intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật bảo vệ trẻ em

Xem 1-20 trên 345 kết quả Luật bảo vệ trẻ em
 • Bài viết trình bày quyền sống trong pháp luật Việt Nam; Hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Việt Nam; Vấn đề duy trì hình phạt tử hình và bảo đảm quyền sống trong luật hình sự Việt Nam hiện nay.

  pdf8p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Quyền học tập, vui chơi, giải trí và phát triển năng khiếu của trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" tiếp tục trình bày các nội dung về: Bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao động; Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viginnirometty 04-05-2022 20 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật trẻ em năm 2016" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ trẻ em; Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích, làm rõ một số vấn đề như sau: Một là, khái quát về quyền của nhóm người dễ bị tổn thương là nạn nhân của tội phạm; hai là, nội dung của hoạt động bảo vệ quyền của người dễ bị tổn thương là nạn nhân của tội phạm bằng pháp luật hình sự; ba là, trên cơ sở phân tích các hạn chế và bất cập của pháp luật hiện hành, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương là nạn nhân của tội phạm bằng pháp luật hình sự.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 5 2   Download

 • Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS&THPT Đak Mai” để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf5p xiaogui_2005 06-04-2022 2 0   Download

 • Cùng tham khảo “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phấn Mễ 1” dưới đây, giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

  doc6p xiaogui_2005 01-04-2022 6 0   Download

 • Bài viết sau tập trung xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng không quốc tịch của trẻ em, phân tích các quy định pháp luật quốc tế liên quan đến bảo đảm quyền có quốc tịch của trẻ em và một số giải pháp được triển khai trên thế giới, đối chiếu với quy định pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam.

  pdf8p viottohahn 30-03-2022 11 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là tổng hợp, hệ thống các văn bản pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền trẻ em. Trên cơ sở đánh giá quá trình bảo đảm quyền của trẻ em sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam thời gian qua, luận văn đã luận chứng những phương hướng và giải pháp hoàn thiện luật pháp, thể chế nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của trẻ em sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay.

  pdf104p badbuddy09 29-03-2022 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu mà chúng tôi mong muốn đạt được là phân tích bao quát về toàn bộ lịch sử lập pháp của tội danh này trong pháp luật Việt Nam qua đó rút ra sự kế thừa, phát triển của việc pháp điển hóa điều luật này qua các thời kỳ lịch sử; bên cạnh đó chúng tôi cũng phân tích chuyên sâu những dấu hiệu pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

  pdf98p badbuddy09 29-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên, phân tích thực tiễn áp dụng trong những năm qua và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 9 0   Download

 • mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền trẻ em có HCĐB và thực tiễn pháp luật ghi nhận, bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em có HCĐB ở Việt Nam. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm bảo đảm quyền của các em.

  pdf27p badbuddy08 25-03-2022 3 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng quan về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; tìm hiểu các nội dung của Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Phân tích, làm sáng tỏ những quy định của pháp luật một số nước điển hình trên thế giới điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; phân tích, làm sáng tỏ những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trên cơ sở so sánh với các quy định cũ về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và rút ra bài học kinh nghiệm từ pháp luật nước ngoài cho Việt Nam.

  pdf98p badbuddy08 16-03-2022 19 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và những quy định cơ bản của pháp luật nuôi con nuôi để đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó rút ra những kết quả đã đạt được cũng như phát hiện những vướng mắc, bất cập, những tồn tại cần tháo gỡ trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf142p badbuddy08 16-03-2022 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận về bảo vệ trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình trong pháp luật phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam, xem xét đánh giá thực trạng bạo lực gia đình đối với trẻ em để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trước tình trạng bạo lực gia đình.

  pdf87p badbuddy08 16-03-2022 15 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu những khía cạnh lý luận về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn, sự cần thiết phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con sau khi cha mẹ ly hôn; phân tích việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và việc áp dụng các qui định này trong thực tiễn giải quyết các vụ án ly hôn. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn.

  pdf99p badbuddy08 16-03-2022 5 1   Download

 • Luận văn dự kiến nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về thanh tra bảo vệ quyền trẻ em; đồng thời đánh giá thực trạng công tác thanh tra bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam và gợi mở một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p badbuddy08 16-03-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích quyền trẻ em được pháp luật qui định, đánh giá chính xác, khách quan thực trạng thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam và xác định, phân tích nội dung những quan điểm, định hướng cơ bản của Đảng và Nhà nước về bảo vệ quyền trẻ em, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf127p badbuddy08 16-03-2022 5 3   Download

 • Mục đích của đề tài nhằm giúp cho người nghiên cứu hiểu hơn về hệ thống pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Với một phạm vi nghiên cứu rộng như vậy nên trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả chỉ đề cập dưới góc độ lý luận chung về pháp luật nhằm tìm ra những nét khát quát chung mang tính chất tổng quan, làm rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh của vấn đề chứ không đi sâu phân tích những vấn đề cụ thể.

  pdf103p badbuddy08 16-03-2022 4 0   Download

 • Mục đích của đề tài là nhằm tìm hiểu chính sách xử lý hình sự của Đảng và Nhà nước ta đối với người chưa thành niên phạm tội, đặc biệt là việc áp dụng hình phạt tù, hình thức tước bỏ tự do, biện pháp nghiêm khắc nhất, đảm bảo dung hòa pháp luật hình sự với chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đồng thời, tìm hiểu việc áp dụng những chính sách này trong thực tiễn.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf112p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật bảo vệ trẻ em
p_strCode=luatbaovetreem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2