà các trường đại học ở Việt Nam có thể tham khảo. Dựa trên phương pháp phân tích tài liệu, bài viết rút ra 3 nguyên tắc chung, đó là: 1) Thiết lập các chuẩn mực theo bối cảnh của trường; 2) Phân chia chuẩn mực đạo đức theo nhiều cấp đối tượng; 3) Thiết lập chuẩn mực đạo đức cần diễn ra theo quy trình nhiều bước.

  pdf15p vihassoplattner 04-01-2022 13 0   Download

 • Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được quan tâm, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm. Bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn sẽ góp phần bảo vệ và cải thiện sức khoẻ, chất lượng cuộc sống và giống nòi dân tộc. Tài liệu "Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thẩm định phương pháp phân tích hóa học; Khoảng tuyến tính và đường chuẩn; Độ ổn định (hay độ vững/độ chắc chắn) của phương pháp;...

  pdf59p vidietmarhopp 24-12-2021 35 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xây dựng hệ thống KHV huỳnh quang siêu phân giải dựa trên kỹ thuật định vị đơn điểm, độ phân giải của kính đạt được là 20 nm. Đường kính mẫu vi-rút sốt xuất huyết (SXH) Dengue nuôi cấy trên tế bào BHK-21 được đánh dấu miễn dịch huỳnh quang có kết quả đo là 84±12 nm, trừ đi chiều dài của kháng thể, xấp xỉ với kết quả đo bởi KHV điện tử truyền qua (TEM, 45-60 nm).

  pdf6p princessmononoke 28-11-2021 15 0   Download

 • Trên cơ sở lý thuyết của môn học thẩm định dự án, xây dựng khung phân tích và đánh giá dự án, hệ thống các chỉ tiêu thẩm định phục vụ cho cán bộ thẩm định có chuẩn mực để đánh giá các dự án. Đồng thời, căn cứ vào thực trạng của công tác thẩm dịnh dự án đầu tư hiện nay, xây dựng một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm dịnh dự án đầu tư tại tỉnh Bình Thuận.

  pdf89p closefriend07 05-11-2021 8 2   Download

 • Bài viết làm rõ thêm mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, sự tác động của pháp luật đến đời sống xã hội, đặc biệt là đời sống đạo đức. Việc thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng thành pháp luật một cách đúng đắn, kịp thời, có tính khoa học- thực tiễn cao có ý nghĩa trong việc ổn định xã hội, phát triển kinh tế đồng thời góp phần vào việc đề ra và thực hiện những nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị đạo đức để hình thành những phẩm chất mới của người Việt Nam.

  pdf8p visteveballmer 06-11-2021 25 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Khái quát về kinh tế học cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế học là gì?; Những vấn đề cơ bản của các tổ chức kinh tế; Các hệ thống tổ chức sản xuất; Chu chuyển của hoạt động kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p tomjerry003 03-11-2021 31 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu việc thực hiện công tác kế toán tại Đại học Quốc gia TP.HCM và các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, cùng với các văn bản pháp luật có liên quan, phân tích và đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong hệ thống tài chính kế toán hành chính sự nghiệp dành cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

  pdf117p closefriend06 01-11-2021 5 1   Download

 • Đề tài đưa ra một số mô hình về cơ cấu tổ chức quản lý của trường hiện nay để làm cơ sở đề xuất một vài giải pháp nhằm hoàn hiện công tác tổ chức quản lý ở trường. Trong bối cảnh hiện nay trường có thể phát triển thêm quy mô, vì vậy cần có sự chuẩn bị cả về mặt lý luận và thực tiễn giúp cho các nhà hoạch định chiến lược phát triển trường ở tầm cao hơn.

  pdf70p closefriend05 24-10-2021 28 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm là các dạng toán còn ít nhưng nhiều học sinh vẫn cảm thấy khó vì nó đòi hỏi, yêu cầu học sinh cần có đủ những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để giải được các bài toán có lời văn một cách chuẩn mực. Bởi vậy nhiệm vụ của giáo viên là phải cung cấp cho học sinh các quy tắc, phương pháp giải toán và phương pháp rèn luyện phù hợp để các em từng bước có các kỹ năng cần thiết để trình bày 3 lời giải chuẩn mực, dàn hình thành sự yêu thích môn toán và các thói quen giúp làm đúng các bài tập giải toán có lời văn.

  pdf10p chubongungoc 23-09-2021 28 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là việc hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn quốc gia công tác phổ cập giáo dục THPT đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể với trường học đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Giáo viên chuyên trách Phổ cập THPT có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu cho nhà trường, Ban chỉ đạo hoàn thành công tác này.

  pdf15p chubongungoc 23-09-2021 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế học chuẩn tắc
p_strCode=kinhtehocchuantac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2