intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình đối tượng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lập trình đối tượng
 • Bài viết Điều khiển ổn định địa phương cho hệ mờ có tham số thay đổi dựa trên quá trình Markov đưa ra được một điều kiện đủ để thành lập một bộ điều khiển phản hồi trạng thái làm cho hệ MJFS ổn định đia phương. Thông qua kĩ thuật LMIs miền ổn định của hệ thống được ước lượng trước. Trong tương lai gần, tác giả áp dụng thuật toán được đề xuất cho một số hệ thống thực tế.

  pdf3p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình gồm sáu chương chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p canhdongco25 02-08-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Lập trình Windows 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Framework.Net; Ngôn ngữ lập trình C#; Lập trình hướng đối tượng; Form và Các điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Python" cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập trình căn bản; các kiểu dữ liệu phức; lập trình hướng đối tượng; vào/ra, ngoại lệ; lập trình mạng; lập trình Web; Python-MySQL; giao diện GUI; vẽ đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p vuhuyennhi 05-08-2022 3 3   Download

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng trình bày một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng được cài đặt trong C++ như: lớp, đối tượng, sự kế thừa, tính đa hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Autocad cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu chung; thiết lập bản vẽ; các lệnh vẽ cơ bản; làm việc với lớp đối tượng; tạo và in bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Lập trình hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các cơ sở của lập trình hướng đối tượng; Mô hình hóa hướng đối tượng; Mô hình hóa môi trường và nhu cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf70p vimaryamnawaz 01-08-2022 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lập trình hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ mô hình hóa UML; Mô hình hóa cấu trúc; Mô hình hóa hành vi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p vimaryamnawaz 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Thực hành Autocad (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) nhằm giúp học viên sử dụng được các chức năng trên các thanh công cụ của màn hình đồ họa; sử dụng linh hoạt các lệnh vẽ cơ bản và phương pháp nhập tọa độ; sử dụng các phương pháp xác nhập điểm chính xác và các phương pháp lựa chọn đối tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến yêu cầu tiêu nước vùng ven biển Bắc Bộ trình bày việc thiết lập phương pháp xây dựng mô hình mưa tiêu trong tương lai dựa trên biến đổi lượng mưa năm theo kịch bản BĐKH. Đồng thời dự báo được xu hướng biến đổi hệ số tiêu giai đoạn tương lai dưới ảnh hưởng của BĐKH.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tác động của bồi lấp cửa đầm Lập An - Thừa Thiên Huế đến quá trình trao đổi nước giữa đầm và biển tập trung nghiên cứu và đưa ra định lượng về tác động của bồi lấp cửa đầm Lập An đến quá trình trao đổi nước giữa đầm và biển.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 4 3   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Cơ sở lập trình" được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong quá trình giảng dạy môn học. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan cơ sở lập trình; các thành phần cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p ryomaechizen 01-07-2022 13 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; cấu trúc và các dạng chuỗi cung ứng phổ biến; chiến lược chuỗi cung ứng và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng; hoạch định chuỗi cung ứng và lập kế hoạch sản xuất;...

  pdf315p ryomaechizen 01-07-2022 13 6   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc môn học học kì 2 môn Chuyên đề hướng đối tượng cơ sở dữ liệu năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  pdf3p namkimcham10 04-07-2022 21 1   Download

 • Mục đích của cuốn sách "Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript)" là làm cầu nối thu hẹp khoảng cách – mang đến cho bạn một nền tảng lập trình trong ngữ cảnh sử dụng Unity để tạo một game đơn giản, kết nối những kiến thức bạn đang học với thông tin phù hợp có trong tài liệu hỗ trợ, và thậm chí là hướng dẫn cách sử dụng một số đoạn mã mẫu. Phần 1 của cuốn sách gồm 6 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p britaikridanik 05-07-2022 13 1   Download

 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Mẫu Phiếu sinh hoạt hè là biểu mẫu được giáo viên tổng phụ trách đội trường lập ra để giới thiệu chuyển đoàn viên thanh niên về sinh hoạt hè tại địa phương nơi các em sinh sống. Mẫu phiếu cần trình bày đầy đủ những thông tin từ quốc hiệu tiêu ngữ, thông tin chi tiết học sinh, nơi sinh hoạt đoàn, thời gian sinh hoạt và cuối cùng là nhận xét của ban chấp hành chi đoàn.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Đơn xin nghỉ xin hoạt Đảng tạm thời là mẫu đơn được cá nhân Đảng viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng trong một thời gian nhất định. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày các thông tin của Đảng viên như: tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác, sinh hoạt Đảng.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình đối tượng
p_strCode=laptrinhdoituong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2