intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình asm trên windows

Xem 1-4 trên 4 kết quả Lập trình asm trên windows
 • Các ứng dụng chạy trên nền tảng hệ điều hành Windows 32-bit, nó được chạy dưới chế độ bảo vệ mà chế độ này được sử dụng từ thế hệ bộ vi xử lý 80286. Nhưng bây giờ 80286 không còn được sử dụng nữa. Vì vậy, chúng ta chỉ quan tâm đến các thế hệ từ bộ vi xử lý 80386 trở về sau. Hệ điều hành thực thi mỗi ứng dụng trong một vùng nhớ ảo được định sẵn.

  pdf4p kaisermtv 04-09-2010 329 106   Download

 • Tài liệu tham khảo lập trình windows này giúp các bạn biết thêm về thư viên liên kết động và Cung cấp cho sinh viên kiến thức và phương pháp lập trình trên môi trường Windows: cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa (GUI), cơ chế quản lý bộ nhớ, lập trình đồng hành...

  pdf43p thuy201 15-12-2011 81 18   Download

 • 414. Lổi khi cài đặt lại Windows XP [Files Needed] The file 'Asms' on Windows XP Professional CD-ROM is needed. Type the path where the file is located, and then click OK. Copy files from: GLOBALROOT\DEVICE\CDROM0\I386 Vào Registry Editor bạn tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINE Trên menu File chọn Load Hive và khi đó nạp %Windir%System32\Config\System.sav Tiếp theo bạn gõ Test và tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965E325-11CE-BFC108002BE10318} Bạn tiến hành xóa khóa UPPERFILTERS và LOWERFILTERS Thoát khỏi Registry . 415.

  pdf18p phucnguuson 17-03-2010 133 68   Download

 • Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo ra một MessageBox với nội dung “Win32 assembly is great” Tổng quan về lập trình trên Windows: Hệ điều hành (HĐH) cung cấp cho các lập trình viên nguồn tài nguyên phong phú để họ lập trình các ứng dụng chạy trên nền tảng Wins. Đáng kể nhất là phải nói đến là Windows API (Application Programming Interface).

  pdf9p kaisermtv 04-09-2010 203 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình asm trên windows
p_strCode=laptrinhasmtrenwindows

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2