intTypePromotion=1
ADSENSE

Lợi dụng quyền hạn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lợi dụng quyền hạn
 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đầy đủ những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam; Chế độ phòng hộ lao động và các nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động với cơ sở sản xuất; Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương.

  pdf40p trangxanh0906 27-12-2022 14 2   Download

 • Bài viết "Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử" tập trung phân tích, đánh giá làm rõ một số số bất cập, hạn chế của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 16 2   Download

 • Bài viết Yêu cầu pháp lý của trách nhiệm sản phẩm theo pháp luật Liên minh Châu Âu bài học cho Việt Nam khái quát pháp luật Châu Âu và Việt Nam về yêu cầu pháp lý của trách nhiệm sản phẩm Chủ thể chịu trách nhiệm sản phẩm; Những điểm hạn chế của pháp luật Việt Nam.

  pdf4p vispyker 16-11-2022 1 0   Download

 • Bài viết Góp ý dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) phân tích một số điểm còn hạn chế của Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)1 như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tặng thẻ quà tặng, người tiêu dùng là người nghèo, người tiêu dùng dịch vụ tài chính; và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

  pdf6p visaleen 03-11-2022 7 1   Download

 • Bài viết Chia sẻ rủi ro áp dụng công cụ quyền chọn doanh thu trong quản lý tài chính dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo phương thức BOT tại Việt Nam nghiên cứu mô hình chia sẻ rủi ro các bên qua việc xác định ngưỡng biến thiên về doanh thu thông qua việc tính toán các giá trị quyền chọn bằng phương pháp dòng tiền xác suất, từ đó cân đối hài hòa lợi ích các bên thông qua xác định mức doanh thu giới hạn dưới và giới hạn trên của mỗi dự án BOT khi chia sẻ rủi ro.

  pdf5p vimclaren 20-10-2022 3 1   Download

 • Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày đầy đủ những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật lao động của CHXHCN Việt Nam; trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p lacvuchi 09-09-2022 12 3   Download

 • Bài viết Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống các tội phạm này trong thời gian tới.

  pdf4p vibentley 08-09-2022 6 2   Download

 • Bài viết Việc làm và ổn định đời sống của người lao động tại các khu công nghiệp – những vấn đề đặt ra cần giải quyết nêu ra những tồn tại, hạn chế trong tạo việc làm và ổn định đời sống của người lao động tại các KCN, bao gồm: Các doanh nghiệp phải xây dựng chính sách tiền lương hợp lý để làm căn cứ cho người người lao động đóng bảo hiểm; Mỗi doanh nghiệp đều có tổ chức công đoàn đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động và vận động tổ chức phong trào thi đua sản xuất trong doanh nghiệp;...

  pdf12p vibugatti 29-08-2022 17 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 1)" cuốn sách ghi lại cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, nhiều hi sinh, gian khổ chống Bắc thuộc, chống Hán hóa thắng lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf332p bakerboys08 15-07-2022 24 3   Download

 • Giáo trình "Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" được biên soạn nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới toàn thể xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, tham khảo của giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

  pdf186p ryomaechizen 01-07-2022 29 4   Download

 • Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 2: Pháp luật về hành vi hạn chế cạnh tranh. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, phân loại hành vi hạn chế cạnh tranh; nội dung pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh; các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm; thủ tục xin miễn trừ đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm;...

  pdf24p hidetoshidekisugi 15-06-2022 21 3   Download

 • Mẫu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra để báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ thông tin các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

 • Cuốn sách "Biết nghề để thoát nghèo" cung cấp những thông tin, gợi ý bổ ích cho bà con nông dân về tầm quan trọng của học nghề, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, quyền - trách nhiệm của người học nghề và các bên liên quan trong đào tạo nghề ngắn hạn đối với lao động nông thôn. Trong đó, Phần 1 cuốn sách giới thiệu 2 nội dung chính: học nghề và dạy nghề đối với lao động nông thôn, thoát nghèo từ học nghề.

  pdf94p thanhthanh191 17-06-2022 19 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng làm việc đặc biệt bao gồm các thông tin của hai bên thỏa thuận ký hợp đồng và cam kết thực hiện các điều khoản như thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng, chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, điều khoản thi hành.

  doc3p thenthen19 14-06-2022 19 1   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung về Hợp đồng theo mẫu, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò ý nghĩa của Hợp đồng theo mẫu, các qui định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam về Hợp đồng theo mẫu; Đưa ra một số nhận xét cũng như những vấn đề còn hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật về Hợp đồng theo mẫu.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 18 2   Download

 • So với các quy định trước đây, quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này đã quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất, nhà nước và doanh nghiệp được sử dụng đất thu hồi. Tuy nhiên, quy định pháp luật về giá đất bồi thường vẫn còn có những điểm hạn chế. Bài viết chỉ ra các điểm hạn chế của pháp luật về giá đất bồi thường và đề xuất hướng khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 05-05-2022 39 9   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Luật hình sự Việt Nam, nêu ra một số lý luận và thực tiễn xét xử, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện những vướng mắc khi áp dụng loại tội này trong thực tế nhằm nâng cao chất lượng xét xử loại tội này, góp phần đấu tranh có hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa và chống tội phạm về tham nhũng trong tình hình hiện nay.

  pdf103p badbuddy10 21-04-2022 46 15   Download

 • Trong bài viết này, tác giả chỉ ra một số nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp ngăn ngừa tội phạm này trong thời gian tới.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 27 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nhằm làm rõ loại hình thừa kế di sản không phụ thuộc vào sự định đoạt theo ý chí của người có tài sản để lại, hạn chế quyền định đoạt chủ quan của người có tài sản để bảo đảm quyền lợi cho những người thừa kế khác.

  pdf79p badbuddy08 16-03-2022 18 4   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về thời hạn tố tụng dân sự; nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thời hạn tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện các quy định này tại Tòa án. Qua việc nghiên cứu nhận diện, phát hiện những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thời hạn tố tụng từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử của Tòa án, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể khi bị xâm phạm.

  pdf85p badbuddy08 16-03-2022 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lợi dụng quyền hạn
p_strCode=loidungquyenhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2