intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình đối tượng

Xem 1-20 trên 5832 kết quả Lập trình đối tượng
 • Tài liệu thực hàm tin học tham khảo gồm 12 câu bài tập báo cáo môn thực hành Lập Trình Hướng Đối Tượng C++.

  doc22p daodangson01041991 20-09-2010 308 185   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'phương pháp lập trình đối hướng đối tượng - kế thừa', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p jackiechan_2912 11-04-2011 126 29   Download

 • Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng. Phân tích, thiết kế và thực hiện được một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. Nhận biết một số ngôn ngữ OOP. Nhận biết các khái niệm cơ bản của OOP. phương pháp lập trình đối tượng.

  ppt25p can_loc 25-07-2012 107 22   Download

 • Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming). Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction). Định nghĩa một Lớp (Class). Định nghĩa một Đối tượng (Object). Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng. Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction). Định nghĩa tính Bền vững (Persistence). Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance). Định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism). Liệt kê những thuận lợi của phương pháp hướng Đối tượng. 1.1 Giới thiệu về Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming) Lập trình hướng Đối...

  pdf221p namson94 18-07-2012 73 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ lập trình :đối tượng application', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh1 02-11-2011 61 5   Download

 • C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng được đọc là C sharp. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java. .NET Framework là một thành phần cơ bản của Windows cho việc xây dựng và chạy các ứng dụng viết bởi các ngôn ngữ lập trình mới....

  ppt194p can_loc 25-07-2012 313 142   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình lập hướng đối tượng', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf351p tienquy12a1 03-12-2010 199 49   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Lập trình mã nguồn mở là nhằm giúp sinh viên hiểu về lập trình Shell cho Linux, lập trình C/C++ với giao diện trên Linux. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về Lập trình mã nguồn mở.

  pdf191p acc_12 01-04-2014 213 43   Download

 •  Bài giảng "Lập trình ASP.Net" cung cấp cho sinh viên những thồng tin cơ bản về môn học lập trình ASP.NET, các nội dung chính của môn học, yêu cầu của giáo viên đối với môn học và cách đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p doinhugiobay_08 22-12-2015 94 29   Download

 • Tài liệu gồm 8 chuyên đề chính, xuyên suốt từ đối tượng Connection, Command, DataReader, DataAdater, DataSet, DataTable, DataView, DataRow, DataColumn, DataRelation đến việc trình bày dữ liệu trên các điều khiển và xây dựng các lớp dùng chung. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf268p lalala02 06-11-2015 71 24   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Nhập môn lập trình VB6", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Làm việc với điều khiển dữ liệu, đối tượng ADO và cơ sở dữ liệu Access, làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server, làm việc với DataReport, làm việc với Crystal Report, biên dịch - Đóng gói - Triển khai. Mời các bạn tham khảo.

  pdf184p doinhugiobay_10 08-01-2016 90 24   Download

 • Theo định nghĩa ở trên thì một ngôn ngữ lập trình phải thỏa mãn được hai điều kiện cơ bản là: Phải dễ hiểu và dễ sử dụng đối với người lập trình, để con người có thể dùng nó giải quyết các bài toán khác. Miêu tả một cách đầy đủ và rõ ràng các tiến trình (tiếng Anh: process), để có thể chạy được trên các máy tính khác.

  ppt71p can_loc 25-07-2012 87 22   Download

 • Lập trình hướng đối tượng đặt trọng tâm vào đối tượng, yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển chương trình và không cho phép dữ liệu biến động tự do trong hệ thống. Dữ liệu được gắn chặt với các hàm thành các vùng riêng mà chỉ có các hàm đó tác động lên và cấm các hàm bên ngoài truy nhập tới một cách tuỳ tiện. LTHĐT cho phép chúng ta phân tích bài toán thành các thực thể được gọi là các đối tượng và sau đó xây dựng các dữ liệu cùng các hàm...

  pdf7p sunflower_1 20-09-2012 126 16   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng với C++" cung cấp cho người học các kiến thức về: Lớp đối tượng, đối tượng, phương thức lập trình, đối tượng hành động, viết các chương trình đầu tiên,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf38p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 102 16   Download

 • Mục đích của luận văn nghiên cứu Lý luận và công nghệ dạy học tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm tích hợp để xây dựng Bài giảng điện tử tương tác đối với môn học "Kỹ thuật lập trình" nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo, tính tích cự chủ động của người học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn " Kỹ thuật lập trình". Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Xây dựng Bài giảng điện tử tương tác đối với môn học "Kỹ thuật lập trình" nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn học này tại trường Cao đẳng nghề Việt Đức, Vĩnh Phúc.

  doc92p haivp24684 15-10-2019 62 12   Download

 • LẬP TRÌNH JAVA CSDL BÀI 3 COMPONENTS Nguyễn Hữu Thể 1 .Nội dung  JLabel  JButton  JTextField  JCheckBox  JRadioButton  JPanel  JComboBox, JList  JTable  JMenu  JToolBar  JOptionPane  JFileChooser 2 .GUI Components  JButton, JLabel, JTextField, JCheckBox, JRadioButton, and JComboBox.  Each GUI component class provides several constructors that you can use to create GUI component objects. 3 .

  pdf36p nobita_12 18-11-2013 47 7   Download

 • Trước khi xem xét vấn đề sinh mã được trình bày ở các chương sau, chương này trình bày một số vấn đề liên quan đến việc gọi thực hiện chương trình con, các chiến lược cấp phát bộ nhớ và quản lý bảng ký hiệu. Cùng một tên trong chương trình nguồn có thể biểu thị cho nhiều đối tượng dữ liệu trong chương trình đích. Sự biểu diễn của các đối tượng dữ liệu tại thời gian thực thi được xác định bởi kiểu của nó. Sự cấp phát và thu hồi các đối tượng dữ liệu được quản lý bởi một tập các chương trình con ở dạng mã đích.

  pdf26p dien_vi02 07-10-2018 25 5   Download

 • CHƢƠNG XVII(tt) MÔ HÌNH ĐỐI TƢỢNG .I. Form là một thành phần dùng để thu thập dữ liệu, thông tin từ người dùng. Mỗi phần tử trong form là một đối tượng trong DOM. Do đó mỗi phần tử trên form cũng có những sự kiện và phương thức của nó a) Các sự kiện của các phần tử trên form . .Phần tử Button Checkbox Tên sự kiện onClick onClick

  pdf52p nobita_12 18-11-2013 48 3   Download

 • Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Bài 7 - Luồng và xử lý file nêu lên khái niệm luồng, các luồng byte, đối tượng serializable, các luồng ký tự, File truy cập ngẫu nhiên, lớp File. Mời các bạn tham khảo.

  pdf51p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 58 3   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Bài 11: Các đối tượng Default, Rule, Type" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng Default, đối tượng Type, đối tượng Rule. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai đang theo học môn học này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf3p dien_vi10 02-10-2018 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình đối tượng
p_strCode=laptrinhdoituong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2