intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình ứng dụng Windows

Xem 1-20 trên 7152 kết quả Lập trình ứng dụng Windows
 • Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 Giới thiệu chung về môn học trình bày đề cương môn học; cách thức đánh giá môn học; phương pháp dạy học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tomjerry010 14-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p tomjerry010 14-06-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Cài đặt và bảo trì máy tính (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Cao đẳng) gồm có những nội dung chính sau: Cấu trúc máy tính, các thành phần của máy tính, lắp ráp và bảo trì máy tính, thiết lập CMOS, ổ đĩa cứng và phân vùng đĩa cứng, cài đặt hệ điều hành window XP, Driver, cài đặt các phần mềm thông dụng, sao lưu và phục hồi hệ thống.

  pdf60p cucngoainhan0 08-04-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng giới thiệu tổng quan về môi trường Windows; giao diện người dùng kiểu đồ họa GUI, các khái niệm và ứng dùng cơ bản; giới thiệu .NET, .NET Framework, CLR, dự án và giải pháp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf50p redrose24 06-04-2022 3 0   Download

 • Chương 3 Bao gồm nội dung về lập trình GUI; cấu trúc ứng dụng Window Form; các lớp cơ sở; menu, dialog cùng các ví dụ về câu lệnh và giao diện. Mời quý đọc giả xem chi tiết bài giảng.

  pdf114p redrose24 06-04-2022 12 1   Download

 • Chương 8 trình bày các khái niệm cơ bản của đa tiểu trình, dộ ưu tiên của tiến trình, chuyển đổi ngữ cảnh, xây dựng ứng dụng tiểu trình và đồng bộ hóa các tiểu trình. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài giảng.

  pdf42p redrose24 07-04-2022 7 1   Download

 • Báo cáo bài tập lớn môn Hệ điều hành: Tìm hiểu lập trình API trong Window có kết cấu nội dung gồm 3 phần. Trong đó, phần mở đầu giới thiệu chung, phần 2 giới thiệu sơ lược về Window API, phần 3 đề cập đến một số thành phần cơ bản của ứng dụng.

  doc22p huyenhuyen0827 23-03-2022 10 2   Download

 • Tài liệu Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1 có nội dung trình bày về kiến trúc .NET Framework; lập trình Visual C++ .NET; tạo giao diện người dùng; menu, hộp thoại và các điều khiển của Windows; kiến trúc Document/View của MFC .NET; tiểu trình (Thread); cơ chế kết nối và truy xuất cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p linyanjun_2408 24-03-2022 26 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, tài liệu Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về xây dựng dự án quản lý tài khoản ngân hàng với VC++ .NET; debug và quản lý lỗi ngoại lệ trong VC++ .NET; Managed Extensions C++; tìm hiểu GDI+, event, delegate; xây dựng ứng dụng Managed C++ Application; ADO.NET và VC++ .NET; cài đặt ứng dụng ADO.NET trong Managed C++ .NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf248p linyanjun_2408 24-03-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 Windows Form và các Control, với mục tiêu giúp các bạn có thể Sử dụng đúng và hợp lý các loại giao diện ứng dụng; Sử dụng thành thạo các thuộc tính của Form và control để xây dựng các ứng dụng đáp ứng yêu cầu ở mức độ từ cơ bản đến nâng cao; Nắm bắt và xử lý các sự kiện trong Windows Form và các control một cách hợp lý; Thao tác thành thạo khi chuyển form và truyền dữ liệu giữa các form.

  pdf48p cuchoami2510 18-02-2022 10 0   Download

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy vi tính với các nội dung chính như: Tháo, lắp máy vi tính; khai báo hệ thống, phân vùng ổ đĩa; cài đặt hệ điều hành Windows; cài đặt các chương trình ứng dụng khác; tạo tập tin ảnh (Ghost): Backup và Restore khi gặp sự cố; cài đặt và chia xẻ một kết nối Internet cho nhiều người dùng.

  pdf85p hoathachthao090 10-02-2022 12 3   Download

 • Xây dựng ứng dụng với ngôn ngữ lập trình C#: Phần 1 cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - ứng dụng Windows Form: các bài tập về ứng dụng Windows Form; lập trình với C# - quản lý bán hàng, thiết kế form quản lý bán hàng, quản lý danh mục hóa đơn, quản lý danh mục khách hàng, quản lý danh mục nhân viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf193p hanthienngao 16-12-2021 34 3   Download

 • Giáo trình Tin học văn phòng trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Giới thiệu về hệ điều hành windows, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng trên windows. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác khác trong phần mềm Microsoft Word. Tạo lập các bảng tính điện tử và thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, trang trí, vẽ đồ thị và in ấn dựa vào các số liệu trên bảng tính trong phần mềm Microsoft Excel.

  doc221p chanhbap2010 05-11-2021 64 2   Download

 • Trong giáo trình này bao gồm các bài sau: Bài 1: Tổng quan về WPF, Bài 2: Bố trí giao diện, Bài 3: Sử dụng các điều khiển cơ bản, Bài 4: Tạo hộp chọn font chữ, Bài 5: Tạo hộp chọn hình ảnh, Bài 6: Sử dụng Expander, Bài 7: Tạo hộp soạn thảo văn bản, Bài 8: Tạo menu, Bài 9: Tạo ToolBar, Bài 10: Tạo ContextMenu, Bài 11: Tạo StatusBar, Bài 12: Sử dụng Style, Bài 13: Sử dụng Template, Bài 14: Truy xuất cơ sở dữ liệu.

  doc168p lovebychance10 04-09-2021 27 3   Download

 • Giáo trình Lập trình ứng dụng WPF được biên soạn dựa trên khung chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ Thông tin đã được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt. Bên cạnh đó nhằm giúp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế và lập trình được các ứng dụng nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nội dung giáo trình được chia thành 14 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc179p lovebychance10 04-09-2021 12 1   Download

 • Giáo trình mô đun Lập trình windows forms cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về: Trình bày các kiểu dữ liệu cơ bản của C#; trình bày các câu lệnh, cấu trúc điều khiển, rẽ nhánh; trình bày các control xây dựng giao diện; xác định, phân tích chức năng yêu cầu để lên kế hoạch xây dựng chương trình ứng dụng; thiết kế giao diện chương trình ứng dụng; vận dụng các kiến thức xây dựng các chức năng của ứng dụng;...

  doc232p lovebychance10 04-09-2021 32 7   Download

 • Nội dung giáo trình mô đun Lập trình windows forms gồm 24 bài, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng như: Trình bày các kiểu dữ liệu cơ bản của C#; trình bày các câu lệnh, cấu trúc điều khiển, rẽ nhánh; trình bày các control xây dựng giao diện; xác định, phân tích chức năng yêu cầu để lên kế hoạch xây dựng chương trình ứng dụng; thiết kế giao diện chương trình ứng dụng; vận dụng các kiến thức xây dựng các chức năng của ứng dụng;...

  doc226p lovebychance10 04-09-2021 19 3   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++: Chương 3 Lập trình ứng dụng Windows cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Giới thiệu các công cụ; Các ứng dụng; Đóng gói chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p ganuongmuoixa 13-08-2021 30 3   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình trực quan cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ bản ngôn ngữ C#; Xây dựng ứng dụng Windows Form; Mảng và Ngoại lệ; Lớp, Đối tượng và Phương thức; Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu; Xây dựng ứng dụng...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p agatha25 21-05-2021 36 5   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình C#2 cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chính sau: Tạo các ứng dụng trên nền Windows; Tạo được các ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền Windows; Lập trình và sử dụng được các đối tượng của .NET; Tạo được ứng dụng cơ sở dữ liệu với các báo cáo bằng CrystalReport; Tạo ra các ứng dụng MDI.

  doc134p calliope09 20-05-2021 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1118 lượt tải
207 tài liệu
1299 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình ứng dụng Windows
p_strCode=laptrinhungdungwindows

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2