intTypePromotion=3

Lập trình di động

Xem 1-20 trên 1589 kết quả Lập trình di động
 • Bài giảng Lập trình di động - Android cung cấp cho người học các kiến thức về: XML layout –XML container; types of event programming, toast & alert dialog, coast & alert dialog, advanced controls, custom layout, webkit, intent & Intent filters, touch & Multi touch, multi language in android.

  pdf222p thangnamvoiva20 17-09-2016 51 16   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 8 Broadcast Receivers + Telephony do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Broadcast Receiver, vòng đời của boardcast receiver, tự tạo một tín hiệu broadcast, viết receiver xử lý tín hiệu broadcast,...

  pdf40p convitdola 07-12-2017 51 10   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 7 SQLite và Content Provider do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Làm việc với SQLite API, tạo/Mở/Đóng CSDL, thực thi câu lệnh SQL, duyệt các kết quả trả về bởi SELECT, SQLiteOpenHelper, kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu,...

  pdf42p convitdola 07-12-2017 48 9   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 10 Dịch vụ đa phương tiện trên android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giao diện lập trình đa phương tiện (media API), cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MediaStore), làm việc với audio, tổng hợp tiếng nói (text-to-speech), làm việc với video,...

  pdf56p convitdola 07-12-2017 47 8   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 12 Networking với android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu chung về networking, giao thức kiểu TCP, giao thức kiểu UDP, HttpClient và web services,...

  pdf26p convitdola 07-12-2017 54 8   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 2 Activity (giao diện tương tác) do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bắt đầu với một ứng dụng giản đơn, giao diện phát triển của Android Studio, androidManifest.xml, các bước phát triển ứng dụng android, các thành phần của một ứng dụng android,...

  pdf43p convitdola 07-12-2017 45 7   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 3 Các layout và một số loại widget thường dùng do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm view & view group, làm việc với layout, một số layout thông dụng, tương tác với các điều khiển, một số điều khiển đơn giản.

  pdf42p convitdola 07-12-2017 37 8   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu về intent, sử dụng intent để trao đổi dữ liệu, intent filter, intent tường minh vs ngầm định, các thành phần của intent.

  pdf25p convitdola 07-12-2017 39 8   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 11 Làm việc với cảm biến (sensor) do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Sensor và SensorManager, các loại sensor thông dụng, các bước làm việc với sensor, ví dụ: “la bàn” đơn giản, kinh nghiệm làm việc với sensor.

  pdf26p convitdola 07-12-2017 35 7   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 Giới thiệu về lập trình java trên Android OS do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu môn học, thiết bị di động vs thiết bị cố định, thị trường ứng dụng cho di động, hệ điều hành Android, lập trình trên android, môi trường lập trình.

  pdf65p convitdola 07-12-2017 57 6   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 4 Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: ProgressBar & ProgressDialog, AutoComplete TextView, vài phương pháp xử lý sự kiện,...

  pdf40p convitdola 07-12-2017 42 7   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 6 Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về lữu trữ trong android, Shared Preferences, File trên internal storage, File trên external storage, làm quen với SQLite.

  pdf48p convitdola 07-12-2017 52 6   Download

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 9 Multithreading + Background Works do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Multithreading, tiếp cận của android, runnable object,...

  pdf40p convitdola 07-12-2017 35 6   Download

 • Sự khác nhau lớn nhất giữa lập trình di động so với lập trình cho PC là ta phải quan tâm lớn đến bộ nhớ, kích thước màn hình hay thậm chí là màu sắc của thiết bị. Những vấn đề đó lại không quan trọng bậc nhất đối với PC. Hơn thế nữa ta còn phải quan tâm đến sự khác nhau giữa các hãng sản xuất cũng như dòng máy di động của hãng.

  pdf62p minhtin911 29-05-2011 305 105   Download

 • Tham khảo bài viết 'lập trình di động_j2me tutorial', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p vbahan 15-04-2012 188 94   Download

 • Lập trình viên IOS cần chịu trách nhiệm về các đầu việc như: phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS, đóng góp và xây dựng các ý tưởng cho các dự án di động, tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng các công nghệ liên quan trong lĩnh vực lập trình di động... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua 1p lottexylitol 24-06-2019 10 1   Download

 • lập trình di động - Bài 1: Khái quát các lớp J2ME Mục tiêu của J2ME là cho phép người lập trình viết các ứng dụng độc lập với thiết bị di động, không cần quan tâm đến phần cứng thật sự. Để đạt được mục tiêu này, J2ME được xây dựng bằng các tầng (layer) khác nhau để giấu đi việc thực hiện phần cứng khỏi nhà phát triển.

  pdf43p lavie3 27-07-2011 46 10   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về Java Basic, hướng đối tượng, kiểu dữ liệu, khai báo biến, hàm và mảng, tạo mới class, getters and setters, Inheritance – kế thừa và bài tập Hướng đối tượng.

  pdf13p kloikloi 07-10-2017 26 7   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về việc tạo một Project trong Android Studio, thực thi Project trên thiết bị ảo Genymotion, điều chỉnh nội dung TextView ở chế độ Design, xem file thiết kế ở chế độ Text, vòng đời của ứng dụng, Layout và các loại Layout, bài tập tính toán, bài tập đổi nhiệt độ, phát sinh mã ngẫu nhiên và tính BMI.

  pdf15p kloikloi 07-10-2017 24 6   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về làm quen và sử dụng Intent chuyển đổi giữa các màn hình, sử dụng AlartDialog.Builder cho phép hỏi đáp với người dùng, truyền dữ liệu từ Activity con về Activity cha, sử dụng control ImageView, ListView, cách sử dụng String - Array và ArrayAdapter.

  pdf0p kloikloi 07-10-2017 26 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lập trình di động
p_strCode=laptrinhdidong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản