intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lập trình đối tượng

Xem 1-20 trên 6519 kết quả Lập trình đối tượng
 • Tài liệu hướng dẫn học tập môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Sóng phẳng không chính trong môi trường đàn hồi trực hướng" được chia làm hai phần. Phần đầu sẽ đi thiết lập ma trận độ cứng của môi trường trong hệ tọa độ không chính và các phương trình chuyển động tương ứng. Sau đó, phương trình đặc trưng của các sóng khối được thiết lập để xác định giá trị của vận tốc truyền sóng và biểu đồ chậm của các sóng khối. Trong trường hợp đặc biệt khi sóng tới truyền theo phương vuông góc với bề mặt, các công thức đơn giản của vận tốc sóng và các vector trạng thái của các sóng sẽ được trình bày.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo có nội dung chính là xây dựng công thức dự báo hệ số thấm cho vật liệu bê tông xi măng rỗng. Trên cơ sở của việc giải quyết bài toán thấm Darcy, thông qua một số giả thiết cơ bản, nghiên cứu thiết lập phương trình thấm Kozeny– Carman cho vật liệu rỗng. Tiếp đó, một số ứng dụng của hồi quy ký tự được thực hiện cho phép đưa ra các kết quả tường minh đối với vật liệu bê tông xi măng rỗng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài báo "Mô phỏng số cho tương tác cầu-xe của dầm giản đơn chịu tác dụng bởi phương tiện nhiều trục-bất đối xứng sử dụng phương pháp bán giải tích" trình bày mô phỏng số cho tương tác cầu xe của một dầm giản đơn dưới tác dụng của phương tiện nhiều trục bất đối xứng. Cầu được mô hình dựa trên lý thuyết dầm Euler-Bernoulli và xấp xỉ theo phương pháp chồng chất mode. Phương tiện được lý tưởng hóa như một thanh cứng (hai bậc tự do) liên kết với các bộ bánh xe thông qua các hệ thống treo, được thiết lập bởi hệ lò xo giảm xóc tuyến tính.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này giới thiệu đến sinh viên các nội dung gồm: giải quyết vấn đề bằng máy tính; minh họa, thực tập các bước giải quyết vấn đề thông qua lập trình trò chơi trên ngôn ngữ C/C++;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf16p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 3: Game Hangman (Phát triển chương trình). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: trò chơi Hangman; sơ đồ khối, mã giả và tư tưởng chia để trị; thao tác với xâu ký tự trong C++; bắt đầu với hàm đơn giản, dần dần biến đổi và luôn có chương trình chạy được;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf38p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 1: Introduction. Upon completion of this lesson, students will be able to: recall the basics of programming; approach the object-oriented paradigm; understand the Java background; install and use some basic tools for Java programming;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf45p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 2.1: Java syntax basics. Upon completion of this lesson, students will be able to: understand the Java syntax basics and their semantics for writing a program;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf40p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 2.2: Java syntax basics (cont.). Upon completion of this lesson, students will be able to: develop knowledge about the syntax and semantics of Java programming language;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf43p codabach1016 03-05-2024 2 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 3: Class building. Upon completion of this lesson, students will be able to: understand the application of object oriented principles in Java; acquaint how to declare a class and its members;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf38p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 4: Object initialization and usage. Upon completion of this lesson, students will be able to: acquaint how to initialize and use objects; data initialization and constructor; object declaration and initialization; object usage;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf36p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 5: Encapsulation, overloading and aggregation. Upon completion of this lesson, provides students with content including: encapsulation visibility scope, data hiding; Overloading principles, constructor overloading; Aggregation principles, order of initialization; Class usage any classes, Java classes;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf55p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 6: Inheritance. Upon completion of this lesson, provides students with content including: principles; inheritance hierarchy; sub class definition; order of initialization;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf34p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 7: Overriding, abstract class and interface. Upon completion of this lesson, students will be able to: understand and master some Java techniques for realizing the inheritance; single inheritance and multiple inheritance; abstract class and abstract method;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf38p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 8: Polymorphism and generic programming. Upon completion of this lesson, students will be able to: master the polymorphism technique; understand the Java generic programming;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf46p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 9: Utility classes and collections. Upon completion of this lesson, students will be able to: understand the meanings of Wrapper class as well as its main purpose of conversion; learn how to use mathematic constants and functions; differentiate between String and StringBuffer and use appropriately;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf53p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 10: Exception handling. Upon completion of this lesson, students will be able to: learn what an exception is, what have to do to handle exception; distinguish the checked and unchecked exceptions; implement the try-catch-finally blocks for catching and handling exceptions;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf60p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 11: Input and output operations. Upon completion of this lesson, students will be able to: become familiar with the concept of an I/O stream; understand the difference between binary files and text files; learn how to read data from a file; learn how to save data into a file;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf56p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 12.1: GUI and event programming. Upon completion of this lesson, students will be able to: understand the concept of “GUI Programming”; understand the concepts of “Container” and “Component”; know how to create AWT containers and AWT components; know how to organize AWT components inside an AWT container;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf50p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Lecture Object oriented programming - Lesson 12.2: GUI and event programming (cont.). Upon completion of this lesson, students will be able to: create menus inside an AWT application; process action when choosing a menu item; create shortcuts for menu items; create a popup menu when right-clicking on any AWT components; understand Swing’s advanced features compared to AWT’s;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf35p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2